Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Et grønnere Århus med mere blåt

Det smukke ved det Blå og Grønne Vision er, at den er lavet videnskabeligt med respekt for naturen. Dens mål er, at sikre bedre vand håndtering, af både nedbør, vandløb, brugsvand og stormvand.
Klimasikring er ret så nødvendigt! Hvis ikke vi tager fat på vand i Aarhus Kommune ender Åens næreområder med at blive underlagt vand, hvis der kommer stormflod. For at forhindre oversvømmelse Ide lavtliggende gader I Århus er det umådelig vigtigt, at byen forebygger ved at bygge opsamlingsbassiner, o.l. I de bynære zoner – dette skal ske inden byggerierne begynder. Det er simpehlthen alt for dyrt at skulle indarbejde spdanne anlæg I allerede bebyggede områder.
Det gælder om, at etablerer bæredygtige løsninger fra starten af. Disse er anvist i planen. Desuden tager den højde for stormflod, som alle eksperter advarer om. Løsninger på vandhåndtering i områder hvor der måske skal bygges endnu flere højhuse og villakvarterer er anvist. De er nødvendigt både der, hvor de er i oplandet med også fordi det påvirker vand niveauet inde i bycentrum og hele vejen dertil.
Nabolag og kvarter har mennesker opfundet. Naturen har sin egen geografi som vi bør vise større respekt. Der har været enorm opmærksomhed på klima og bæredygtighed - så det er nu at vi bør følge disse kloge anvisninger. For en gangs skyld er de lavet videnskabeligt og ikke politisk. Borgerne har været inddraget ved flere lejligheder, hvilket er et smukt skridt i en demokratisk ånd. Her er der tale om helheder, både socialt og bæredygtige klimatilpasninger. Desværre har der været lagt 11 forbehold inde i planen ved først gang gennem udvalget. Klimatilpasninger burde være værdi sat på højde med ønske om endnu flere etagemeter og højhuse. Det værner om fremtiden.
Efter en valgkamp hvor stort set alle partier har snakket om det Grønne og Blå, må byrådet virkelig vise handling nu. Under valgkampen kom det frem at kun 1/5 del at det nye skov kommunen har som målsætning at plante frem til 2030 er plantet nu. Bundsgård sagde at der jo var lang til 2030, ja men de træer der endnu ikke er plantet, hjælper jo ikke på CO2 reduktionen NU. Kom nu igang, bevar og forstærk de små grønne “lommer” der kan skabes inde i midtbyen i stedet for at beplante hver ubebygget grund. Nu senest “Børneby grunden” hvor man igen forsøger med et byggeri, Det er ligesom om der det, der siges om det Grønne ,“bare er ord” om politikerne siger, men de lægger ikke rigtig handling bag.
Med hensyn til vand og især vand ved højvande eller skybrud, må der udlægges og indtænkes (i forbindelse med ny udstykninger) arealer der kan virke som bufferzone. Jeg tænker alle kystbyer vil kunne lærer meget af Vejles oplæg, https://www.vejle.dk/media/29687/200205_forslag-stormflodsstrategi.pdf
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Barbara Dunn

Indsendt

01/12/2021 17:05

Sagsnummer

HS7782457

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)

Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.