Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Nye regnvandssøer ved Ormslevvej i Viby

Aarhus Vand ønsker at etablere nye regnvandsbassiner udformet som søer vest for Viby Renseanlæg.

Området til nye regnvandsbassiner ligger nordøst for Ormslevvej mellem Aarhus Syd Motorvejen og Viby Renseanlæg. Der er allerede i dag et regnvandsbassin i området. Regnvandssøerne ønskes anlagt med et permanent vandspejl, så de vil fremstå som søer, mens skråningerne vil være relativt flade grønne arealer med græs, som kun periodevis vil være oversvømmede.

Til arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om ønskerne
for udvidelse.

  • Er der udfordringer ved at tillade, at der etableres regnvandsbassiner på arealet?
  • Er der ønsker til den kombinerede anvendelse som regnvandsbassin og rekreativt areal?
  • Er der behov for tilpasninger/forbedringer/ændringer af bygherrens projekt?
  • Er der andre emner, som vi skal have særlig fokus på i forbindelse med planlægningen?

 

Materialer (2)

Høringssvar (7)

Regnvandssøer ved Ormslevvej

Høringssvar fra Viby Fællesråd er vedhæftet som PDF

Vejdirektoratets bemærkninger

Vejdirektoratet har følgende bemærkninger til det fremlagte debatoplæg - Nye regnvandssøer ved Ormslevvej i Viby Det område, hvor der planlægges for regnvandssøer ligger op til Aarhus S...

Regnvandssøer ved grønt område overfor Viby renseanlæg.

Som nabo i 31 år til rensningsanlægget med diverse lugt og støjgener og yderligere med Ravnsbjergvej og mortorvejens støjgenener og forurening, må jeg endnu engang anke en vejudvidelse...

Debatoplæg - Nye regnvandssøer ved Ormslevvej i Viby

2021.05.03 Hermed kommentarer/spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan eller ny lokalplan i forbindelse med omdannelse af Viby Renseanlæg. Det virker som en rigtig god i...

Vej til ramper på Ormslevvej ctr. regnvandsbassiner

Der er tidligere i lokalplan for området foreslået en 4 sporet vej fra Skanderborgvej og til ramperne på Ormslevvej. Ved etablering af regnvandsbassiner på den ene side af Ormslevvej, v...

Nye regnvandssøer ved Ormslevvej i Viby

Vi ser frem til anlæggelsen af de nye regnvandssøer ved Ormslevvej samt nedlæggelsen af Viby Rensningsanlæg for derigennem at lave en grøn og gerne rekreativ kile fra Viby Idrætsanlæg (...

Natur og dyreliv diversitet

Der er meget dyreliv og fugleliv i området, råvildt, hare, fugle og ænder. Det er vigtigt at skov og krat bevares. Bevar også også naturstier, skovbørnehave og den vilde natur. Hvilke s...
11/05/2021 - 23:31

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H285

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00