Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Ny Kulturpolitik 2021 - 2024

Aarhus Kommune skal have ny kulturpolitik gældende fra 2021-2024. Udkast til ny politik sendes i høring frem til 1. december 2020 kl. 12.00.

Udvikling af ny kulturpolitik

Når Aarhus i dag kan bryste sig af at være en by med en stærk kulturel profil, så er det resultatet af en lang og målrettet kulturpolitisk indsats og et stærkt samarbejde mellem byens kulturaktører og kommunen. Der er i den nuværende politikperiode opnået mange flotte resultater under visionen ”Aarhus – en international by, hvor kulturen sætter dagsorden”. Kulturhovedstadsåret 2017 var et magisk år, hvor store ambitioner blev indfriet, Aarhus kom på verdenskortet og vi fik etableret mange nye og gode samarbejder både lokalt, regionalt og internationalt.

Når vi nu står over for den næste kulturpolitik, gør vi det derfor på skuldrene af en kæmpe præstation, hvor der blev sat turbo på kulturudviklingen og ambitionsniveauet. Der er også kommet et øget fokus på kulturens samfundsmæssige betydning. De globale udfordringer, vi som personer, by og samfund står overfor, er mere presserende end nogensinde. Det er udfordringer, der påvirker os alle, og som skal løses globalt og i partnerskaber. Kunst og kultur spiller en væsentlig rolle i, at det lykkes.

Nu er tiden kommet til at løfte blikket og sætte nye mål for de næste fire år.

Udkastet til den kommende kulturpolitik er blevet til i tæt dialog med byens mange kulturaktører, borgere, organisationer og mange flere. Det er skrevet i et usædvanligt år – 2020 – hvor den globale covid-19 pandemi har sat samfundet under pres. For kulturlivet har pandemien voldsomme konsekvenser. Samtidig er det også under nedlukningen blevet tydeligt, at kunst og kultur har en kæmpe værdi for rigtig mange mennesker. Kulturpolitik har måske aldrig været vigtigere end lige nu.

Tak til alle, der har bidraget – vi ser frem til at modtage jeres input.

Politikkens Indhold

Visionen for den nye kulturpolitik lyder: ”Aarhus – med kulturen i hjertet og blikket mod verden”.

Vi vil realisere visionen og sikre fokus på målene gennem kulturpolitikkens seks temaer. Temaerne vil således fungere som pejlemærker, når der skal foretages politiske prioriteringer i den kommende periode.

Temaer:

Et stærkt fundament

Kultur er velfærd

Dannelse og uddannelse

Åbne arme – åbent sind

Globalt udsyn og ansvar

Klima

Efter Høringsperioden

Efter den offentlige høring behandles høringssvarene, og der arbejdes videre med politikken.

Aarhus Byråd forventes at behandle politikken januar/februar 2021.  

 

Materialer (1)

Høringssvar (36)

Høringssvar til Kulturpolitik 2021 - 2024 fra Det Grønne Råd

Høringssvar vedlagt.

Høringssvar fra Performing Arts Platform

Se vedlagte høringssvar.

Høringssvar Kulturpolitik 2021-24

hvid støj sceneproduktions høringssvar i forhold til Aarhus Kommunes udkast til Kulturpolitik 2021-24 Udkastet til en ny kulturpolitik er en absolut spændende og positiv læsning.…

Høringssvar til Kulturpolitikken 2021-2024, Aarhus Litteraturcenter

Aarhus Litteraturcenter har med stor interesse læst udkastet til den nye kulturpolitik. Vi kan se mange gode takter i ambitionerne for de kommende år, der kan løfte det aarhusians…

Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024

Se vedhæftede

Høringssvar til KULTURPOLITIK 2021-24

Aarhus den 30. november 2020 HØRINGSSVAR TIL AARHUS’ KULTURPOLITIK 2021-2024 Af Sean-Poul de Fré Gress [Kulturentreprenør | Artist Manager | Bestyrelsesmedlem, Institut for (x)…

Høringssvar til Kulturpolitik 2021-2024

Kulturpolitik 2021-2024 for Aarhus Kommune

Høringssvar vedr. kulturpolitikken 2021-24

Kulturpolitikken 2021-24 vedhæftet

Høringssvar fra Frontløberne, Ungdomskulturhuset – UKH og Institut for (X)

Se vedhæftede

Høringssvar fra Kulbroens Venner

Se vedhæftet PDF.

Billedkunsten i kulturpolitikken

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes kulturpolitik 2021-24 Indsendt af Judith Schwarzbart, rektor ved Det Jyske Kunstakademi. Det aktuelle udkast til den nye kulturpolitik rumme…

Høringssvar kulturpolitik 2021-24

Høringssvar fra Aarhus Billedkunstcenter – Kulturpolitik 2021-24 Under temaet ’et stærkt fundament’ skrives der i kulturpolitikken, at ”Aarhus skal være en interessant og releva…

Høringssvar til Kulturpolitikken 2021-2024 fra Borgerservice og Biblioteker

Se vedlagt høringssvar

Høringssvar fra Bora Bora på Aarhus Kommunes Kulturhandlingsplan 2021-24

30-11-2020 Høringssvar fra Bora Bora på ’Kulturpolitik 2021-24’. Tak for en kompleks, ambitiøs og målrettet handlingsplan for vores fælles, fremtidige kultur. Den kræver ikke…

Høringssvar - Kulturpolitik 2021-24 - Teater Fluks

Høringssvar til Kulturpolitikken 2021-2024 Vi ser med glæde og forventning på denne kulturpolitik og ser frem til at opleve, hvordan den konkret bliver implementeret i de kommen…

Husk også amatørkulturen i den nye Kulturpolitik for 2021-2024

Se vedlagte høringssvar fra DanseParaplyen Aarhus

Høringssvar udkast til Aarhus kommunes Kulturpolitik 2021-2024 fra Teaterhuset Filuren

Vedhæfter høringssvar fra Teaterhuset Filuren

kulturpolitik 2021-24

Høringssvar fra Beboerforeningen for Øgaekvarteret til kommunens udkast til Kulturpolitik 2021-24 Aarhus d. 30.11.2020 I Aarhus Stiftstidende kan læses, at byrådet d. 7 …

høringssvar til údkast til kulturpolitik

HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL KULTURPOLITIK 2020-24 Aarhus 29.11.2020 Det er en meget positiv og optimistisk programerklæring, som foreligger. I dens beskrivelse af kulturen…

Litteraturen som kulturbranche

Aarhus er en voksende litteraturby, og litteraturen indtager en stadig stærkere position i byens kulturelle landskab. Også derfor er det dejligt, at en ny kulturpoitik er på vej ti…

Høringssvar til ny kulturpolitik 2021 - 2024 Aarhus Kommune

Se vedlagte høringssvar omkring midlertidige lokaler samt driftsstøtte til produktionsmiljøer og frie kunstnere

Litteraturens Hus

Vi arbejder for at Aarhus får et Litteraturens Hus.

Høringssvar om Ny kulturpolitik 2021-2024, Skrivekunstskolen

Alice i eventyrland er ikke bare en bog. Den er også en metafor for litteraturen med kaninhullet som portal til en verden, hvor fantasien og tanken sættes fri. Denne frihed er værd…

Høringsvar til udkast til kulturpolitik 2021-24

Se vedlagte høringssvar

kulturpolitik og sydhavnen

Kontekst Sydhavnskvarteret i Aarhus står overfor gennemgribende forandringer i de kommende fire år, der blandt andet skal resultere i skabelsen af en ”Kunstby”. Der findes dog all…

HØRINGSSVAR TIL KULTURPOLITIK 2021-​2024

Børne- og ungebyrådet i Aarhus Kommune takker for invitationen til at give høringssvar til den nye kulturpolitik. Kulturpolitikken er blevet drøftet af en gruppe ungebyrådsmed…

Ny kulturpolitik 2021-2024

Høringssvar til udkast for Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024 fra Billedkunstudvalget Aarhus Kommune Billedkunstudvalget har med stor interesse læst udkastet til Aarhus…

Kulturpolitik 2021-24

Høringssvar fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Følgeskrivelse og høringssvar er vedlagt.

Høringssvar fra BA til ny kulturpolitik 2021-2024

Høringssvar er vedlagt

Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, på kulturpolitikken 2021-​2024.

Se venligst vedlagte høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Høringssvar om Ny kulturpolitik 2021-2024, litteraturens rolle

Det er både glædeligt og meget velkomment, at Aarhus kommune vil satse endnu mere på kulturen i de kommende år, sådan som det fremgår af udkastet til en ny kulturpolitik gældende f…

Høringssvar vedr. Kultur og Sundhedsplan for Aarhus Kommune

Ældrerådets høringssvar er vedhæftet

Høringssvar til udkast til Kulturpolitik 2021-2024

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for invitationen til at bidrage til Kulturpolitik 2021-2024 som høringspart. ÅUF repræsenterer 120 samfundsengagerende børne- og ungd…

Høringssvar fra Børn og unge, Aarhus Kommune, på kulturpolitikken 2021-2024.

Se venligst vedlagte brev.

Kulturpolitikken 2021-2024

Høringssvar til udkast for Aarhus Kommunes kommende Kulturpolitik 2021-2024 fra Aarhus Kommunes Kunstfaglige Råd De kunstfaglige råd har med stor interesse læst og gennemgået ud…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H223

Kontakt

kultur@aarhus.dk