Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Solcelleanlæg ved Kattrupvej og Hovvejen i Hasselager

Aarhus Kommune har modtaget forespørgsler fra firmaet Advokat Kilic på vegne af energiselskabet Amplio Greenium om opstilling af et ca. 30 hektar stor solcelleanlæg på en mark ved Kattrupvej, samt et ca. 40 hektar stor solcelleanlæg på en mark ved Hovvejen.


Baggrund for høringen

Området ved Kattrupvej omfatter matrikel nr. 11d Kattrup By, Kolt (privat ejet) og matrikel nr. 3a Hasselager By, Kolt (ejet af Aarhus Kommune). Det forventes, at anlægget ved Kattrupvej vil kunne producere ca. 20 MWh om året. Det svarer til det typiske årlige elforbrug for ca. 5.000 husstande. 

Området ved Hovvejen omfatter matrikel nr. 3f, 3h, 19a, 22e, 28a alle Ingerslev By, Tiset (alle privat ejet). Det forventes, at anlægget ved Hovvejen vil kunne producere ca. 30 MWh om året. Det svarer til det typiske årlige elforbrug for ca. 7.500 husstande. 

Aarhus Kommune ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at muliggøre flere solcelleanlæg i kommunen. Det er samtidig af national interesse at udbygge den vedvarende energiproduktion i hele landet. Derfor overvejer Aarhus Kommune at igangsætte udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering (også kaldet VVM).


Hvor finder jeg mere information

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer". Heri kan du læse mere detaljeret om planlægningen.

På kommunens projekthjemmeside for de to solcelleprojekter kan du læse mere om de to projektforslag og om hvordan du kan blive inddraget i processen:
Solceller ved Kattrupvej og Hovvejen (aarhus.dk)

På kommunens lokalplanportal kan du læse mere om lokalplanprocessen for de to projektforslag samt foreløbige tidsplaner for lokalplanprocessen: 

X214 Solcelleanlæg ved Kattrupvej i Hasselager - Lokalplanportal - Aarhus Kommune
X201 Solcelleanlæg ved Hovvejen i Hasselager - Lokalplanportal - Aarhus Kommune


Deltag i høringen og indsend dine idéer og forslag

Ønsker du at indsende et høringssvar, skal du klikke på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side (først muligt fra den 24. april 2024)

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.
Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

------


Dialogmøder om solceller ved Kattrupvej 

Kom, hør og deltag i dialogen om mulige solcelleplaner ved Kattrupvej og Hovvejen i det sydlige Aarhus.

Onsdag den 24. april 2024 afholdes to dialogmøder, som omhandler hver af de to mulige solcelleprojekter ved Hasselager. Alle er velkommen til at deltage i dialogmøderne. Tidspunkterne for de to dialogmøder er:

  • 16.30-18.00 Dialogmøde om solcelleanlæg ved Kattrupvej
  • 18.30-20.00 Dialogmøde om solcelleanlæg ved Hovvejen

Vi er i den tidlige fase af projektet, og intet er politisk besluttet. Derfor vil vi til dialogmødet meget gerne høre dine ideer, forslag og synspunkter til projekterne samt hvilke lokale forhold, som er vigtige, at vi undersøger nærmere. 
 
Arrangementet starter med en kort velkomst og præsentation. Derefter åbner vi en spørgerunde, hvor oplægsholderne svarer på spørgsmål. Slutteligt kan du gå rundt på nogle stande, hvor du kan få en en-til-en dialog med medarbejdere på projektet og bygherre.

Yderligere oplysninger om møderne samt hvordan du tilmelder dig, kan ses på Høringsportalen under Begivenheder

 

Materialer (1)

Høringssvar (6)

Elanlæg

Se venligst vedhæftede høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. Solcelleanlæg ved Kattrupvej og Hovvejen.

Solcelleanlæg ved Kattrupvej: Forslag til udnyttelse af markarealet mod syd til skovrejsning og natur.

Indledning: Vi skriver til jer for at give mit høringssvar i forbindelse med det foreslåede solcelleanlæg ved Kattrupvej. Vi har ikke indvendinger mod det fremlagte i høringen, me…

Vedr Solcelleparken på Hovvejen, 8361 Hasselager.

Vi bliver direkte nabo til Solcelleparken på Hovvejen, på 2 sider. Nord (192 meter) og øst (163 meter) for vores ejendom. Vi vil gerne sætte os imod opførelsen af denne solcellepa…

Høringssvar til Aarhus Kommune vedr. planlægning for et solcelleanlæg ved hovvejen

Høringssvar fra Skanderborg Kommune vedr. planlægning for et solcelleanlæg ved Hovvejen Vi har tidligere sendt høringslister og forslag til visualiseringer, se vedhæftede. På gru…

Solceller ved Hovvejen

Jeg gør hermed indsigelse overfor projektets placering ved Hovvejen. Borgere i netop dette landlige område syd for Aarhus, har både måttet leve med uvisheden af, hvor Giber Ringvej…

Høringssvar

Aarhus Stift har modtaget Aarhus Kommunes debatoplæg vedr. solcelleanlæg ved Kattrupvej og Hovvejen, Hasselager. Umiddelbart har planerne ikke nogen negativ indvirkning på områdets…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hasselager - Kolt Solbjerg Tranbjerg
Hørings-id

H854

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk