Gå til hovedindhold

Denne begivenhed er afholdt
Borgermøde om Kongelunden & Stadion

Aarhus Kommune inviterer til orienterende borgermøde om Udviklingsplan for Kongelunden og Lokalplan 1203 for Nyt stadion på Stadion Allé.

Formålet med mødet er, at du bliver orienteret om de to projekter, kan stille opklarende spørgsmål og bliver klædt på til at kunne indsende skriftlige høringssvar. 

Program for mødet

  • Velkomst
  • Oplæg
  • Spørgsmål og dialog
  • Afrunding
     

Høring om Udviklingsplan for Kongelunden

Høringsperioden, for Udviklingsplan for Kongelunden, foregår fra den 16. juni 2023 til den 24. august 2023, hvor du har mulighed for at give dine synspunkter til kende i et skriftligt høringssvar.

Du kan orientere dig i materialet og indsende høringssvar på Udviklingsplan for Kongelunden 

Udviklingsplanen for Kongelunden er en overordnet sammentænkning og udvikling af det samlede Kongelundsområde, herunder en moderniseret idrætsby, håndtering af infrastruktur samt øgede natur- og rekreative værdier og formidling heraf.

Udviklingsplanen for Kongelunden er ikke en endelig plan, men et strategisk styringsredskab, som rækker mange år frem.

Byrådet besluttede den 7. juni 2023 at sende udviklingsplanen og tilhørende miljørapport i offentlig høring.

Høring om LP1203 – Nyt stadion på Stadion Allé

Høringsperioden, for LP1203 – Nyt stadion på Stadion Allé, løber fra d. 20. juni 2023 og frem til d. 30. august 2023, hvor du har mulighed for at give dine synspunkter til kende i et skriftligt høringssvar.

Du kan orientere dig i materialet og indsende høringssvar på Forslag til Lokalplan nr. 1203 Nyt stadion på Stadion Allé 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 146 til Kommuneplan 2017. Lokalplanområdet udlægges til område til offentlige formål i form af sports- og idrætsanlæg, herunder stadion og faciliteter knyttet hertil, samt tennisbaner med dertilhørende faciliteter. Der er ligeledes udarbejdet en samlet miljørapport af planforslagene og det konkrete projekt for det nye stadion.

Byrådet besluttede den 7. juni 2023 at sende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende miljørapport og udkast til §25 tilladelse (VVM) i offentlig høring.

Begivenheden

Dato
Torsdag d. 10. august 2023
Tid
16:30 - 18:30
Lokation
Djursland Bank Arena, Lokale 20
Adresse
Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C
Tilmeldingsfrist
Mandag d. 7. august 2023
Mødet er afholdt