Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Offentlig høring af forslag til forskrift om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatser i områder med kollektiv varmeforsyning

Teknik og Miljø offentliggør forslag til forskrift om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatser i områder med kollektiv varmeforsyning

 

Dette materiale har været i høring ved offentliggørelse på Aarhus Kommunes annonceside frem til den 15. april 2024. For at sikre tilstrækkelig synlighed udvides høringen nu med 4 ugers høring her på høringsportalen. I høringsperioden på annoncesiden er der indkommet 19 høringssvar på mail til Teknik og Miljø. Høringssvarene vil blive læst og behandlet sammen med de indkomne høringssvar på Høringsportalen. Alle høringssvar vil indgå i den endelige politiske behandling af sagen. 

Se byrådets behandling af sagen her (Punkt 8)

----------

Ældre brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne. Aarhus Byråd har derfor besluttet at følge muligheden i en ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet for en lokal indsats mod partikelforurening fra brændeovne. Det sker ved at vedtage et forslag til en kommunal forskrift, der medfører, at brændeovne og pejseindsatser, som er ældre end 1. juni 2008, skal udskiftes eller nedlægges i områder med kollektiv varmeforsyning.

Skæringsdatoen 1. juni 2008 er valgt, fordi der på det tidspunkt blev indført bindende krav til udledning af partikler fra brændeovne. Alle ovne produceret efter juni 2008 lever som minimum op til dette krav og har en prøvningsattest, som dokumenterer ovnens miljøeffekt. De berørte ejere har 12 måneder til at efterkomme kravet om udskiftning eller nedlæggelse, når forskriften er offentliggjort. I særlige tilfælde kan der efter ansøgning meddeles dispensation i op til 12 måneder yderligere.

Forslag til forskrift kan ses her eller ved henvendelse til Teknik og Miljø. 


Forslagets retsvirkninger for borgere og virksomheder

Berørte ejere kan indrette sig på kravene ved enten at udskifte brændeovn eller pejseindsats, som er installeret før den 1. juni 2008, eller ved at nedlægge ildstedet. Alderen på en brændeovn fremgår af købskvittering med prøvningsattest og af mærkat bag på brændeovnen. Udgiften til en ny brændeovn er typisk i spændet 5.000 - 20.000 kr. I de beregninger, som Miljøministeriet har foretaget, er anvendt en gennemsnitspris på 11.500 kr. pr. brændeovn inkl. transport og montering. Omkostningen til evt. lukning af ildstedet forventes at være gennemsnitligt 5.000 kr. Disse omkostninger vil være pålagt ejeren. Overtrædelse af forskriften vil kunne medføre politianmeldelse og bødestraf.


Vejledende kort, som viser de områder i kommunen, hvor forskriften finder anvendelse

Webkortet BorgerGIS illustrerer de områder, hvor forskriften finder anvendelse. På kortet kan du søge på din adresse eller matrikel og se, om der er fjernvarme i området, og om din brændeovn dermed er omfattet af forskriften. I feltet ”Søgning” øverst i skærmbillede fremsøges adresse eller matrikel. I venstre side af skærmbil­ledet vælges temaet ”PlandataDK” og derefter ”Varmeforsyning, vedtaget PDK” og endelig ”Forsy­ningsområde, vedtaget”. 

Link til BorgerGIS: https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap

Vejledning til BorgerGIS


Hvor yderligere information om forslaget kan indhentes

Miljøstyrelsens vejledning til forskriften (FAQ) kan ses her

Miljøministeriets bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatser i områder med kollektiv varmeforsyning nr. 640 af 24. maj 2023 kan ses her

 

Materialer (3)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Klima
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H865

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Virksomheder
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Email: Virksomheder@mtm.aarhus.dk
Tlf.: 89404521