Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Udviklingsplan for Kongelunden

Høring af plan for den samlede udvikling af Kongelunden.

Udviklingsplanen for Kongelunden er i offentlig høring

Udviklingsplanen for Kongelunden er en overordnet sammentænkning og udvikling af det samlede Kongelundsområde, herunder en moderniseret idrætsby, håndtering af infrastruktur samt øgede natur- og rekreative værdier og formidling heraf.

Udviklingsplanen for Kongelunden er ikke en endelig plan, men et strategisk styringsredskab, som rækker mange år frem.

Konkrete delprojekter vil have rod i udviklingsplanens strategier og grundprincipper, men der vil ske justeringer af de konkrete delprojekter, når de senere skal planlægges, finansieres og realiseres.

Nogle delprojekter finansieres inden for den nuværende projektøkonomi og igangsættes sammen med planens endelige vedtagelse i efteråret 2023. Blandt andet et nyt atletikanlæg og et nyt Sportens Hus.

Byrådet besluttede den 7. juni 2023 at sende udviklingsplanen og tilhørende miljørapport i offentlig høring. Du kan se byrådssagen med indstilling ved at klikke her: Sag nr. 8 på byrådsmødet den 7. juni 2023: Udviklingsplan for Kongelunden – forslag

Du har mulighed for at give dit synspunkt til kende ved at indsende et høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Bemærk, at dit navn og dit høringssvar vil være synligt her på portalen, ligesom alle høringssvar bliver fremsendt til byrådet i forbindelse med den endelige behandling af udviklingsplanen.

I efteråret 2023 fremsendes udviklingsplanen samt miljørapporten med behandling af høringssvar fra den offentlige høring til Aarhus Byråd med henblik på endelig vedtagelse.

Høringsperiode

Høringsperioden er, for at tage højde for sommerferie, på godt ni uger og løber fra den 16. juni 2023 til den 24. august 2023

(Orienterende borgermøde: se nederst)

Du kan læse udviklingsplanen for Kongelunden via dette link.

Miljørapport

Samtidig med udviklingsplanen er der udarbejdet en Miljørapport.

Miljørapporten kan læses via dette link.  

Orienterende borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til orienterende borgermøde om Udviklingsplan for Kongelunden og Lokalplan 1203 for Nyt stadion på Stadion Allé.

Torsdag den 10. august kl. 16:30 – 18:30 i Djurslands Bank Arena, lokale 20, Stadion Allé 70.

Formålet med mødet er, at du bliver orienteret om de to projekter, kan stille opklarende spørgsmål og bliver klædt på til at kunne indsende skriftlige høringssvar. 
 

Tilmelding og yderligere oplysninger om mødet kan ses under Begivenheder

Høringssvar (35)

Bevar og genetabler den grønne kile op mod udsigsthøjen som et åbent overdrev

Se vedhæftede fil

CK Aarhus' bemærkninger til Udviklingsplan for Kongelunden

CK Aarhus er en af Danmarks største cykelklubber og har haft til huse på Aarhus Cyklebane siden den blev bygget i 1940. Klubbens ryttere kører landevej, cyklecross, bane, gravel og…

Bevar og styrk de skønne områder i Aarhus

Vi er enige med Monika Mohr, der skriver, at udviklingsplanen burde droppes. Hele området bør fredes. Det er vigtigt at bevare og udbygge de grønne områder. De anvendes hver dag af…

Høringssvar fra Aarhus 1900 Atletik & Løb

Her fremsendes høringssvar for Udviklingsplanen i Kongelunden på vegne af bestyrelsen i Aarhus 1900 Atletik & Løb.

Kongelunden - Høring - Solbjerg IF MTB

Kære Aarhus Kommune Solbjerg IF MTB er en aktiv forening i Aarhus Kommune med børn & unge, motion og elite inden for MTB og cyklecross. Cyklecross på Aarhus Cyklebane er en vigt…

Kongelunden - Høring - Solbjerg IF MTB

Kære Aarhus Kommune Solbjerg IF MTB er en aktiv forening i Aarhus Kommune med børn & unge, motion og elite inden for MTB og cyklecross. Cyklecross på Aarhus Cyklebane er en vigt…

Høringssvar Udviklingsplan Kongelunden

Høringssvar vedrørende Udviklingsplan for Kongelunden Jeg foreslår at man foretager en gennemgribende gentænkning af hele Kongelundsprojektet. Projektet har tydeligvis sit …

Høringssvar Udviklingsplan Kongelunden

Jeg erklærer mig enig i og tilslutter mig de overvejelser, problemstillinger og spørgsmål som fremgår af høringssvar fra Hans Jørgen Petersen, Aarhus Byfælled, Vision Kongelundens …

Udviklingsplan Kongelunden

Vi skal anmode om fornuft og rettidig omhu i forhold til specielt Havreballe skov og de øvrige skov/naturområder i Aarhus C og Højbjerg, der er omfattet af planen. Udviklingspla…

Høringssvar fra Idrætssamvirket Aarhus

Hermed høringssvar fra Idrætssamvirket Aarhus

Danish for Progress? - mind the gap!

Danish for Progress? - mind the gap! For lige at få det på det rene, er der kun én skov, der nogensinde har heddet, Marselisborg Skov, og det er, Havreballe Skov. Den hed Marsel…

Høringssvar vedr. Udviklingsplanen for Kongelunden

Venligst se pdf for Aarhus Trail Builders høringssvar.

Midttrafiks høringssvar til Udviklingsplan for Kongelunden

Midttrafiks høringssvar til Udviklingsplan for Kongelunden

Erhverv Aarhus' høringssvar til Udviklingsplan for Kongelunden

Erhverv Aarhus' høringssvar til Udviklingsplan for Kongelunden

Høringssvar til udviklingsplan for Kongelunds projektet

Vedlagt bemærkninger / høringssvar fra Jydsk Væddeløbsbane vedr. påtænkte planer på væddeløbsbanens nuværende område

Høringssvar vedrørende Udviklingsplan for Kongelunden

Høringssvar vedhæftet som pdf.

Vedrørende Udviklingsplanen for Kongelunden

Høringssvar fra Aarhus MTB vedrørende Udviklingsplanen for Kongelunden - Aarhus MTB er B&U, motions og eliteklub for mountainbike (MTB) og cyklecross hjemhørende i Aarhus Kommune m…

Høringssvar til Kongelundsprojektet

Se vedhæftet fil

Høringssvar vedrørende Udviklingsplan for Kongelunden

Høringssvar er vedhæftet

Høringssvar fra Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling vil gerne takke for at blive inddraget i processen omkring udviklingsplanen for Kongelunden. Det er positivt, at man indtænker en bre…

Kongelunden - et vildt naturområde tæt på borgerne

Århusianerne prioriterer bynær vild natur, hvor familierne og børnene kan opdage og udforske arter og vilde områder. I forslag til udviklingsplan for Kongelunden er der med mange a…

Etablering af disc golf

Det kan undre lidt, at der ikke er indtænkt en udendørsaktivitet, som disc golf ind i projektet. Det er selvfølgelig i det store billede en meget lille ting, men med det store run …

Høringssvar til Udviklingsplan for Kongelunden fra Århus Ungdommens Fællesråd

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til høringen af Udviklingsplanen for Kongelunden. ÅUF er som fællesrepræsentant for 117 samfundsengagerende børn…

Høringssvar vedr. Udviklingsplan for Kongelunden, etablering af parkering på Jysk Væddeløbsbane

Høringssvar vedr. Udviklingsplan for Kongelunden, etablering af parkering på Jydsk Væddeløbsbane. Dette indlæg er et samlet svar fra alle husstande på Carinavej. Notatet er …

Naturen og borgerne er taberne i Kongelundens planerne

Det virker uforståeligt, hvordan grundlaget for Vision Kongelunden pludselig er blevet reduceret til enkelte, særlige interessenter, der alene får lov til at dominere over området.…

Høring af udviklingsplanen for Kongelunden

Jf vedlagte Er også fremsendt pr mail

Støj og trafik

Jeg kan have mine tvivl om, om de politikere, der vil ændre på Kongelundsområdet, mon kender området godt nok til at vide hvor skønt og velfungerende område det er i dag. Det er en…

Udviklingsplan for Kongelunden

Høringssvar fra Det Grønne Råd: Det Grønne Råd er blevet inddraget i processen omkring Kongelunden idet vi har fået fremsendt materialet Udviklingsplan for Kongelunden og pr. 23…

Udviklingsplan for Kongelunden

Nedenstående er et høringssvar fra Tilgængelighedsrådet. Tilgængelighedsrådet er i dag repræsenteret i Kongelundsprojektet på workshops og borgermøder ved brugerrepræsentanter f…

Bekymringspunkter vedr. udvikling af Kongelunden og Mindeparken

Grundejerforeningen havde en dialog om Kongelunden på vores seneste generalforsamling, hvor følgende bekymringer blev bragt på banen og aftalt indsendt som høringssvar. 1. Indga…

Parkering - Cykelcross-bane

Undertegnede vil gerne appelere til at trafik/parkerings-løsningen tænkes mere gennemgribende end de påtænkte (lappe)løsninger med parkering på væddeløbsbanen og Kongevejen og dert…

Kongelunden

Hermed fremsendes et styk høringssvar. Venlig hilsen Hans Jørgen Petersen formand for Aarhus Byfælled - Vision Kongelundens grønne venner

Fredning af Havreballe skov

Jeg ønsker fredning af Havreballe skov. Det er et vigtigt rekreativt område. Fint med skovkunst.

Udviklingsplan for Kongelunden

Udviklingsplanen burde droppes, og hele området fredes, da det er super ærligt, at yderst unikke, velfungerende, rekreative, grønne og rolige områder (med undtagelse af området omk…

Trafikafvikling og parkering i Kongelunden

Spændende at læse om udviklingen af Kongelunden. Efter min mening mangler der dog en plan for afvikling af trafik og især parkering i den nye Kongelund. Byrådet har travlt med sto…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Midtbyen Viby
Hørings-id

H617

Kontakt

Kongelundens Sekretariat

Rådhuspladsen 2

8000  Aarhus C

Telefon 61 92 34 37

Mail kongelunden@aarhus.dk