Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Fodgængerstrategi for Aarhus Kommune

Fodgængerstrategien skal sætte retningen for Aarhus Kommunes fremadrettede arbejde med at forbedre forholdene for fodgængere

Magistratsafdelingerne for henholdsvis Teknik og Miljø samt Sundhed og Omsorg har i fællesskab udarbejdet vedlagte forslag til en Fodgængerstrategi for Aarhus Kommune. Strategien har til formål at få flere til at gå mere.

Forslaget skal behandles i Byrådet i efteråret 2020, og inden da vil Teknik og Miljø gerne indhente eventuelle bemærkninger til forslaget. Jeres bemærkninger vil blive vedlagt forvaltningernes indstilling til Byrådet.

Forslaget til Fodgængerstrategi indeholder følgende fire overordnede temaer:

  • Tilgængelighed
  • Fremkommelighed
  • Tryghed og Sikkerhed
  • Ophold og Oplevelser

Der er for hvert tema identificeret en række konkrete indsatser, ligesom der er udarbejdet en række principper for prioritering mellem konkrete projektforslag.

Fristen for at fremsende jeres eventuelle bemærkninger er mandag den 14. august 2020

Materialer (1)

25/08/2020 - 14:40

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H175

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Mobilitet
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00