Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Ta' beslutninger - om det grønne Aahus med mere blå - med omtanke!

Vedr. temaplan om et grønnere Aarhus med mere blåt - kommuneplantillæg nr. 105

Aarhus kommune har med sin geografiske beliggenhed ved skov og kyst, meget at byde på til borgere og turister i byen, når det gælder naturen med alt det grønne og alt det blå. Vi er privilegerede! Det forpligter politikerne i Aarhus byråd til at træffe beslutninger, der er langsigtede og tager udgangspunkt i et fremtidsperspektiv der rækker mindst 50-100 år frem i tiden, så efterkommere fortsat har en skøn by at leve i, med blå og grønne åndehuller.
Både Aarhus syd, Aarhus vest og Aarhus nord er omgivet af gamle træer, som er med til at give et helt særligt udtryk og gør indtryk på mennesker. Jeg bor tæt på Brabrandstien og Brabrand søen i Stavtrup, hvor både det grønne og det blå har været til stede side om side i
over 100 år, og Aarhusianere har nydt at opholde sig i området til alle tider, ikke kun de lokale borgere i Stavtrup. Aarhus øst har både det grønne og det blå tæt på, dette skal der også værnes om. Derfor er denne temaplan - et grønnere Aarhus med mere blåt betydningsfuldt og skal behandles med omtanke. Ligeledes temaplanen Landskabet i Aarhus og temaplanen Naturen i Aarhus.
Dog bliver jeg bekymret, når jeg erfarer at bygherre og investorer næsten kan have frit spil i dag til deres gode projektideer og byudvikling også i områder med naturen tæt på – uden af lokale stemmer bliver hørt tidligt i processen og inkluderes som en ligeværdig part, sammen med Aarhus kommune og en bygherre. Dette høringssvar er en opfordring til: ta´ borgerne med i processen, gerne til ”udviklingsbordet”. Lokale borgere kan bidrage med indspark til hvad der giver værdi i et område, og hvad Aarhus kommune skal være særligt opmærksomt på ved byudvikling. Borgerne kender værdien af det blå og det grønne fra hverdagslivet, og kan kvalificere rådmænd, borgmesteren og øvrige politikere til at træffe de bedste strategiske beslutninger for området.
For den almindelige borger virker det ofte som planprocessen bare ruller afsted med forhåndsaftaler imellem politikere og entreprenører og projekterne er ofte så langt fremskredet, når lokalplaner præsenteres i offentligheden, at indsigelser fra lokale borgere ikke gør nogen forskel. Dette er ikke reel borgerinddragelse. Dette må det kommende byråd forbedre!
Selv er jeg blevet optaget af en lokal sag i Stavtrup, hvor ”porten” (Bispevej) til naturområdet med Brabrandsti og Brabrandsøen ved Stavtrup Stationsby er truet af at politikkerne lige nu hælder til lette løsninger for et byggeprojekt. Lette løsninger fordi kommunen ejer den matrikel, hvor en initiativgruppe under den lokale idrætsforening, vil placere en kæmpe Multihal og fordi at man ikke vil bruge ressourcer og den fornødne tid til at finde den bedst egnet placering til et projekt i denne størrelses orden. Dette er tankevækkende – at man ikke vil forsinke et projekt unødigt. Det burde være naturen - i et fremtidsperspektiv - det skulle stå i allerforrest række på prioriteringslisten. En eventuel forsinkelse af projektet med et halvt år til et helt år, må ikke være afgørende for bevarelse af et særligt område.
De ældre borgere, som har boet i Stavtrup hele livet og fulgt med byens udvikling – fortæller at der altid har været talt om at fuldføre den grønne kile fra Brabrandstien op til Klokkeskoven. Der pågår en proces i Stavtrup og Aarhus kommune, hvor denne grønne kile bliver truet for evigt, hvis man placerer den kommende Multihal (4 x Vibyhallens størrelse) lige midt i denne linjeføring på Bispemarken imellem Klokkeskoven og Brabrandstien ved Stavtrup Stationsby, der er porten til et nature 2000 område.
En lokal gruppe på 200 borgere har samlet sig i foreningen, Den Grønne Kile Stavtrup, hvis hovedsigte er bevarelse af dette naturskønne område i Stavtrup - med det særlige landsbyidyl kun 7,5 km fra centrum af Aarhus. Dette risikerer at bliver ødelagt af øget trafik, parkeringspladser, lys og støj fra en Multihal til ca. 80 millioner kr., der virkelig skal drifte for at være rentabel. En hal er til indendørs faciliteter primært – behøver den at ligge på 1. parket naturmæssigt – eller kunne Bispemarken udvikles på en anden måde, der passer bedre ind i området? Jeg håber, det kommende byråd vil tænke langsigtet og være omhyggelige med beslutningen - et ja til placeringen af 6000 m2 hal på Bispemarken, vil betyde at man ikke senere kan genskabe det helt særlige ved området, når første spadestik er taget.
Derfor dette høringssvar. Start nu - Aarhus kommune - med at passe på alt det grønne og det blå i Aarhus kommune – også her i Stavtrup.
Mange hilsner
Lena T. Esbensen,
Bestyrelsesmedlem af Stavtrup Fællesråd og Foreningen Den Grønne Kile.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lena Tandrup Esbensen

Indsendt

01/12/2021 16:52

Sagsnummer

HS9340582

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)

Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.