Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Høringssvar Tillæg 105 til Kommuneplan 2017 ”Et grønne re Aarhus med mere blåt”

Først en anerkendelse af et godt gennemarbejdet tillæg til kommuneplanen, hvis overordnede formål er både nødvendigt og prisværdigt.

GMB.6.: ”Inden for de udpegede blå-grønne forbindelser skal klimatilpasning foretages med synligt vand og grønt med fokus på synergieffekter, for eksempel inden for natur, friluftsliv, rekreative forbindelser, sundhed og CO2-reduktion.
Valget af klimatilpasningsløsning med merværdi skal ske med udgangspunkt i udfordringer og potentialer det pågældende sted.”

Svar til GMB.6.: Et krav om synligt vand med synergieffekter vil give rigtig god mening hvor dette kan lade sig gøre og i øvrigt passe ind med den øvrige planlægning. Mener ikke at dette skal være et krav.

FOP.5.: ”Ved indretning af boliger i eksisterende bygninger skal der minimum udlægges udendørs opholdsareal svarende til 20 % af bruttoetagearealet til de nye boliger.”
Svar til FOP.5.: Etablering af 20% udendørs opholdsareal vil ved en stor del eksisterende ejendomme være umuligt uden at gå på kompromis med andre væsentlige forhold. Såfremt dette altid skal følges kan det være medvirkende til en manglende udvikling af ejendomme til boliger.

Svar FOP.6.:
Etageboliger: Krav om minimum 25% som offentligt areal vurderes højt og vil ikke være realistisk og/eller fordelagtigt i alle boligprojekter.

Etageboliger: Regel om at maksimum 10% af privat opholdsareal på terrasser må regens med i det samlede opholdsareal vurderes meget uhensigtsmæssigt og kan i værste fald medføre opførelse af meget små altaner i fremtiden. Dette vurderes ikke at være i borgerens/lejers interesse.

Erhverv: Kravet om at minimum 50% af det samlede opholdsareal skal være med offentlig adgang vurderes alt for højt og ikke formål tjenstligt i alle byggerier og områder i Kommunen. Dette kan evt. være et mål i nogle udvalgte områder/projekter.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Dahl Jensen

Indsendt

29/11/2021 16:20

Sagsnummer

HS4141977

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)

Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.