Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

BOLIGPROJEKT PÅ TESTRUPVEJ I MÅRSLET - Et bysamfund for alle generationer

BOLIGPROJEKT PÅ TESTRUPVEJ I MÅRSLET - Et bysamfund for alle generationer

På vegne af udviklergruppen bag ovennævnte fremsendes hermed vores forslag til et anderledes udviklingsprojekt på Testrupvej i Mårslet.
En bebyggelse udviklet ud fra stedet og med ønsket om at åbne den grønne kile til glæde for byens borgere, så den bliver tilgængelig, tillige med et ønske om at skabe en sammenhængskraft mellem nord og syd. Dette i overensstemmelse med planerne om cykelsti, gangstier, løberute, udendørs aktiviteter og et fristed hvor byen kan nyde den smukke natur langs Giberå, der til nu er i privat eje.
Området er pt. lukket land og uden glæde for byen. Det ønsker vi at ændre. Udover at vi fastholder den grønne kile ved en meget lav bebyggelsesprocent på 18-20, åbner vi området og udvider mulighederne for rekreative områder i forbindelse med skole og Multihal. Tillige håber vi at borgerne i Mårslet vil glæde sig over nye mødesteder i de gårdmiljøer og et kommende fælleshus som er en del af visionen bag.
Projektet er udarbejdet ud fra det brede bæredygtighedsgreb og i overensstemmelse med Aarhus kommunes visioner for fremtidens oplandsbyer. Byggeriet vil være i overensstemmelse med vedlagte visualiseringer og vil blive opført som et DGNB certificeret byggeri med 50% almene boliger og 50% private i et ligeligt fordelt mix.
Projektet har været undervej i 3,5 år og tiden er blevet brugt til at tilpasse alle forhold, således der tages hensyn til både den smukke natur, sociale såvel som klimamæssige hensyn - og byens behov for flere samlingssteder.
Byudvikling i helhedsorienterede interesser. Ikke kun boliger, for boligernes skyld.

Udover vedhæftede er der mulighed for interesserede, at rekvirere en fuld projektmappe.

Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål og kommentarer.
BRUUNSBO Byudvikling, BOLIGKONTORET ÅRHUS og FRIIS & MOLTKE

På vegne af ovennævnte udviklergruppe
Venlige hilsener
Mette Bruun, Indehaver BRUUNSBO Byudvikling
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

BRUUNSBO Byudvikling v/Mette Bruun

Indsendt

15/08/2019 19:00

Sagsnummer

HS9135855

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H93

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.