Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Hjortshøj

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

AIH KAN VÆRE EN MODEL FOR BÆREDYGTIGE LOKALSAMFUND OG INSPIRERE ANDRE DELE AF AARHUS BY OG KOMMUNE

EN MODEL FOR FREMTIDENS BÆREDYGTIGE LOKALSAMFUND OG BYKVARTERER
En bæredygtig succes sælger man ikke til parcelhusgrunde, den værner man om og bruger som model og forbillede
Andelssamfundet blev placeret i Hjortshøj efter dialog med Århus Kommune, fordi der var mulighed for at arbejde for en bæredygtigt lokalsamfund med delvis selvforsyning på 100 ha for 500 mennesker på store arealer som Århus Kommune ejede.
Andelssamfundet i Hjortshøj har forpagtet landbrugsjord af Århus Kommune siden 1992. Vi har dyrket jorden økologisk og passet på vores fælles lokale drikkevand ved at dyrke jorden uden giftstoffer.
Da Stenaagaard på Skødstrupvej med landbrugsjorder mellem Skødstrupvej og Gl. Kirkevej omkring år 2000 blev udbudt af Århus Kommune til økologisk forpagtning bød Andelssamfundet på forpagtningen, men en anden landmand bød højere.
Siden er jorden ved Stenaagaard af Århus kommune blevet byttet for jord i Lystrup Enge, så Lystrup Engsø kunne etableres, så de arealer er der ikke udsigt til at opnå.
Andelssamfundet er derfor meget afhængig af at kunne beholde de jorde på knap 20 ha., vi har dyrket siden 1992.
Derfor er der i Andelssamfundet startet en proces for at være klar til at købe landbrugsjorden af Århus Kommune.
Vi ved hvilken kæmpe betydning det har for børn og voksne, at have en økologisk landbrug tæt på boligerne. Andelssamfundet har samlet set opbygget en tæt bebyggelse med små haver. Til gengæld har vi et fælles økologisk landbrug. Med friske fødevarer, hvor beboerne kender til hvor kød, æg, grønsager og korn kommer fra. Årstidernes skiften er langt mere end vejret når man dyrker jorden og holder dyr. Børn i Andelssamfundet ved at gulerødder vokser i jorden, at høns lægger æg og at kød kommer fra dyr som er blevet fodret og passet gennem lang tid. Det nærvær er en væsentlig værdi for både beboere og de mange besøgende i Andelssamfundet.
Så hermed en dybtfølt protest imod Århus Kommunes temaplan om at reducere Andelssamfundets økologiske landbrugsjorder.

VÆRDIFULD ERFARING I BÆREDYGTIG LEVEVIS - Værn om den grønne omstilling. Værdifuld erfaring i bæredygtig levevis - stop Helhedsplanen

Andelssamfundet i Hjortshøj har praktiseret at understøtte og fremme fællesskabsorienterede og bæredygtige boformer i Danmark med stor succes gennem 30 år. Kommunens planer om bebyggelse af over 1/3 af den landbrugsjord, som Andelssamfundet forpagter, truer disse aktiviteter.

Andelssamfundet i Hjortshøj har valgt at drive jorden med almennyttigt formål for øje, til glæde for små og store i lokalområdet. Der er tale om både grøntsagsfællesskab, hvor der eksperimenteres med forskellige økologiske dyrkningsformer, Vild med Vilje (arbejde for mere biodiversitet), økologisk dyrket korn, Spor i Landskabet (vandrestier og rekreative områder) og meget mere.

Skoler, daginstitutionerne og de lokale beboere anvender arealerne, både til undervisning og fritidsaktiviteter. Andelssamfundet i Hjortshøj har gennem de sidste 30 år dagligt praktiseret grøn omstilling og fællesskab.

Forudsætningen for, at Andelssamfundet kan fortsætte med deres fine aktiviteter, til gode for miljø, lokalsamfund og det brede miljø for bofællesskaber er, at der ikke udtages arealer af det nuværende forpagtningsareal.

Andelssamfundet står for os som et unikt bofællesskab/økosamfund i Danmark. Både fordi det har eksisteret gennem fire årtier, og fordi det er blandt de allerstørste fællesskaber i Danmark med sine ca. 300 beboere. Det har gjort, at de har opbygget værdifuld erfaring inden for bæredygtig levevis, som mange andre bofællesskaber kan trække på. Det har stor betydning at have steder som Andelssamfundet, der går forrest i den grønne omstilling og gør deres hverdag til et eksperiment i, hvordan vi danskere kan leve mere bæredygtigt, sammen.

Helhedsplanens arealudlæg til bebyggelse truer Andelssamfundets aktiviteter, idet en meget vigtig del af Andelssamfundets aktiviteter er landbrugsjorden. Der foregår meget her, som vi andre ser på med stor interesse. Men de trues af Helhedsplanens forslag. Det vil ikke kun gå ud over beboerne i Andelssamfundet og det tilknyttede kommunale bo- og dagtilbud for borgere med særlige behov. Hele konceptet for bofællesskaber, med tilhørende dyrkningsjord, er under pres. Selvom det er en model, der er populær og i fremdrift.

Derfor er det vigtigt at værne om dem, som går forrest i den grønne omstilling.

I Danmark kan vi noget helt særligt. Vi er det land i verden, der har allerflest økosamfund per indbygger. Det kan vi være stolte af. Økosamfund som Andelssamfundet er små eksperimentarier i, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt. Med deres aktiviteter gør de sig værdifulde erfaringer, som resten af samfundet og beslutningstagere kan trække på i arbejdet for en grøn omstilling. Det er vigtigt, at vi værner om disse steder.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Aagaard

Indsendt

17/06/2024 07:03

Sagsnummer

HS1193708

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk