Gå til hovedindhold

Detailhandel

Temaplanen om detailhandel er en opfølgning på den ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser, Folketinget vedtog i 2017.

Temaplanen følger langt overvejende kun op på de konkrete emner, der indgik i lovændringen:

  • Mulighed for større dagligvarebutikker
  • Mulighed for større udvalgsvarebutikker
  • Mulighed for at udvide aflastningscentre
  • Mulighed for at e-handelsvirksomheder med begrænset lagersalg kan etableres i erhvervsområder.

Planen muliggør dagligvarebutikker på op til 5.000 m2 i City og bydelscentre i lokalsamfund på over 15.000 indbyggere. I de samme områder muliggøres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m2. I City muliggøres en særskilt planlægning for butikker på over 5.000 m2.

Det mulige butiksareal for enkeltstående dagligvarebutikker og dagligvarebutikker i lokalcentre hæves til 1.200 m2.

Der foreslås ikke udvidelse af aflastningscentre, men der fastlægges ud fra et fleksibilitetshensyn et maksimalt butiksareal på 10.000 m2, så eksisterende butikker i sammenhængende bygninger vil kunne sammenlægges. Der er kun beskeden restrummelighed i aflastningscentrene. Der indsættes tillige en minimusbutiksstørrelse på 2.000 m2 for nye butikker.

Muligheden for salg i forbindelse med showroom tilknyttes alene produktions- og håndværksvirksomheder, svarende til nugældende regler og at det underbygges ved at justere på retningslinjerne, så det præciseres, at der kun kan der ske direkte salg af egne produkter fra e-butikker i tilknytning til produktions- og håndværksvirksomheder.

Materialer (1)

22/12/2019 - 22:15

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Temaplan detailhandel
Initiativ
Planstrategi og Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H138

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9769

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.