Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Høringssvar vedrørende Et grønnere Aarhus med mere blåt

I Grundejerforeningen Klokkerparken hilser vi visionen om "Et grønnere Aarhus med mere blåt" velkomment og vi ser frem til realiseringen af temaplanen.

Vi har dog hæftet os ved en uhensigtsmæssighed med hensyn til bebyggelse af parker i nedenstående citat (side 8 i temaplanen):

"Det har tidligere været muligt delvist at bebygge parkerne uden for ringvejen, men da der i disse områder også vil komme en befolkningstilvækst, inden for det eksisterende byområder, vil disse parker skulle friholdes for at sikre plads til rekreation og til vandhåndtering også på langt sigt. Derfor præciserer planen, at eksisterende parker/friluftsområder uanset placering skal fastholdes til rekreative formål – helt i tråd med målet i Et grønnere Aarhus – Aarhus Kommunes politik for naturen og det grønne om, at offentlige grønne områder skal bevares. Dog vil der fortsat være mulighed for at inddrage dele af de grønne områder i
forbindelse med indsatser for udsatte boligområder".

Vi er helt enige i, at bebyggelse af parkerne er uhensigtsmæssigt. Derfor mener vi også, at bemærkningen om mulighed for inddragelse af dele af de grønne områder i forbindelse med indsatser for udsatte boligområder må være en fejl. Konkret vil denne undtagelse kunne udnyttes til bebyggelse i Klokkerparken, der ligger tæt på Bispehaven. Der er sikkert en række parker og grønne områder andre steder i kommunen, der på lignende vis vil kunne bebygges med henvisning til denne undtagelse. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at den nævnte undtagelse slettes og at alle parker i Aarhus Kommune beskyttes mod byggeri.

På vegne af Grundejerforeningen Klokkerparken
Jes Bak Sørensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jes Bak Sørensen

Indsendt

30/11/2021 22:47

Sagsnummer

HS4687803

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)

Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.