Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Detailhandel

Temaplanen om detailhandel er en opfølgning på den ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser, Folketinget vedtog i 2017.

Temaplanen følger langt overvejende kun op på de konkrete emner, der indgik i lovændringen:

  • Mulighed for større dagligvarebutikker
  • Mulighed for større udvalgsvarebutikker
  • Mulighed for at udvide aflastningscentre
  • Mulighed for at e-handelsvirksomheder med begrænset lagersalg kan etableres i erhvervsområder.

Planen muliggør dagligvarebutikker på op til 5.000 m2 i City og bydelscentre i lokalsamfund på over 15.000 indbyggere. I de samme områder muliggøres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m2. I City muliggøres en særskilt planlægning for butikker på over 5.000 m2.

Det mulige butiksareal for enkeltstående dagligvarebutikker og dagligvarebutikker i lokalcentre hæves til 1.200 m2.

Der foreslås ikke udvidelse af aflastningscentre, men der fastlægges ud fra et fleksibilitetshensyn et maksimalt butiksareal på 10.000 m2, så eksisterende butikker i sammenhængende bygninger vil kunne sammenlægges. Der er kun beskeden restrummelighed i aflastningscentrene. Der indsættes tillige en minimusbutiksstørrelse på 2.000 m2 for nye butikker.

Muligheden for salg i forbindelse med showroom tilknyttes alene produktions- og håndværksvirksomheder, svarende til nugældende regler og at det underbygges ved at justere på retningslinjerne, så det præciseres, at der kun kan der ske direkte salg af egne produkter fra e-butikker i tilknytning til produktions- og håndværksvirksomheder.

Materialer (1)

Høringssvar (16)

Udvidelse af lokalcenter Lystrup med henblik på at muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på Lægårdsvej

På vegne af grundejer, Rema Ejendomsudvikling A/S, fremsendes hermed forslag til udvidelse af lokalcenter Lystrup med henblik på at muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på Lægå...

Mulighed for detailhandel på Bjødstrupvej 20

På vegne af Agat Ejendomme A/S fremsendes hermed ønske om at få ændret rammerne for anvendelsesmulighederne for erhvervsgrunden beliggende Bjødstrupvej 20 i den sydlige del af Aarhus. ....

forslag til udvidelse af bycentret i Beder med henblik på at muliggøre etablering af ny dagligvarebutik på Beder Landevej 38

På vegne af BG Udvikling ApS og Rema Butiksudvikling A/S fremsendes hermed forslag til udvidelse af bycentret i Beder med henblik på at muliggøre etablering af ny dagligvarebutik på Bed...

Vedrørende ønske om ny udstykning ved Smedebakken, Hjortshøj til boligformål samt enkeltstående dagligvarebutik

Vedrørende ønske om ny udstykning ved Hjortshøj til boligformål samt enkeltstående dagligvarebutik På vegne af bygherre, Rema Ejendomsudvikling A/S, fremlægges hermed kommentarer til Te...

Forslag til udvidelse af bydelscenter ”Bilka” i Tilst med henblik på at muliggøre ny dagligvarebutik på Tilst Skolevej 38

På vegne af 1927 Estate ApS fremsendes hermed forslag til udvidelse af bydelscenter ”Bilka” i Tilst med henblik på at muliggøre etablering af en ny dagligvarebutik på Tilst Skolevej 38...

Arealudlæg til ny dagligvarebutik i forbindelse med nyt boligområde ved Framlev Korsvej i Harlev

På vegne af Rema Butiksudvikling A/S fremsendes hermed forslag til arealudlæg til ny dagligvarebutik i forbindelse med nyt boligområde ved Framlev Korsvej i Harlev - se vedhæftede hørin...

Detailbutikker

Der bør i kommunens planlægning tages meget større hensyn til, hvor dagligvarebutikker opføres. Det bør absolut ikke ske i villakvarterer som eksempelvis den planlagte Rema 1000 ved Her...

Detailhandel ved Bispehaven, Hasle

På vegne af Østjysk Bolig og Rema Butiksudvikling A/S fremsendes høringssvar til forslag til temaplan om detailhandel, som udgør forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017 for Aarhu...

Bjødstrupvej/Ringvej Syd i Holme, 8270 Højbjerg - omdannelse til butiksformål

På vegne af Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand fremsendes hermed som supplement til tidligere fremsendt høringssvar til templanlægningen for erhvervsarealer ønske om en se...

Højbjergkrydset Oddervej 56-58 – høringssvar fra beboere på Miltonsvej

Højbjerg, den 2. februar 2020 Højbjergkrydset Oddervej 56-58 – høringssvar fra beboere på Miltonsvej Dette høringssvar vedrører torvet ved Højbjergkrydset (Oddervej 56-58), som grænser...

Beder-Malling - Butikker til forhandling af Særligt pladskrævende varegrupper

Som projektudvikler indenfor detailhandelsområdet vil jeg foreslå, at der i Beder udlægges et område til butikker til forhandling af "Særligt pladskrævende varegrupper". Det er naturlig...

Dagligvarebutikker ved JP-grunden Viby, Aarhus

Der henvises til vedhæftede følgeskrivelse samt rapport fra COWI.

Detailplan Aarhus 2020

Detailplan - Aarhus 2020. Høringssvar fra Latinerkvarteret Aarhus . Latinerkvarteret omtales som unikt og er Aarhus ansigt udadtil, når der tales om shopping og hygge. Latinerkvarteret...

detailhandel

størrer er nødvendigvis ikke bedre, de nye ændringer vil gå ud over mange hyggelige lokal beboet områder, vi er jo ikke en stort land som Tyskland eller USA.

Bilag til høring af tillæg nr. 61 til kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune - Temaplan om Detailhandel

Hermed yderligere bilag til Energinet Eltransmissions høringssvar til høring af tillæg nr. 61 til kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune - Temaplan om Detailhandel. Da vi ikke har modtaget...

HØRINGSSVAR fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til "Temaplan om Detailhandel, tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017"

HØRINGSSVAR fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til "Temaplan om Detailhandel, tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017" for Aarhus Kommune er vedhæftet.
18/02/2020 - 11:25

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Temaplan detailhandel
Initiativ
Planstrategi og Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H138

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9769

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.