Gå til hovedindhold

Debatoplæg om nyt stadion i Aarhus

Aarhus Kommune har modtaget en ansøgning om planlægning for et nyt stadion i Aarhus fra Kongelundens Sekretariat, der er bygherre på projektet. I samme forbindelse er der søgt om, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, ny lokalplan og at projektet gennemgår en frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Bygherre har i forbindelse med ansøgningen fremsendt en projektbeskrivelse der tager udgangspunkt i konkurrencematerialet for det nye stadion. Det eksisterende stadion skal rives ned og erstattes af et nyt stadion. I den forbindelse nedlægges den nuværende løbebane på stadion. Det nye stadion og udenomsarealerne indrettes med områder og pladser til specifikke aktiviteter.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

Projektbeskrivelsen for for Nyt Stadion Aarhus kan også ses her

Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen.

----------

Inden vi går i gang med den konkrete planlægning, har du mulighed for at komme med ideer til emner, som du mener bør belyses i planlægningen og i miljøkonse-kvensrapporten. Både planforslagene og det konkrete projekt skal miljøvurderes. Ud fra den viden vi har på nuværende tidspunkt vurderer vi, at nedenstående skal undersøges nærmere:

  • Om projektet påvirker beskyttet natur, skov, flora og fauna herunder de fundne bilag IV-arter
  • Om projektet påvirker den visuelle oplevelse af kystlandskabet og kulturmiljøet
  • Hvordan trafikken påvirker omgivelserne i anlægsfasen og driftsfasen
  • Hvordan lys og støj påvirker omgivelserne
  • Mængden og typen af affald i anlægsfasen
  • Projektets CO2 bidrag i både anlægsfasen og driftsfasen
  • Eventuelle sammenhænge mellem de nævnte miljøemner og andre projekter

 

Materialer (1)

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Midtbyen Viby
Hørings-id

H471

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Hanne Kaagaard Jensen
VVM-planlægger
Tlf.: + 45 29 20 86 98

Jacob Krath
Byplanlægger 
Tlf.: + 45 41 85 98 00