Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Anbefalinger fra Opgaveudvalget Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv

Byrådet har nedsat et Sundhedsfremmeudvalg til at arbejde med sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv. Sundhedsfremmeudvalget har arbejdet med at finde tværgående løsninger på, hvordan vi sikrer større lighed i sundhed for borgerne i Aarhus sammen med borgerne selv.
Udvalget, som består af medlemmer af byrådet og eksterne medlemmer med viden på området, er nu klar til at aflevere sine anbefalinger, som byrådet kan sætte i værk, som en direkte udmøntning af Aarhus Kommunes fælles sundhedspolitik.

Invitation til høringsmøde og udtalelse til Aarhus Kommunes udmøntning af anbefalinger fra Sundhedsfremmeudvalget

I perioden 2017-​2021 har Aarhus Byråd nedsat flere midlertidige udvalg, der i en afgrænset periode har skullet arbejde med udvalgte emner.

Et af udvalgene - Sundhedsfremmeudvalget - har arbejdet med ulighed i sundhed i et 0-100 års perspektiv ved at invitere borgere, brugere, praktikere og eksperter ind i det politiske maskinrum. I kommissoriet for Sundhedsfremmeudvalget kan man også læse mere om udvalgets sammensætning og arbejdsform.

Udvalget er nu klar med anbefalingerne, som også indeholder forslag til, hvordan de kan gøres til virkelighed.

Anbefalingerne er lavet ud fra følgende 6 tematikker:

·       Mænds sundhed

·       Rusmidler

·       Sundhed, klima og bykvalitet

·       Sundhed og Kultur

·       Corona læring

·       Etniske minoriteters sundhed

Sundhedsfremmeudvalget vil meget gerne have sparring på anbefalingerne, derfor inviteres I hermed til virtuelt høringsmøde, hvor der vil være mulighed for at drøfte anbefalingerne og implementeringsmulighederne. 

Mødet finder sted torsdag den 17. juni kl.19.30-20.30

Alle er velkomne; men send gerne en mail til Eva Dalum Olsen (se under "kontakt" til højre) hvis du planlægger at deltage, og på forhånd har spørgsmål, du ønsker at drøfte. Det giver bedre mulighed for at afvikle mødet på en god måde.

Deltag på din computer eller din mobil-app

Klik her for at deltage i mødet

Man kan også sende et skriftligt høringssvar til forslaget på denne side. Fristen er den 24. juni.

Herefter vil anbefalingerne blive sendt til politisk behandling i august.

Alle er velkomne til at deltage i mødet og til at sende høringssvar.

MATERIALER:

·       Kommissorium

·       Anbefalinger fra Sundhedsfremmeudvalget

Materialer (2)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H317

Kontakt

Eva Dalum Olsen

Sundhedsstrategisk konsulent

M +45 2920 8667

E oec@aarhus.dk