Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Mulig udvidelse af Nature Energy Bånlev

Aarhus Kommune ønsker at høre din mening om Nature Energys ønsker for udvidelse af biogasanlægget Nature Energy Bånlev (tidligere Bånlev Biogas).

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Biogasanlægget ligger i det åbne land øst for E45 og sydvest for Spørring. Nature Energy ønsker både at modernisere det nuværende biogasanlæg og udvide med nye tanke og bygninger. Arealet, som Nature Energy ønsker at inddrage til biogasanlæggets udvidelse, ligger nord for det nuværende anlæg. Arealet dyrkes i dag. 

For at gøre det muligt at udvide anlægget til den ønskede kapacitet, kræver det, at nye arealer inddrages, og at der etableres en række nye anlægsdele. Der skal etableres op til fem nye cylinderformede tanke på ca. 26 meters højde samt nye bygninger hvor biomassen modtages, forbehandles og lagres.

Til arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening.
- Er der udfordringer ved at tillade, at Nature Energy Bånlev udvider kapaciteten
  og størrelsen på anlægget?
- Er der emner, vi særligt skal have fokus på i forbindelse med planlægningen
  og miljøvurderingen?
- Er der behov for tilpasninger/forbedringer/ændringer af bygherrens projekt?

Debatoplægget og Projektbeskrivelse til idéfasen kan ses under "Materialer" på denne side.

Materialer (2)

Høringssvar (53)

Positiv stemt overfor udvidelse

Det er da en fantastisk nyhed at den grønne omstilling ikke kun er tomme ord, man at der også i projekter som dette bliver lagt handling bag. Grøn omstilling og vedvarende energi kommer...

Biogas Spørring

hermed høringssvar i forbindelse med Aarhus Kommunes debatoplæg om udvidelse af biogasanlægget Natur Energy Bånlev. Samlet repræsenterer de to foreninger alle boligejere i delområde I,...

NEJ TAK

Det bliver et pænt nej tak. Vi ønsker ikke mere tung trafik på Randersvej, der i forvejen er en befærdet vej med tung trafik og MEGET høj fart. Dette er både støjende og farligt for vor...

Debatoplæg - Mulig udvidelse af Nature Energy Bånlev

Jeg flyttede til Spørring for 2 år siden, fra Favrskov kommune, fordi jeg gerne ville tættere på Aarhus, hvor min arbejdsplads ligger, men samtidig ønskede jeg fortsat at bo i et mindre...

Nej tak til udvidelse af biogasanlæg

Jeg ønsker ikke udvidelse af biogasanlæg, da jeg allerede syntes Randersvej er rigelig belastet med tung trafik og støj derfra. Derudover ønsker jeg heller ikke flere lugtgener fra biog...

Stort NEJ TAK til udvidelse af biogasanlægget bånlev.

Jeg ønsker ikke den øgede belastning af trafik på randervej grundet 4 gange så stor kapacitet på bio-gas ANLÆGGET. Der er i forvejen for meget pres på Randervej. Der burde være egen til...

Ang. udvidelse af biogasanlægget i Spørring

Det bliver et kæmpe NEJ TAK herfra. I forvejen er Randersvej voldsom trafikeret af store lastbiler til og fra biogasanlægget. Desuden er lugt generne ikke til at holde ud i forvejen. De...

Nej tak - Uklar konsekvens af udvidelse af biogas anlæg for omkringboende ved Spørring

I debatoplægget bliver det udtrykt at biogas anlægget vil blive op til 4 gange større, med dertil hørende forøgelse i trafik af lastbiler. Men alligevel udtrykkes det som at "biogasanlæ...

Høringssvar vedr. mulig udvidelse af Nature Energy Bånlev

Se vedlagte fil.

Biogas er en del af den grønne omstilling

Jeg støtter op om udnyttelse af affaldsprodukter til udvinding af biogas Fremtidens samfund bliver baseret på sol- og vindenergi og biogas vil være et mere bæredygtigt forbrug af affald...

Vedr. Mulig udvidelse af Nature Energy Bånlev

Jeg er imod denne udvidelse. Dette vil skabe mere trafik ved randersvej, som allerede er meget trafikkeret. Især ved krydset ved Rema1000, hvor det allerede har været oppe i rådhuset, a...

Ja tak til mere biogas

Mere biogas er, som sol og vind, helt nødvendigt for den grønne omstilling, og derfor bør disse nye anlæg bakkes op! Der er her tale om et væsentligt bidrag til Aarhus Kommunes CO2 redu...

Også børnene siger nej tak til mere støj og øget forurening

DII Lindegårdens børn, forældre og personale siger nej tak til mere støj og øget forurening. Vi i Lindegården ser den mulige udvidelse af Biogasanlægget Nature Energy Bånlev, som yderst...

Biogasanlæg

Opbakning til modernisering og udvidelse af eksisterende biogasanlæg. Det er vigtigt at producere energi vha vedvarende energi for at bidrage til at bremse klimaødelæggelsen. Moderniser...

Tung trafik

Grundet den store udvidelse frygter jeg for konsekvenserne af den kraftigt øget tunge trafik gennem ødum men i særdeleshed igennem Trige by Allerede på nuværende tidspunkt er det et kæm...

Positiv overfor udvidelse og mere Vedvarende Energi

Positiv overfor udvidelse og mere Vedvarende Energi. Se bilag

Biogas anlæg

Nej Tak. Da der i forvejen er mange lugtgener der fra, ser jeg det ikke som en mulighed for udvidelse af anlægget, det vil formindske tilflytningen i ellers et dejligt område.

Nej tak

Nej tak til øget trafik og lugtgener. Det er allerede nu er problem i området, og dette vil uden tvivl forværre situationen, vi har i dag. Det vil være til stor gene i området, og derme...

Udvidelse af biogasanlæg

En høringsfrist på 16 dage til så stort et projekt forekommer fuldstændig urimeligt. Biogasanlægget blev indviet i 1993 efter års samarbejde mellem kommunen og Spørring Borgerforening,...

Interessekonflikt

Hej. Jeg mener, at anlægget ikke bør udvides, da det konflikter med Aarhus kommunes planer for etablering af solceller på samme område. Derudover, vil det øge mængden af tung trafik til...

Udvidelse af biogasanlæg - NEJ TAK

Nej tak til øget trafik og lugtgener. Det er allerede nu er problem i området, og dette vil uden tvivl forværre situationen, vi har i dag. Det vil være til stor gene i området, og derme...

Udvidelse af biogasanlæg - NEJ TAK

Udvidelsen af biogasanlægget består i en udvidet kapacitet fra 185.000 tons biomasse til 700.000 tons biomasse. Dette svarende til en udvidelse på mere end 3 gange den nuværende kapacit...

Høringssvar vedr. udvidelse af biogasanlæg Nature Energy Bånlev

Vedlagt som fil

Tung trafik på Randersvej

Som forældre til børn i Lindegaarden er jeg dagligt udfordret med mængden af trafik på Randersvej gennem Trige. Krydset ved Rema er hårdt belastet og yderligere tung trafik vil give end...

Mulig udvidelse af Bånlev Boigas

Høringssvar er vedhæftet

Nej tak til udvidelse af biogasanlæg

Jeg vil gerne udtrykke min modstand vedr. udvidelse af biogasanlægget i Spørring. Har boet på Søhøjparken 8, i 35 år med udsigt ud over markerene. Ved udvidelsen vil høje siloer rykke t...

NEJ TAK

Jeg ønsker bestemt ikke denne udvidelse, - som både vil skabe større trafikale udfordringer end der i forvejen er på Randersvej, og lugt gener.

Udvidelse af biogasanlæg... NEJ TAK!!!

Som beboer klods opad Landevejen/Den gamle Randersvej mellem Ødum og Spørring er jeg mildest talt RYSTET over det udmeldte ønske om udvidelse af kapaciteten på biogasanlægget! Der kører...

Få styr på trafikforholdene

Man kan som kommune ikke være bekendt at sylte højaktuelle udfordringer med trafiksikkerheden i de omkringliggende byer, hvor børn såvel som voksne skal krydse en stærkt befærdet Rander...

udvidelse af biogasanlægget i Spørring

Vi vil gerne give vores holdning til kende angående udvidelse af Biogassen i Spørring Da Biogassen blev bygget , blev det lagt oven på grundvandet, hvilket ikke er særlig smart. For år...

Mulig udvidelse af biogasanlbæg - kun med direkte tilkørsel fra motorvejen

En udvidelse af biogasanlægget bør kun komme på tale, såfremt der anlægges direkte tilkørsel fra E45. De mindre byer i området er i forvejen ramte af den stigende trafik, som både udgør...

Mulig udvidelse af biogasanlæg

Som beboere på Bjergagervej kan vi tilslutte os svarene fra Bo Mikkelsen og Merete Sønderskov Sørensen 100 %. Der ud over er Bjergagervej/ Randersvej skolevej for vores 2 børn., som tag...

Udvidelse af biogasanlæg

Meget ked af stor tung trafik , her hvor vi bor hvis de kører fra Søften gennem Trige. Så kommer vi over 65 db.

Høringssvar Biogas anlæg

Jeg vil hermed gøre modstand mod at Biogas anlægget ved Spørring, skal udbygges. Vi døjer i forvejen med store lastbiler fra Biogas anlægget, på Randersvej og Sognevejen. Hvis anlægget...

Biogasanlæg.

Jeg er meget imod biogasanlægget, da jeg vil være frygtelig ked af mere vejstøj😢 Vi er flyttet på landet for at få ro, ikke mere støj og larm......

Biogas anlæg udvidelse

Er klart imod udvidelse pga nervøse for den øgede trafik og ikke mindst ekstra støj , går klart ind for better energy solcelle park istedet for mvh kell

Biogasanlæg

Vedhæftet fremsendes høringssvar på vegne af Spørring Borgerforening.

Biogas Anlæg

Kæmpe stort nej tak til udvidelse af anlægget som i forvejen alt for ofte er generende for beboer i både Spørring og Trige. Hvordan kan det være, at der gang på gang kommer forslag som...

Uhensigtsmæssig udvidelse

En forøgelse af tung trafik og formodentlig øgede lugtgener, vil være en belastning for nabobyerne Trige og især Spørring. En tilkørsel direkte fra E45 ville kunne aflaste trafikken ( a...

Tung trafik og lugtegene

En udvidelse af biogasanlægget vil give en stor øgning af mængden af tung trafik, på en allerede trafikeret Randersvej. Det bør derfor overvejes, at der skal laves en afkørsel på E45 ti...

Kæmpe øgning af lastbiltrafikken på Randersvej, hvilket er helt forkasteligt!

Efter at have læst at man ønsker at udvide biogas anlægget hos Nature Energy Bånlev A/S fra 185.000 tons årligt til 700.000 tons årligt, er jeg chokeret. Jeg bor selv ud til rute 180 /...

Biogasanlæg

Jeg er imod biogasanlægget, da det vil tilføre en stor mænge lydstøj fra de ekstra lastibiler der skal køre til og fra

Udvidelse af Nature energy Bånlev

Jeg ønsker ikke udvidelsen, da dette vil medføre en meget øget trafik på randersvej. Denne er i forvejen meget trafikeret. Det vil i den grad øge trafikstøj med de flere store køretøjer...

Biogas Anlæg

Det virker på mange måde besynderligt og forhastet at lave en så kort svarfrist for eventuelle bemærkninger og indvendinger. Endnu mere grotesk er det, at Spørring samt Trige endnu enga...

Udvidelse af biogasanlæg

Vi har det sidste års tid, skulle tage beslutninger omkring en ny grusgrav, nyt solcelleanlæg, og nu også omkring en udvidelse af et biogasanlæg! En udvidelse af anlægget, vil selvfølge...

Endnu en udemokratisk proces fra Aarhus kommunes side

Endnu en gang, bliver borgerne i Spørring og omegn taget til fange af Aarhus kommune, som denne gang forsøger at haste udvidelsen af NATURE ENERGY biogasanlægget igennem. Som det også k...

Udvidelse af biogasanlæg Nature Energy Bånlev

Det er med stor bekymring, at vi erfarer, at der er planer om udvidelse af Nature Energy Bånlev biogasanlæg. Vi, der for nyligt er flytte til Søhøjparken i Spørring, er overrasket over...

vedr. udvidelse af biogas anlæg

Som svar på det fremsendte materiale vedr. en udvidelse af Nature Energy. Første del fremsendes den 8/2, og del 2 med bilag fremsendes først den12/2-2021. Det undrer os meget at man sen...

4× lugt gener

Helt grotesk at udvide biogasanlægget. Vi bor i en nærliggende by af anlægget og er allerede meget generet af lugten, så vi er meget bekymrede for en udvidelse og frygter at det kommer...

mulig udvidelse af nature energy

Jeg syntes som en der bor meget tæt på, at det er under alt kritik at der er så kort hørings frist for det her projekt. Det er da som og skjule det for naboerne. Der er så mange lugt ge...

Bedre til kørsel forhold for deres last biler

Evt fra motorvej eller med drejebaner fra randersvej nord fra

nærmeste nabo til nature Energy

Venligst se vedhæftede høringssvar vedr. den betydelige udvidelse som Nature Energy ønsker

arkivalsk kontrol

Moesgaard Museum anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af de dele af arealet, der ligger i åbent land inkl. en overvågning af vejarealet. Dette anbefales, fordi byg...
24/02/2021 - 23:59

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Trige - Spørring
Hørings-id

H254

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00