Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Temaplanen, som er et tillæg til Kommuneplan 2017, er i sin grundtanke god. Midtbyens Fællesråd kan kunne bakke op om, at et på alle måder grønnere Aarhus arbejder seriøst og målrettet med bæredygtighed og klimakrisen udfordringer. Kommuneplan 2017 trænger i den grad til en opdatering på disse områder.

Selvom temaplanen er omfangsrig finder Fællesrådet dog også, at den bærer præg af, at have været længe undervejs. Afsættet er således stadig Kommuneplan 2017s grundtanker om vækst i befolkningstal, byggeri, fortætning mv. Det er, efter Fællesrådets mening, ikke rigtig lykkedes at tage afsæt i, at temaplanen skal håndtere en udvikling, hvor vi nu er 5 år længere fremme.

Vi står i en situation, hvor klimaproblematikken er uhyggeligt virkelig. Hvor klima, bæredygtighed, CO2-reduktion ikke længere er ”godt at tænke ind”. Det er ansvarsforflygtigelse, hvis vi ikke prioriterer.

Midtbyens Fællesråd mener derfor, at vi sammen må agere på en lang række punkter med temaplanen:

• Vi skal have et ekstra vækstparameter ind i mål og værdier for Aarhus. Klima/bæredygtighed skal gøres til Aarhus’ fremmeste vækstmål.
• Øvrige vækstparametre skal holdes op mod klima/bæredygtighed. Ethvert projekt, der ikke bidrager til at øge klima/bæredygtighed, skal bortfalde
• Der skal CO2 regnskab på alle tiltag/projekter/beslutninger, således vi og byrådet kan se, at de rigtige beslutninger træffes.
• Vi skal i langt højere grad have analyseret på de enkelte fortætningsprojekters reelle bidrag – eller det modsatte – til bæredygtighed, klima mv.
• Stop for at konstatere, at det er vanskeligt at plante træer i midtbyen. Det har vi konstateret igen og igen gennem mange år. Lad os finde ud af, hvad vi gør!
• Det grønne skal prioriteres i langt højere grad – vi er på et stadie, hvor der skal tænkes i træer, begrønning, afvanding mv før vi tænker i byggeretter
• Vi noterer, at man har udpeget en række områder og grønne kiler, hvor der ikke kan bebygges. Det er en rigtig god ide. Men det forudsætter, at man overholder. Hvordan vil man sikre mod gentagelse af den grønne kile ind mod åen, som jo forsvandt?
• Det grønne skal prioriteres i byerne. Hvis der ikke kreeres grønne oaser, hvor folk bor, små haver, parker mv., så nedsætter det trivsel og har en klimamæssig negativ effekt. Det medfører også risiko for, at mange vil køre i bil ud til natur- og rekreative områder. Det er uhensigtsmæssigt både pga øget trafik men også overbelastning af naturområder.
• Ved at prioritere grønne områder i byen og grønt omkring boligerne, så kan vi i højere grad også sikre naturen for naturens skyld - på naturens præmisser – uden for byerne. Så naturen ikke bliver udlagt som byernes ”rekreative arealer”.
• Vi skal efter Fællesrådets mening fremskynde tiltag vedr. vandafledning. Vi oplever allerede i Fællesrådets område problemer med store vandmængder, oversvømmede kældre osv.
• Der mangler yderligere fokus på Aarhus Bugt. Den er en stor del af Aarhus’ selvforståelse men forbindelsen mellem byen og bugten bygges væk. Desuden er der problemer med fiskebestand og vandkvalitet. Hvordan handler vi her?
• Temaplanen er en plan-værktøj, som vi læser det. Det er problematisk, fordi virkeliggørelsen dermed i høj grad hænger sammen med byggeprojekter/lokalplaner. Vi mangler værktøjer/metoder til at sætte gang i nødvendige tiltag uafhængigt at byggeri og lokalplaner

Fællesrådet oplever, at temaplanen i højere grad rækker bagud i tid og ikke i tilstrækkelig grad har ambitiøst sigte på fremadrettede løsninger. Vi opfordrer til, at vi i Aarhus er ambitiøse sammen – vi har ikke råd til andet.

MVH
Midtbyens Fællesråd d. 1. dec. 2021
Vibeke Skjøttgaard og Thomas Kruse kontakt: thkruse4@gmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Kruse

Indsendt

01/12/2021 20:36

Sagsnummer

HS8734242

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)

Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.