Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Høringssvar vedrørende placering af multihal i Stavtrup på matr. 15M, Stavtrup.

Behov:
Med en befolkningsforøgelse på over 1/3 de seneste 10 år og kæmpe tilflytning af særligt børnefamilier, samt stigende medlemstal i de lokale idrætsforeninger, er der ingen tvivl om behovet for udvidelse af idræts- og kulturkapaciteterne på både kort og lang sigt i Stavtrup. Det ses også med udbygning af institutioner, skole og et blomstrende erhvervsliv i byen. Vi kender mange både børn og voksne, som har et ønske om f.eks. at kunne få badmintonbaner, gå til gymnastik og musik lokalt. Aktuelt dette ikke honoreres pga. de manglende rammer. Uanset om man er fortaler eller modstander for det forestående projekt, så er det også gennemgående at alle i Stavtrup er enige om behovet, men der er naturligvis nogle af de nærmeste naboer som er bekymrede for placeringen.

Placering:
Jf. det store behov for udvidelse af idrætskapaciteten er det vigtigt også at inddrage det tidsmæssige aspekt. Der er allerede nu et meget stort behov, og selv ved godkendelse af opførelse på matrikel 15M vil det være en årelang proces som igangsættes. Der er siden i hvert tilfælde 2017 lavet et stort arbejde for at finde mulige lokalisationer i Stavtrup og der er ingen tvivl om at ud fra et samlet trafikalt, socialt og kulturelt synspunkt, så er lokalisationen på matrikel 15M den helt oplagte placering.
Trafikalt vil der muligvis på sigt skulle laves en rundkørsel eller lignende trafikale foranstaltninger, så kunne indkørsel være direkte via Klokkeskovvej og Jarlsmindevej. Ved at lave parkering på forsiden ud mod vejen, vil man så vidt muligt undgå gener for beboerne som anvender Bispevej.
En ny multihal i Stavtrup kunne vel lige så godt kunne have ligget på den nuværende grusbane, men da der er hastet en kunststofbane igennem på den lokalisation er dette ikke længere en mulighed. At ville købe en privat mark halvvejs ude af byen er for os at se en desperat tanke, som ikke vil medføre noget godt for andre end de umiddelbare naboer til matrikel 15M. Motorvejsplacering, hvor der er planlagt at skulle bygges en ny tilkørsel til motorvejen, er et yderst uhensigtsmæssigt forslag. Ønsket om at lave en lokalt forankret idrætshal og kulturcentrum i Stavtrup vil med placering som ligger tætter på Viby Syd, end store dele af Stavtrup spolerer centrale dele i selve formålet med en multihal. Det vil gøre projektet meget mere risikobetonet, da det er altafgørende at der er bred lokal opbakning og anvendelse.

Brug:
Det er vel også relevant at diskutere anvendelsesmuligheder. Socialt er beliggenheden nær optimal i den forstand at placeringen er så central at borgerne i Stavtrup let vil kunne gå og cykle til hallen. Det vil binde aktiviteter med løb, cykling, gang og nydelse af naturen omkring Brabrandsøen sammen med hallens faciliteter. Det ligger tæt på Søholm, ungdomsklub, skole og byens øvrige idrætsfaciliteter som fodboldbaner, tennisbaner etc., hvilket giver en unik mulighed for at binde byen sammen både kulturelt og socialt på tværs af aldersgrupper.
Naturen er vigtig at bevare og heldigvis har vi i Danmark nogle af de dygtigste arkitekter i verdenen. Der vil med anvendelse af arkitektonisk snilde kunne laves et halanlæg som vil integrere den skønne natur i Stavtrup, den hyggelige stemning, samt den høje aktivitet og interesse for sport, fritid og kultur. Der er muligheder for anvendelse af grønne tage, naturmaterialer, energirigtige løsninger og tænkning som gør at en Multihal i Stavtrup vil kunne fungere som bindeleddet mellem den lidt kedelige parcelhusdel, engene og Brabrandsøen – i hvert tilfælde i noget højere grad end en pløjemark eller en park.

Alt i alt må det konkluderes, at selvom der altid vil være nogle, som kunne ønske sig at tingene var anderledes, så er placeringen af en Multihal på matrikel 15M, Stavtrup en rigtig fornuftig og gennemarbejdet løsning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Vibæk

Indsendt

08/02/2021 15:08

Sagsnummer

HS0634952

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00