Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg om nyt stadion i Aarhus

Aarhus Kommune har modtaget en ansøgning om planlægning for et nyt stadion i Aarhus fra Kongelundens Sekretariat, der er bygherre på projektet. I samme forbindelse er der søgt om, at der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, ny lokalplan og at projektet gennemgår en frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Bygherre har i forbindelse med ansøgningen fremsendt en projektbeskrivelse der tager udgangspunkt i konkurrencematerialet for det nye stadion. Det eksisterende stadion skal rives ned og erstattes af et nyt stadion. I den forbindelse nedlægges den nuværende løbebane på stadion. Det nye stadion og udenomsarealerne indrettes med områder og pladser til specifikke aktiviteter.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

Projektbeskrivelsen for for Nyt Stadion Aarhus kan også ses her

Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen.

----------

Inden vi går i gang med den konkrete planlægning, har du mulighed for at komme med ideer til emner, som du mener bør belyses i planlægningen og i miljøkonse-kvensrapporten. Både planforslagene og det konkrete projekt skal miljøvurderes. Ud fra den viden vi har på nuværende tidspunkt vurderer vi, at nedenstående skal undersøges nærmere:

  • Om projektet påvirker beskyttet natur, skov, flora og fauna herunder de fundne bilag IV-arter
  • Om projektet påvirker den visuelle oplevelse af kystlandskabet og kulturmiljøet
  • Hvordan trafikken påvirker omgivelserne i anlægsfasen og driftsfasen
  • Hvordan lys og støj påvirker omgivelserne
  • Mængden og typen af affald i anlægsfasen
  • Projektets CO2 bidrag i både anlægsfasen og driftsfasen
  • Eventuelle sammenhænge mellem de nævnte miljøemner og andre projekter

 

Materialer (1)

Høringssvar (25)

Høringssvar fra Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsens enhed for Arter og Naturbeskyttelse kan konstatere at der forventes at indgå træfældning i forbindelse med projektet samt at der er registreret en række arter af fl…

Region Midtjylland, JOrdforurening har følgende oplysninger til brug for miljøvurderingen.

V1-kortlægningen lokalitet 751-06904 omfatter et areal hvor der er konstateret en olieforurening i fyldjorden. Kortlægnigsbrevet vedlægges. Med venlig hilsen Helle Larson

Sjældne arter

Her er nogle af de sjældne arter, jeg har fundet (nåede ikke at få alle med på listen): Bilag IV arterne, de sjældne: -Grøn Kølleguldsmed (udenfor Forsthaven) -Grøn Mosaikguldsm…

Bevar naturen omkring Stadion

Nyt Stadion pas på området. Jeg håber og ønsker for Aarhus og alle nuværende og kommende borgere, at bygherrer, arkitekter, byudviklere og politikere i processerne frem mod et nyt…

Debatoplæg om nyt stadion i Aarhus

Vedhæftet som PDF

HØRINGSSVAR ANG. "NYT STADION I AARHUS"

Tak for muligheden for at bidrage med forslag og ideer til en vigtig beslutning om et nyt Stadion i Aarhus. Til de allerede foreslåede undersøgelser af ”Påvirkning af omgivelserne…

Marselisborgskovenene versus Projekt Kongelunden

Her er tale om Marselisborgskoven fra Havreballe Skov til Kirkeskoven. Kongelundens Sekretariat ønsker, som vi ser det, at ændre projektdelen af Marselisborgskovenes navn til Konge…

Høringssvar vedr. Kongelunden fra Aarhus United Elitehaandbold

Hermed høringssvar fra Aarhus United ift Kongelunden.

Høringssvar fra Idrætssamvirket Aarhus

Se vedhæftede høringssvar fra Idrætssamvirket Aarhus

Høringssvar vedr. "Nyt Stadion i Aaarhus"

Se vedhæftede.

Høringssvar til debatoplæg fra SAH

Høringssvar til ”Debatoplæg om nyt stadion i Aarhus” fra Skanderborg Aarhus Håndbold (SAH) SAH har til huse i Ceres Arena og har ligget her igennem opstarten af det tidligere Århu…

Høringssvar "Nyt Stadion i Aarhus"

Høringssvaret fremgår af vedhæftede fil.

Høringssvar til ”Debatoplæg om nyt stadion i Aarhus” fra Aarhus 1900 Atletik og Løb.

Atletikken og Aarhus 1900 AL har været hjemmehørende for enden af Stadion Alle siden opførelsen af Aarhus Idrætspark. Der således har været vores hjemmebane og vores udgangspunkt …

Nyt stadion i Aarhus

Oplægget til høringen efterlader mange ubesvarede spørgsmål som burde være adresseret. 1)Trafik- og parkeringsudfordringerne er betydelige i dag og det er naivt ikke tage stilli…

Nyt stadion

Trafik og Parkering Med opførelse af et nyt og større stadion følger flere aktiviteter, bl.a. erhvervspark, konferencer, events, messer, fanzone og flere store koncerter. Da tra…

Nyt stadion

Grundet det nye fodboldstadions specielle beliggenhed vil vi anbefale, At Aarhus Kommune i sin sagsbehandling af det nye stadion har stor fokus på Miljøstyrelsens vejl. Nr. 203…

Nyt stadion

I projektbeskrivelsen skriver man: ’Bygherre forventer at det nye stadion bliver højere end det nuværende, så tagkonstruktionen kan blive synlig bag Stadionhallerne og i et større …

Høringssvar fra 1900 Tennis

1) Vind er udfordring nr. 1 Tennissportens væsentligste udfordring består uden tvivl af kraftig - og særligt ukontrolleret – vind påvirkninger. Dette parameter er derfor i ho…

Transport

Der er i forvejen problemer med trafik og parkering ved stadion i dag. Et nyt stadion må og skal tage højde for dette. Jeg tvivler på det kommer til at fungere på det punkt. Offent…

Nyt Stadion

Menighedsrådet ved Sankt Lukas Kirke ønsker hermed at udtrykke dets betænkelighed ved, at det nye Stadion bliver højere end den smukke, røde bygning op mod Stadion Allé. Det er syn…

Nyt stadion

Bevar Kongelunden som et rekreativ område og flyt stadion og cykelbanen udenfor byen af hensyn til parkering. Da der efter mange kampe er ballade.

Høringsvar AGF

Kommunen skal ikke blande sig i om AGF skal have nyt stadion. Det må de selv betale som en selvstændig virksomhed.

Høringsvar AGF

Kommunen skal ikke blande sig i om AGF skal have nyt stadion. Det må de selv betale som en selvstændig virksomhed.

kurt neergaard

behold stadion i nuværende form. det er resursespild at lave nyt og at sløjfe løbebanerne. man kunne i stedet lukke stadion helt af, så der ikke var så koldt og blæsende at være de…

Ang trafik ved stadion

Min eneste bekymring er de trafikale forhold, vi så i forsommeren 2022 at store koncerter lægger området ned, jeg foreslår at biler osv parkeres udenfor området og håndværkerne br…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Midtbyen Viby
Hørings-id

H471

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Hanne Kaagaard Jensen
VVM-planlægger
Tlf.: + 45 29 20 86 98

Jacob Krath
Byplanlægger 
Tlf.: + 45 41 85 98 00