Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Helhedsplan for Randersvej

Arkitekturen er altafgørende. Nej tak til flade tage, store grimme altaner, store glaspartier og grimt nybyggeri.

Anbefalinger og ønsker til arkitekturen for området.

Arkitekturen er altafgørende. Nej tak til flere flade tage, store unaturlige altaner, store glaspartier uden inddeling eller detaljering og byggeri med billigt og midlertidigt udseende af byggesystemer i `beton, glas og stål.

Et ja tak til byggeri inspireret af klassisk og tidløs arkitektur. Flotte og gedigne materialer der patinerer flot, med gode proportioner og smuk symmetri, hvilket er en mangelvare i dag. Der bør altid være tanke på den menneskelige skala.


Facader:

Alle facader bør være af mursten (tegl) i traditionelle gule eller røde blødstrøgne sten, som det er kendetegnet for gammelt og klassisk byggeri. Sorte og grå mursten, ønskes således ikke tilladt, og slet ikke hvide facader. Facaderne bør have spil/ og let variation i sig, ala reces, gessimsbånd og lignende. Det er meget vigtigt det ikke er meget, da det skal havde et roligt og ensartet udtryk. Facader skal fremstå varme og med enkel variation. Gerne symmetriske, så det virker roligt og rart at forholde sig til.

I forhold til eksempler på etagebebyggelse, så tag et kig rundt på Fredriksbjerg og Trøjborg, og lade jer inspirere. Her forholder bygningerne sig til hinanden, de virker sammenhængende og symmetriske i udtrykket og med en masse fine detaljér som gør hvert enkelt bygning unik og med sjæl.

Det modsatte gør sig gældende i de fleste byudviklingsområder, fx Risskov Brynet, Skejbyen, og Ceresbyen, hvor man kræver alt for meget variation i fadadeudtryk, så det hele bliver en stor rodebutik uden nogle som helst sammenhæng.

Stjernepladsen er et fint eksempel i området, hvad angår facader og tagudformning. Nobelparken er bygget i en vellykket `varm` rød mursten, men fremstår meget høje, med de flade tage.

Vinduer/døre

Der ønskes byggeri med mere klassiske vinduer med flere sprosser/inddelinger for at nedskalere byggeriet, som ikke kun er gulv til loft vinduer i store dimensioner, som kendertegner det meste nybyggeri i dag. Det samme gør sig gældende med altandøre og opgangsdøre. Vinduesrammer og døre bør være hvide, eller andre lyse farver end primært sort og grå som det ses i dag, hvilket ofte giver bygningerne et trist og kedeligt udtrykt.

Etageejendomme bør kun have indvendige gange, da svalegange/altangange, virker påklistrede og gør det svært at nedskalere og skabe varieret byggeri af en høj kvalitet. Nej til udvendige ståltrapper.

Tage:

Der bør hovedsageligt kun gives mulighed for at bygge med sadeltage, med udnyttelse af tagetage, med kviste og lignende. Kviste skal være opdelte enkelte kviste og ikke store og sammenhængende, da det vil sløre for sadeltagets udtryk. Elevatortårne og teknik skal integreres i arkitekturen, og ikke være påklistrede fremmede elementer.


Altaner:

Altaner skal passe til og have en sammenhæng med bygningernes facade og udryk. Så man får en oplevelse af at altanerne er en integreret/halvintegreret del af byggeriet, og ikke noget der bare er påsat bygningen som en visuel tung og dominerede klods. I de fleste nybyggerier ødelægger de store firkantede altaner fuldstændig arkitekturen. Og altaner hindrer sollys i underboens lejlighed.

Man bør have en bestemmelse om at rækværk, balustre og gelænder, er sorte eller lignede, så de fremstår varmere og med et æstetisk `ældre` udtryk, end i galvaniseret-​​stål, der visuelt er mere kolde og ofte virker som en adskilt del af byggeriets arkitektur. Der ønskes således ikke værn/gelænder med udseende med farven hvid, med glas, eller i råt galvaniseret-​​stål.

Jeg håber virkelig man en gang for alle, kan prøve at skabe altaner der passer til og `smelter` sammen med byggeriet og arkitekturen som helhed. Der ønskes primært halvintegreret altaner. Man bør også stille krav om altaners størrelse, da de visuelt er en stor del af byggeriet og dominerer bygningens samlede udtryk i meget høj grad. Der er en tendens til at der bliver tilladt enorme altaner der kan huse 8-12 siddende gæster, hvilket er ødelæggende for byggeriers udtryk. Der ønskes maksimalt tilladt altaner på 4 m2.


Højde/ bebyggelsesprocenten

Der bør mak tillades byggeri i 5 etager (inklusiv tagetage) ud mod Randersvej, og maks i 2-3 etager ud mod villakvarterne. Der skal generelt tænkes mere på lys, luft og det gode liv, end på at få flest mulige m2 på en given grund.

Træer/begrønning:

Byblomster, bede og lignende bør i høj grad indtænkes imod gadeplan. Gerne en ordentlig buffer, der giver mulighed for gode vækstforhold. Hvis det er muligt, vil det også være meget positivt at indarbejde begrønning af facader som kendetegner universitetet. Man bør plante træer og/eller store flotte buske/bede og lignende langs byggeriet langs Randersvej for at skabe en mere naturlig og flot ankomst fra en af de helt store indfaldsvej til Aarhus fra Nord.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Emil Vindblæs

Indsendt

01/06/2021 21:30

Sagsnummer

HS8824877

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H306

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00