Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Høringssvar i.f.m. temaplan til Planstrategi 2019 om ”Arealer til alle boligtyper”

Som ejere af ejendommen matrikel 14, Stavtrup By, Kolt, har vi noteret os, at der i denne høringsperiode for temaplanen om arealer til alle boligtyper er indgivet et høringssvar, der foreslår at udlægge arealerne på matrikel 6q og 6b, Stavtrup By, Kolt (vores naboejendom) til et nyt boligområde. Ligesom sidst projektet blev foreslået vil vi med nærværende høringssvar gerne udtrykke vores håb om, at projektet ikke godkendes, og at området forbliver i landzone – også fremover. De grønne, bynære arealer nær Stavtrups centrum er et vigtigt, særligt kendetegn for denne del af Aarhus og har stor værdi som ubebyggede.

Som vi forstår de planer, der er i høring, leder Aarhus Kommune efter arealer, der kan noget særligt og kan rumme parcelhuslignende boliger. Sådan læser vi ikke den plan, der vist i høringssvaret for vores naboejendom, byudvikling med den typologi er for os at se ikke det rigtige for denne del af Stavtrup. En sådan type boligområde, bør ligge inden for Aarhus Kommunes prioriterede vækstakser, således at de resterende, bynære, ubebyggede friarealer uden for vækstakserne kan fremstå grønnere og mere luftige – til stor fordel for hele Aarhus.

Vi er selvfølgelig klar over, at Aarhus vokser, og der er brug for nye boliger. Måske bliver det også engang nødvendigt at inddrage ekstra landzonearealer til boligområder heromkring, hvor vi bor. Arealerne her nord for Stavtrup har nogle helt særlige landskabskvaliteter, og her findes mange spændende fortidsminder. Vi har på vores grund et kulturhistorisk interessant voldsted, som er beskyttet med en omkringliggende 100m-zone. Hvis disse arealer skal bebygges, mener vi, at disse kvaliteter bør respekteres, og at der bør satses på en helt anden type boligområde end skitseret på vores naboejendom. Endvidere – og ikke mindst vigtigt - mener vi, at en eventuel udvikling af disse arealer bør ske i en samlet dialog med alle lodsejere, således at der kan skabes en tværgående plan og sikres en helhed, der netop respekterer de grønne kvaliteter og den kulturhistorie, der er bundet her.

Med venlig hilsen
Jette og Anders Milwertz
Råhøjvej 26, Stavtrup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

JETTE & ANDERS MILWERTZ

Indsendt

14/08/2019 14:58

Sagsnummer

HS2258777

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H93

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet

Kommuneplanafdelingen

Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.