Gå til hovedindhold

Debatoplæg - Vejlby Vest

Aarhus Kommune overvejer at ændre de konkrete rammer i kommuneplanen for området, så der kan blive mulighed
for at gennemføre forandringer

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Aarhus kommune er i samarbejde med Boligforeningen Alboa og andre interessenter ved at vurdere mulighederne for at omdanne og renovere området ved Nyringen og Næringen i Vejlby. Formålet er bl.a. at åbne området mere op og skabe bedre sammenhæng til det omkringliggende kvarter.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at tilføje nye boliger i Vejlby Vest, som har en anden ejerform end almene boliger og at atriumhusene renoveres/flyttes.
  • At der kan blive mulighed for at bygge op til max. 4 etager.
  • At den omliggende infrastruktur, busvejen og Vejlby Centervej gentænkes, så man så vidt muligt undgår dobbelte vejsystemer.
  • At beplantningen rundt i kanten af området gøres mere åben og tilgængelig med fx stier, bænke mv.

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer du ser i området?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i området?
  • Hvordan fællesskaber kan indtænkes i og ved området?
  • Hvordan vi skaber god sammenhæng mellem Nyringen og Næringen og den omkransede bydel?
  • Hvilket slags bykvaliteter du ønsker for fremtiden?

Fremtidens Vejby Vest

Der er i forbindelse med denne høring udarbejdet informationsmateriale, som er input til en fælles plan for fremtidens Vejlby Vest.

Informationsmaterialet kan ses her

Materialer (1)

24/09/2021 - 10:05

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H368

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00