Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg om byudvikling på Høgemosevej 24, Trige

Aarhus Kommune overvejer at ændre de formelle rammer der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat bygherre, om det er muligt at skabe ny byudvikling på adressen Høgemosevej 24 i Trige.

Området er i dag udlagt til erhverv i op til tre etager og 12 meters bygningshøjde. Bygherre ønsker at opføre erhverv i tre etager, men foreslår at hæve den generelle bygningshøjde til 15 meter, da nogle tekniske funktioner i bygherres projektforslag kræver større rumhøjde. I et enkelt punkt midt på grunden foreslår bygherre, at der kan bygges i op til 30 meter og seks etager.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At den maksimale bygningshøjde for området hæves fra 12 til 15 meter.
  • At én bygning centralt placeret på grunden kan opføres i op til seks etager og 30 meters højde. Resten af grunden kan fortsat bebygges i op til tre etager.

Materialer (1)

Høringssvar (7)

Høringssvar til byudvikling på Høgemosevej 24, Trige

Jeg er meget uforstående for valg af placering til et nybyggeri på 12, 15 eller 30 meter, da der findes flere muligheder for udvikling af et byggeri i den størrelsesorden omkring Lisbje...

Høringssvaret

Som nylige tilflyttere til Ølsted gør det os meget bekymrede at læse om planerne af sådan et byggeri. Vi er netop flyttet hertil for de åbne grønne vidder og det hyggelige landsbymiljø....

Forslag og ideer vedrørende byudvikling for området ved Høgemosevej 24

Vi okay med, at der bliver bygget 15 meter i højden ved Høgemosevej 24. Dog er vi meget bekymrede og imod at bygge op til 30 meter i højden, da det er en meget stor procentvis ændring a...

Indsigelse mod bebyggelse over 12 m v Høgemosevej 24

Hermed indsigelse imod byggehøjde over 12 m. Det er meget bekymrende hvis Høgemosevej 24 vil bygge over de tiltænkte 12 m og dette vil give præsedens for fremtidige erhvervs grunde så v...

Indsigelse

Indsigelse mod højhusbyggeri på hhv 15 og 30 meter. Såfremt det gennemføres vil det blot være starten på flere byggerier i det niveau, da området er udpeget til erhvervsområde. Det vil...

Indsigelse mod revideret byudvikling på Høgemosevej 24

Byudviklingsområdet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et område med god landskabskarakter. Bygningshøjder på hhv 15 og 30 meter, der grænser umiddelbart op til områ...

Indsigelse ang Høgemosevej 24 8380 Trige

Vi vil gerne gøre indsigelse i Høringen på Høgemosevej 24 8380 Trige. Vi vil gerne protestere imod byggehøjde på både 15 og 30 meter. Vores bekymring går på at hvis Høgemosevej 24 vil b...
06/05/2021 - 23:59

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Trige - Spørring
Hørings-id

H283

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00