Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen nærmer sig.

Debatoplæg - Tilst Vestervej

Aarhus Kommune overvejer at ændre kommuneplanrammerne, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Aarhus Kommune ønsker at skabe ny byudvikling på et ca. 11 hektar stort område, der er beliggende i den nordvestlige del af Tilst. Da udviklingen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, overvejer Aarhus Kommune at ændre kommuneplanrammerne, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge boliger i området bestående af åben/lav og tæt/lav boliger i maksimalt 2 etager
  • At der kan blive mulighed for en daginstitution
  • Er der stiforbindelser i området der skal fokuseres på og evt. videreføres

Materialer (1)

Høringssvar (12)

Kommune-Lokalplanlægning - Tilst Vestervej

1. Arealet bør bebygges med lav bebyggelse, som andelsboliger hhv. ejerboliger kombineret evt. kombineret med en institution 2. Ingen ind-udkørsel til Tilst Vestervej pga. den tiltagend...

Hørings id H361

Kommune og lokalplanlægning. Tilst. Lad der være grønne områder,uden træer, og med udsyn, også i Tilst. I Tilst er der netop opført meget og tæt byggeri de seneste få år. Gasagrunden og...

Ikke mere byggeri

1. Der er bygget mange boliger i Tilst de sidste år og bygningerne ligger alt for tæt. 2. Det påtænkte byggeri ligger i et meget vådt område hvor der er et meget rigt varieret dyre-og p...

Infrastruktur

Først og fremmest skal man overveje Tilst Vestervejs fremtid: Skal den i fremtiden forlænges til Gedingvej og Kastedved for at aflaste det gamle Tilst med dets smalle gader og mindre go...

Tilst Vestervej

Jeg synes det er en dårlig ide. Der er blevet bygget mere end rigeligt de seneste år her i Tilst. Det ville være dejligt hvis de sidste grønne pletter forbliver grønne pletter.

Bebyggelse på arealet beliggende op til Tilst Vestervej

Meget dårlig ide der igen er kommen på bordet. Det omtalte areal er et dejligt uberørt område som benyttes og nydes at mange mennesker hver dag. Mange hunde nyder at lege sammen på det...

Tilst Vestervej

Udstyk området i storparceller som giver adgang til oprettelse af senior bofællesskaber enten som andelsboliger eller ejerboliger. Bebyggelsen skal være etplans rækkehuse eller som frit...

Super fedt der endelig sker noget.

Generelt super god ide, der har været snak om området skulle modnes til byggegrunde i 5år hvis ikke længere, daginstitution tænker jeg ikke behøves da der allerede ligger en længere ned...

Forhåbentlig parcelhusgrunde

Positivt hvis der endelig bliver bygget på dette stykke jord. Der er rigtig mange lejligheder og 2 plans rækkehuse i Tilst, især med de 2 nye boligområder i Tilst (også en del af bolige...

Nybyggeri, Tilst

Ikke mere nybyggeri i Tilst - og slet ikke på det tænkte område. Her i Tilst er der i forvejen alt for meget tæt (alt for tæt) byggeri. Vedr. daginstitution, må jeg minde om at Børnehav...

Tilst Vestervej

Generelt udmærket at der bygges som beskrevet, dog vil indkørsel fra Tilst Vestervej til området være en meget dårlig ide, det er i dag meget svært at komme ud fra Søhøjen til den meget...

Tilst Vestervej

Jeg synes hverken nye boliger eller en daginstitution lyder som en god idé. Der er allerede blevet bygget rigtig, rigtig, mange nye boliger i Blomsterhaven her i Tilst. Jeg synes i sted...
24/09/2021 - 09:45

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H361

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00