Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Karl Krøyers Vej 5 i Aarhus N

Aarhus Kommune overvejer at mulig­gøre ny byudvikling på adressen Karl Krøyers Vej 5, 8200 Aarhus N

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Området er i dag udlagt til henholdsvis tekniske anlæg og centerområde op til tre etager og 12 meters bygningshøjde.

På baggrund af et ønske om at bygge erhvervsbebyggelse til et byggemarked/tømmerhandel op til 2 etager og cirka 10 meters bygningshøjde, har Aarhus Kommune vurderet området ud fra en helhedsbetragtning, og overvejer nu at igangsætte udarbejdelse af et kommu­neplantillæg, der opretter et kommune­planrammeområde til erhvervsformål og justerer på afgrænsningen af omkringlig­gende kommuneplanrammeområder.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen - Klik her

 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge erhvervsbebyggelse til et byggemarked/tømmerhandel i området
  • At der kan blive mulighed for at bygge i op til cirka 10 meters højde fordelt på maksimalt 2 etager
  • Er der øvrige forhold, som du mener er af afgørende betydning for den kommende planlægning

 

Materialer (1)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H392

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00