Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et grønnere Aarhus med mere blåt

Høringssvar

Vedr. Bilag 5 til byrådsindstilling om Naturen i Aarhus, kommuneplantillæg nr. 107 til Kommuneplan 2017, område 22

Der er ingen tvivl om, at de tre temaplaner Et Grønnere Aarhus med mere Blåt, Landskabet i Aarhus samt Naturen i Aarhus er positive og vigtige forslag til byudviklingen i og omkring Aarhus. Biodiversiteten til lands såvel som til vands er under pres.

Område 22, bilag 5 (i Mårslet) er som det eneste areal taget ud af udpegningen for Grønt Danmarkskort og nu gjort til byudviklingsområde uden konkret begrundelse, og det undrer mig.
At området gennem de senere år har været henlagt om omdriftsareal er vel næppe grund nok til at afsætte et bynært grønt areal til boligbebyggelse. Mårslet er blevet udbygget i mange år netop fordi masser af mennesker betragter den bynære natur som særligt værdifuldt, når man skal bosætte sig. Det paradoksale er, at de grønne områder som tiltrækker nye borgere til Mårslet, bebygges og dermed forringer, nedslider og i værste tilfælde ødelægger natur og biodiversiteten omkring byen.

Kunne man forestille sig, at område 22 forbliver en del af det Grønne Danmarkskort, og at ny bebyggelse sker ved delvis genanvendelse af udtjente bygninger på eksisterende grunde i byen?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Albrechtsen

Indsendt

01/12/2021 22:46

Sagsnummer

HS9323746

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H337

Kontakt

Lars Høeberg (Kommuneplanchef)

Tlf. 4185.9799

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter det grønne og det blå i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.