Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Halmstadgade 11, Aarhus N

Aarhus Kommune ønsker at skabe mulighed for ny byudvikling på adressen Halmstadgade 11 i Aarhus N.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Aarhus Kommune udbød i 2020 den pågældende kommunale ejendom til salg med mulighed for etablering af boliger og dagligvarebutik. Som led i tilbudsgivningen, skulle potentielle købere fremsende et projekt for udvikling af ejendommen. Hensigten med ny planlægning er således at skabe grundlag for at kunne realisere det projekt, der vandt udbuddet. Projektet ligger i direkte forlængelse af lokalplan 1088 for omdannelse af den tidligere journalisthøjskole nord for området, og projektet harmonerer med visioner og retningslinjerne i Kommuneplan 2017.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen - Klik her

 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge blandet bolig og erhverv
  • At der kan blive mulighed for en dagligvarebutik
  • At der kan blive mulighed for at bygge op til 14 etager på den østligste del af grunden nærmest Nehrus Allé
  • At der kan blive mulighed for at have en bebyggelsesprocent på op til 240 %
  • At der kun skal kunne bygges på en måde, så bygningshøjden trapper ned mod storbylandsbyen umiddelbart vest for området
  • At bilparkering sker under terræn/i konstruktion

 

Materialer (1)

Høringssvar (16)

Arkitektonisk misfoster

Da lokalplan 1088 var i høring påpegede jeg, at ambitionerne om at bygge meget højt på matriklen ikke harmonerer med de øvrige bygninger i området. Jeg er efter gennemlæsning af hø…

Høringssvar

Høringssvar fra magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice er vedhæftet.

Trafikafvikling

Til rette vedkommende Styrelsen for Patientklager takker for muligheden for at afgive høringssvar. Der opfordres til at sikre fornuftig og sikker trafikafvikling i byggeperioden.

Halmstadsgade 11, Aarhus N

Vi er en del ejere i foreningen, som er bekymret for højden af omtalte bebyggelser. Denne vil skærme for eksisterende udsigt for området, og om muligt nedjustere priserne på lejli…

Småerhverv og færre etager

Som mange af de andre har nævnt, er jeg også bekymret for tanken omkring 14 etagers byggeri. Der er allerede ved at blive bygget 28 etager ved vandtårnet og med betragtning af at d…

Liv

Jeg synes, at vi skal få bygget nogle butikker, cafeer, indkøbsmuligheder mm. Mange bor herude, men tager til midtbyen eller andre steder for at “hygge”, fordi der umiddelbart ikke…

Høringssvar Halmstadsgade 11

Jeg er enig i en maks højde på 7-8 etager, grundet harmonien i området, skyggegener, og respekten for Vesterengens dyreliv. Derudover er selve området højtliggende og derfor ret vi…

Høringssvar Halmstadgade 11

Høringssvar vedr. Halmstadgade 11, 8800 Århus indsendt af Christiansbjerg Fællesråd

Halmstadsgade 11

Jeg er enig i de fremlagte synspunkter omkring højden på bebyggelsen, at der ikke skal bygges højere end max 7 etager, så det harmonerer med de øvrige boligblokke i området. Jeg e…

Højhusbyggeri Halmstadgade

Ønsker at gøre opmærksom på at der til stadighed står 20 til 25 lejligheder, leje ledige på Olof Palmes Allé, Halmstadgade. Ligeledes er der ofte ledige lejemål på Brendstrupgårdsv…

Dagligvarer og færre etager

Det vil være rigtig godt for området at få dagligvarer i nærområdet. Vi er efterhånden mange på Olof Palmes alle, som for de flestes vedkommende må tage bil eller cykel for at købe…

God ide med handlemulighed og erhverv, overvej dog højden af bygningen

Der mangler mulighed for at handle ind og også cafeer/restauranter i området, så det anser jeg som en god ide. Ift. højden af bygningen vil jeg foreslå færre end 14 etager, da det …

Højde af bygningerne

Hej Århus kommune, Højden af bygningen burde ikke være højere end 5 etager, idet det vil skygge for de resterende bygninger. Derudover ligger det ud til skovområder, hvor en et…

Indkøb

Jeg er meget opbakkende ift handlemuligheder på Olof Palmes Allé. På nuværende tidspunkt er Føtex i Skejby tætteste handlemulighed så en mindre dagligvarekæde vil være rigtig dejli…

Byggeri Halmstadgade 11

Byggeriet ser spændende ud. For at nybyggeriet passer ind i eksisterende bebyggelse er 7 etager mit forslag til højeste bebyggelse. Der bliver for store indkigsmuligheder til ek…

Højde af hus Halmstadsgade 11

Jeg foreslår man højst bygger et hus på 7 etager.

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H374

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00