Gå til hovedindhold

Høringssvar

Arealer til alle boligtyper

Afrunding af Mårslet Nord - Nye naturarealer

Høringssvar til Planstrategi 2019
Mårslet 15.08.2019

Vi har med interesse læst udkastet til Planstrategi 2019, hvor vi især hæfter os ved ønsket om en strategi med fokus sammenhængende naturområder samt arealer til alle boligtyper med nærhed til offentlige transport og arbejde.

Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 var i vores opfattelse alt for fokuseret på midtbyens udvikling og fortætningsbegrebet, hvor de oplandssamfund, hvor mange børnefamilier ønsker at etablere sig synes glemt. Da Århus kommune ikke har kunne honorere et udbud af parceller og efterspurgte boformer i attraktive bysamfund med en nær afstand til arbejdspladserne i Århus, har vi desværre set en større fraflytning af veletablerede familier til omegnskommunerne.

Vi vil gerne pege på de muligheder der ligger i kigge på tværs af bysamfundene og kombinere helhedsplanerne for langsigtet udvikling. Dette har vi i tidligere udspil fremført i form af en nordlig afrunding af Mårslet, hvor der vil blive etableret et for Århus Kommune signifikant nyt grønt og blåt naturområde, der vil adskille Tranbjerg og Mårslet som bysamfund, men omvendt give Tranbjerg og Mårslets borgere en perspektivrig rekreativ korridor mod Vilhelmsborg- og Mosgård skovene. Langsigtet by natur- og udvikling skal ses i et større strategisk perspektiv, nærmere end ofte kun den enkelte lokalplan eller helhedsplan.

Dette kan være i tråd med en balanceret byudvikling med boliger til alle formål, hvor nærhed til let-banen samt reel overkommelig cykelafstand til syd- og midtbyens arbejdspladser er realistisk. En lav cykelafstand til Århus vil reelt kunne få folk til at lade bilen stå hjemme, således at trafikale gener i syd-byen begrænses. Vi har i seneste år oplevet en overproportional efterspørgsel i forhold til forventede udbud på parceludviklingen af kommende Lokalplan syd for Tranbjerggård, netop fordi området opfylder kriterierne for by-nærhed i cykelafstand samtidig med drømmen om adgang til forstads-livets institutionelle, kulturelle og rekreative muligheder.

Vi håber at kommende Planstrategi vil omfavne udvikling (af natur, by og mobilitet) i alle bysamfund, nærmere end ren elitær udvikling af midtbyen og nye byer, således at Århus Kommune kan bibeholde borgere i kommunen og sikre en jævn transformation mod kommende årtiers efterspørgsel.

Vi skal på ovenstående baggrund anmode Århus Byråd om at vedhæftede visions-oplæg (som også blev præsenteret ved (Planstrategi 2015) til en Nordlig afrunding af Mårslet med inddrages som fremtidigt rammeområde alternativt perspektivareal, således at investeringen i et betydende grønt/blåt bælte nord om Mårslet kan realiseres. Visions-oplægget kan ses i tråd med Mobilitet ønske om en nordlig vejforbindelse rundt om Mårslet, hvilket vil kunne delvis privat-finansieres jf. nærværende visions-oplæg.

Tranbjerggård ApS
Jens & Kristian Thomsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristian Thomsen

Indsendt

15/08/2019 14:55

Sagsnummer

HS5669162

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H93

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet

Kommuneplanafdelingen

Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.