Gå til hovedindhold

Høringssvar

FORNYET HØRING af forslag til Lokalplan nr. 1172

Parkeringshus på havnen

Når der parkeres på havnen, har bilen allerede kørt og dermed støjet og udledt CO2 og partikler tværs gennem Aarhus. De kilometer kunne spares, hvis bilen parkeres udenfor den ydre Ringvej og kollektiv trafik eller cykel benyttes derfra. Der er ingen chance for, at vi destabiliserer klimaet mindre, hvis vi fortsætter med at favorisere privatbilisme, og beregninger viser, at hver cyklet kilometer sparer samfundet for mindst 0,5 kr. og måske endda 8 kr. Biltrafik medfører udover destabilisering af klimaet også store lidelser og store økonomiske samfundsomkostninger som følge af tilskadekomne og invaliderede. Trafikulykker medfører ofte invaliderende smerter og splittede familier, og privatbilisme er årsag til kroniske og livsforkortende sygdomme på grund at støj- og partikelforurening. Bildæk står for en 60% af microplastudledningen, og privatbilisme muliggør transport af stjålne varer fra tyverier, som belaster politiet og koster den enkelte via skatter og i forsikringspræmier. Set i forhold til kollektiv trafik og cyklisme er satsning på privatbilisme derfor indlysende dårligt købmandsskab. Lad os starte med - at stoppe med at opfordre til at køre bil i Aarhus, og investere i cykleparkering ved banegraven i stedet for bilparkering på havnen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bjarne

Indsendt

27/06/2024 23:57

Sagsnummer

HS3749002

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H914

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk