Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et grønnere Aarhus med mere blåt

ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT Tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2017

Til Kommuneplan 2017.
Bosiddende i Mårslet er der på trods af den snart færdige Giber Ringvej et stigende behov for en infrastrukturforbedring vedr. vejnettet. I takt med Mårslets udbygning er der massive problemer med trafikken i centrum og langs de tre veje mod Obstrup, Hørret og Tander. Jeg flyttede til Mårslet i 1977, hvor vi var omkring 1700 indbyggere. I dag er der over 5 tusinde, og vejene er stadig de samme.
I forbindelse med ovennævnte Tillæg nr. 105, ser jeg en såkaldt grøn sammenhængende kile mellem Tranbjerg og Mårslet. Det grønne er mig velkommet, men det må under ingen omstændigheder forhindre, at Mårslet bl.a. får en "omfartsvej fra Mårslet N nord og vest om Hørretløkken og til Obstrupvej, hvor denne i forvejen inden længe bliver koblet på Giber Ringvej. Omfartsvejen vil løse mange centrale trafikale besværligheder og føre relevant trafik uden om byen, danne naturlig grænse mod Tranbjerg og lette trafikken omkring skolen og byens eneste vej fra Mårslet N til Mårslet S, nemlig over Giber Å.
Da Aarhus vokser, og det er fint, så kan man ikke vedblive med at udstykke uden at tage højde for infrastrukturen, der ikke fra alle verdenshjørner i Mårslet først skal lede den stigende trafik ind mod centrum for dernæst at lede den ud igen af de andre veje. Det giver længere kørselsruter, mere støj i centrum, øget trafik ved skole, længere transporttider og fjerne en mulighed for at gøre byens centrum mere attraktiv for grønne områder og samvær borgere imellem.
Med venlig hilsen
Thorkild Tosti Clausen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thorkild Tosti Clausen

Indsendt

29/10/2021 13:18

Sagsnummer

HS3230856

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)

Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.