Gå til hovedindhold

Analyse af bredere børnefællesskaber - løsningsmuligheder

Høring af løsningsmuligheder, som udspringer af analyse af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR. Høringsperioden er fra den 12. maj til den 6. juni 2022.

Både på landsplan og i Aarhus Kommune er der flere og flere børn, som er i udfordringer og ikke trives i deres dagtilbud, skole eller fritidstilbud. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at flere børn får en diagnose, og at flere børn bliver indstillet til PPR og henvises til et specialtilbud.

Dette er baggrunden for, at Aarhus Byråd med vedtagelsen af budgettet for 2022 har besluttet, at der skal igangsættes en analyse, som har til formål at skabe et velunderbygget afsæt for at pege på løsningsmuligheder i forhold til,

 • hvordan flere børn kan indgå og trives i de bredere børnefællesskaber i folkeskolen, dagtilbud og fritidstilbud
 • hvordan børnene, som går i et specialtilbud, opnår højere læring og trivsel
 • hvordan PPR bedst muligt understøtter arbejdet med både de bredere børnefællesskaber i det almene tilbud og individuelle tilbud.

Analysen består af to dele. For det første er der i efteråret 2021 indhentet indsigter fra praksis, som er sammenfattet i en hovedrapport og fem delrapporter. Se link nedenfor. For det andet er der i foråret på baggrund af indsigterne udarbejdet løsningsmuligheder. Se link nedenfor.

Løsningsmulighederne sendes hermed i høring.

Høringsperioden er fra den 12. maj 2022 til den 6. juni 2022.

 

Om indsigterne fra praksis og løsningsforslagene

Indsigter fra praksis viser, at et stigende antal børn og unge mistrives i deres dagtilbud eller skole, og børnenes udfordringer bliver stadigt mere komplekse. Det betyder blandt andet, at der er sket en stigning i henvendelser til PPR, og at antallet af børn til specialtilbud er steget med 35 procent. Udviklingen kalder på, at det er nødvendigt med markante ændringer i den måde, som vi driver vores tilbud på. Det langsigtede mål er således at skabe dagtilbud, skoler og fritidstilbud, hvor alle børn som udgangspunkt kan være en del af et fællesskab, hvor de lærer, trives og udvikler sig. Løsningsmulighederne skal ses som en start på at vende udviklingen.

Løsningsmulighederne er udviklet i løbet af foråret 2022 med inddragelse af medarbejdere, ledere, faglige organisationer, interesseorganisationer, forældre og unge, og består af 20 forskellige løsningsmuligheder til, hvordan vi kan ændre på rammerne omkring børnene.

Løsningsmulighederne lægger først og fremmest vægt på organisatoriske og pædagogiske måder at arbejde på, som understøtter bredere børnefællesskaber i dagtilbud, skoler og fritidstilbud, og som skaber en tættere sammenhæng mellem almen- og specialområdet. Derudover skal de specialpædagogiske kompetencer styrkes for medarbejderne i dagtilbud, skoler og fritidstilbud via tæt samarbejde med PPR og via fastholdelse af kompetencer med hjælp fra tilgangen fra Stærkere Læringsfællesskaber.

Løsningsmulighederne og høringssvar vil indgå i materialet til budgetforhandlingerne i efteråret 2022 om budget 2023-2027.

 

Høringsmøder

I forbindelse med høringsperioden inviteres interesserede til virtuelt informationsmøder om løsningsmulighederne, der er sendt i høring. Mødet af holdes

mandag den 16. maj kl. 17.30-18.15. Mødet tilgås via dette link 

På høringsmødet gennemgås de væsentligste indsigter fra praksis og de mest centrale løsningsforslag. Der vil også være mulighed for at stille forståelsesspørgsmål.

 

Høringsmaterialet

 • Katalog med løsningsmuligheder
 • Rapport med fælles indsigter fra praksis
 • Høringsliste

 

Inspirationsspørgsmål til løsningsmuligheder

Kataloget består af 20 løsningsmuligheder. Først i høringskataloget er der en beskrivelse af, hvordan løsningsmulighederne er udarbejdet.

Følgende spørgsmål kan bruges som inspiration ved udarbejdelse af høringssvar:

 • Hvad tænker I om den grundlæggende tilgang om,
  • at børn så vidt muligt skal have deres dagtilbud, skoletilbud og fritidstilbud i deres lokalområde
  • at børnene gør, hvad de kan, at det er de voksne, som skal gøre noget andet (børnesynet)
 • I hvor høj grad er løsningsmulighederne svar på de udfordringer, som fremgår af indsigter fra praksis?
 • Hvilke bemærkninger har I til de enkelte løsningsmuligheder?

Materialer (3)

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Børn
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H446

Kontakt

Chefkonsulent Birgit Møller

Sekretariatet, Børn og Unge

e-mail: birmo@aarhus.dk, tlf. 41 85 90 31