Gå til hovedindhold

Høringssvar

Temaplanen: Et grønnere Aarhus med mere blåt

Temaplan: Et grønnere Aarhus med mere blåt
Mollerup Golf Club (MGC) ser med tilfredshed på Temaplanen, hvor nøgleord er: ’plads til grønt, til vand, til møder mellem mennesker, til liv og til ro.’
MGC er centralt beliggende i Egådalen. Med ca. 1100 medlemmer, hovedsageligt fra nærområdet, spiller klubben en central rolle i det lokale idrætsliv. Vi vil derfor også gerne være med til at præge udviklingen i området, ikke mindst, når det drejer sig om ’grønt og blåt’.
Sammen med Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd (LSTK) har MGC derfor udarbejdet et oplæg ’Vision Mølledalen’, som i korte træk drejer sig om et sammenhængende frilufts-/park område fra Kasted Mose til Egå Engsø. Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd (LEEN) har efterfølgende tilsluttet sig principperne i oplægget. ’Vision Mølledalen’ drejer sig om tilgængelighed og udvikling af bynær natur for over 100.000 mennesker ved Egådalen og Aarhus Nord. Området beskrevet i ’Vision Mølledalen’ falder i store træk sammen med Temaplanens udviklingsområde # 9 Egådalen. Dette kan med fordel ses i sammenhæng med udviklingsområde # 8 Hede Enge.
LSTK, LEEN og MGC holdt d. 30. september 2021 et velbesøgt borgermøde, hvor 5 byrådsmedlemmer og en kandidat til byrådet var mødt op for at diskutere. Alle 6 politikere kunne i klare vendinger tilslutte sig ’Vision Mølledalen’.
Skal de mange tilflyttere til den nordlige del af byen – prognoserne taler om ca. 20.000 indenfor 5 – 10 år - have mulighed for at spille golf, kræver det yderligere faciliteter. For MGC vil en udvidelse med 9 nye huller give mulighed for, at også tilflytterne kan få et aktivt friluftsliv. En sådan udvidelse kan med fordel planlægges sådan, at anlægget bliver tilgængeligt for andre (’multifunktionel golfbane’). MGC vil i den forbindelse gøre opmærksom på Temaplanes fokus på ’det blå’. Under Udviklingsområde # 8 er nævnt muligheden for at ’afhjælpe nedstrøms oversvømmelse af Vejlby’. Ved etablering af ni nye huller nord for Egåen vil det være muligt at arbejde med kanaler og søer, således at man opnår flere fordele: Det kan forsinke vandmasser i Egåens nedre del, det kan bidrage til et alsidigt landskab med biodiversitet, og det kan bidrage til et spændende banelayout.
Overordnet finder vi Temaplanen er et spændende oplæg til udvikling af Aarhus Kommune. Vores konkrete interesse er udviklingsområderne # 9 Egådalen og # 8 Hede Enge. MGC bidrager gerne med input til videreudvikling af disse udviklingsområder.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

HC Ralking

Indsendt

30/11/2021 11:40

Sagsnummer

HS6831902

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)
Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI
TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.