Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Byudvikling i Stavtrup, matr. nr. 6q og 6b, Stavtrup By, Kolt

På vegne af grundejer, Skovgaarden, Viby ApS, fremsendes input vedr. byudvikling i Stavtrup, matr. nr. 6q og 6b, Stavtrup By, Kolt. Området ønskes udlagt som kommuneplanramme til boligområde med mulighed for
tæt‐lave boliger i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på maks. 30.
Se venligst vedlagte høringssvar.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Årstiderne Arkitekter A/S

Indsendt

02/07/2019 09:12

Sagsnummer

HS8385421

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H93

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet

Kommuneplanafdelingen

Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.