Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)

Forslag til ny organisering af MSB sendes i høring. Forslaget lægger op til markante ændringer med etablering af enhedsforvaltning og seks driftsområder, der er organiseret efter målgrupper – børn, unge og voksne. Samtidig indeholder forslaget tiltag til styrket ledelse og styrket samarbejde på tværs.

Forslaget bærer overskriften Borgernes MSB – et samlet MSB, hvilket udtrykker essensen i det, som er målet med ændringerne. MSB skal forbedre samarbejdet om og med borgerne med afsæt i borgernes individuelle ønsker og behov. Borgerne skal sikres enkle forløb, effektive indsatser og løsninger, der hænger sammen.

Høringsmaterialet består af tre bilag:

  • En grundfortælling om Borgernes MSB – et samlet MSB, der udfolder og motiverer de foreslåede ændringer
  • En detaljeret gennemgang af den nye organisering på driftsområde- og stabsniveau
  • En skematisk oversigt over de organisatoriske enheders rokeringer mellem driftsområderne

Materialer (3)

Høringssvar (36)

Ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse

Se venligst PDF'en.

borgenes MSB

høringssvar vedhæftet

Borgernes MSB - Høringssvar 2.0

Høringssvar 2.0 - "Den der tier samtykker" vedhæftet som pdf

Høringssvar til forslag om ny organisering i MSB

Høringssvar vedhæftet. Indsendt af Pernille Petersen og Rasmus Kold. Vi arbejder i Socialforvaltningen, men svarer som privatpersoner.

Handicaprådets høringssvar til ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse

se vedhæftede fil

svar fra berørte medarbejdere

se vedhæftede

Bemærkninger fra Muskelsvindfonden.

Se vedhæftet pdf.

Bemærkninger fra Muskelsvindfonden.

Se vedhæftet pdf.

Høringssvar "Borgernes MSB"

Høringssvaret er vedhæftet som pdf fil

H82

Til Aarhus Kommune Vedr. oplægget Borgerens MSB – høringssvar: Oplægget handler om etablering af ”enhedsforvaltning” - fælles for beskæftigelses- og socialområderne. Form…

Høringssvar vedr. ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse

Hermed fremsendes Århus Lærerforenings høringssvar vedr. ny organisering af Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

MSOs høringssvar til MSBs reorganisering

Se vedhæftede fil

Ny organisering af sociale forhold og beskæftigelse

Vedhæftet som fil

Dialoggruppens høringssvar vedr. ny organisering af MSB

Dialoggruppens høringssvar vedr. ny organisering af MSB Dialoggruppen Børn med Handicap synes overordnet, at intentionerne bag forslaget til den nye struktur i MSB er positive. …

Ny organisering MSB

Vedhæftet

<Hvor er de pårørende?

Se vedhæftede filer

Ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)

Høringssvaret er vedlagt i PDF fil

Selvstændigt høringssvar fra Ungeenheden

Se vedhæftede

Dansk Socialrådgiverforening og Århusklubbens Høringssvar til forslag om nyt MSB

Se Dansk Socialrådgiverforening Region Nords herunder Klubben af socialrådgivere ansat i Aarhus' kommunes Høringssvar i vedhæftet bilag.

strukturændring i MSB

høringssvar

Forældrerådets høringssvar om ny organisering i MSB

Forældrerådets høringssvar om ny organisering i MSB Forældrerådet på Handicapcentret er positive overfor planerne om at etablere en enhedsforvaltning i MSB. Vi ser meget positiv…

Ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)

Vedhæftet fil

Borgernes MSB

Høringssvar vedhæftet.

Høringssvar Ny organisering

LMU på Jobcenter Skejbygårdsvej tilslutter sig høringssvar fra DriftsMED, og vi kan ikke umiddelbart se yderligere forhold med betydning for APSA på det lokale niveau.

Høringssvar - Bofællesskabet Mallinglund - BCS

Bofællesskabet Mallinglund, BCS

Høringssvar til forslag til ny organisering af MSB

Høringssvar til forslag til ny organisering af MSB er vedhæftet som fil

Høringssvar: Ny organisering i MSB

Se vedhæftede.

Placering af Projekter i den nye organisering i MSB

Se vedhæftede

Høringssvar.

Høringssvar på organisationsændringer fra LMU.

Høringssvar, organisationsændringerne.

Høringssvar vedhæftet.

Borgernes MSB

BORGERNES MSB - Udkast til høringssvar fra Hjerneskadeforeningen. GENERELLE BEMÆRKNINGER Oplægget BORGERNES MSB starter med en problembeskrivelse og en formålserklæring: Prob…

Høring borgernes MSB

Jeg er mor til en ung mand på 23 år med autisme. Indtil han blev 18 år har der været rigtig god og relevant hjælp og støtte til ham. Det har vi være meget glade og taknemmelige for…

Ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse

Høringssvar er vedhæftet som pdf-fil

Et Samlet MSB - bekymring for, at en så stor omorganisering kan medføre et produktionstab.

Høringssvar vedr. forslag til ny organisering af Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse fra Forældrerådet ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Socialfo…

Hvad så med socialpolitikken?

I jeres udspil flytter man flere socialpolitiske tilbud hen under beskæftigelse, bl.a. SORAS (tilbud til unge autister), HUUS (bostøtte) og mange andre tilbud, særligt til udsatte …

Borgernes MSB...et samlet MSB

Borgernes MSB – et samlet MSB Høringssvar ”Hva` syn`s du?” Når min autistiske søn har lavet en tegning, som han gerne vil høre min mening om – helst ros selvfølgelig – så spørg…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H82