Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Bæredygtig arealudvikling, Naturby Kolt

Høringssvar: Bæredygtig arealeudvikling, Naturby Kolt

Input til Aarhus Kommunes Planstrategi 2019
Ønske om byudvikling i Kolt-HasselagerPå vegne af grundejeren, fremsendes hermed input vedr. byudvikling i Kolt-Hasselager til den kommende Planstrategi 2019 med henblik på at medtage arealerne (Kolt BY, Kolt 11c), (Kunnerup BY Ormslav 2z) som byudviklingsområde i Kommuneplan 2021.

Arealet, bestående af to sammenhængende matrikler er beliggende med bybebyggelse på 3 sider, nord for Fuglekærvej og i direkte tilknytning til Kolt By via Kunnerup Høj.

I 2015 blev der indsendt høringssvar vedr. samme arealer (Arealudvikling i Kolt – fremtidige muligheder). Og i 2016 blev der, på den ene del af areal (Kunnerup By, Ormslev 2z), igangsat udarbejdelse af lokalplan 1096 med henblik på byudvikling (Boligområde ved Fuglekærvej i Kolt).


Arealet ønskes udlagt som kommuneplanramme til boligområde med mulighed for etablering af blandede boligtyper passende for området (åben - lav, tæt – lav), som kan koble sig på de offentlige servicetilbud og tilbyde området lokale fællesskaber beliggende i naturintegrerede omgivelser.

Området ønskes således udviklet bæredygtigt i kobling til temaplanerne – både hvad angår landskabet, naturen, de blå og grønne potentialer, omstilling til grøn energi – og således at den nye bydel på sigt kan indgå i en bæredygtig sammenhæng og matche fremtidige boligbehov for forskellige fællesskaber og familietyper.


Venlig hilsen
Mette Christine Albrechtsen
D|K2 Bygherrerådgivning as
Graven 3
8000 Aarhus C

E: mca@d-k2.dk
D:+45 2428 3562
T: +45 8613 144
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Christine Albrechtsen

Indsendt

13/08/2019 15:43

Sagsnummer

HS8634207

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H93

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet

Kommuneplanafdelingen

Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.