Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Skødstrup Vest – Byens grønne kant

Høringssvar: Skødstrup Vest – Byens grønne kant

Input til Aarhus Kommunes Planstrategi 2019
Ønske om byudvikling af Skødstrup

På vegne af Udviklingsselskabet Over Hækken I/S ved Ib Dyhr Nørholm, Tjørnevej 14, 8240 Risskov og Jens Søgaard Jørgensen, Tjørnevej 12, 8240 Risskov, fremsendes her oplæg til byudvikling af den vestlige del af bysamfundet Skødstrup nord for Aarhus.

Formålet er at skabe arealer til alle boligtyper i et grønt, blåt og blandet boligkvarter. Udviklingen af bysamfundet er en mulighed for at styrke de rekreative sammenhænge mellem naturområderne og for at gentænke forholdet mellem bysamfundet og det åbne land. Samtidig skabes en grønnere by med mere blåt, hvor klimatilpasning, grønne netværk og regnvandshåndtering spiller en aktiv og rekreativ rolle.

Ønsket med oplægget er, at området indtænkes i temaplanen for Arealer til alle boligtyper og inddrages som rammeområde i Kommuneplan 2021. Oplægget bør desuden vurderes i temaplaner for Landskabet, En grønnere by med mere blåt og Sammenhæng mellem naturområder.

Med venlig hilsen
/ Best regards

Rasmus Therkildsen

Partner
Architect maa
0045 3088 1001
rt@sleth.dk

SLETH

Sonnesgade 11, 1. sal
DK-8000 Aarhus C
0045 3211 1001
post@sleth.dk
sleth.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus Therkildsen

Indsendt

15/08/2019 08:42

Sagsnummer

HS5129532

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H93

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.