Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Eventstrategi for 2020-2025

Magistratsafdelingerne for Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling har sendt Eventstrategi 2020-2025 i høring.

Med Eventstrategi 2020-2025 får Aarhus et overordnet værktøj til at sætte retning for eventområdet. Aarhus skal fortsætte det gode samarbejde bredt med andre interessenter, og kommunens position som foregangsby, der arbejder med partnerskaber på tværs, skal fastholdes og udbygges. 

Fristen for høringssvar er udsat til onsdag den 22. april kl. 12:00.

Materialer (1)

Høringssvar (13)

Høringssvar Eventstrategi 2020-2025

Høringssvar indsendt af Sport Event Denmark

Høringssvar fra Børn og Unge til Eventstrategi 2020-2025

Høringssvar indsendt af Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Høringssvar - eventstrategi 2020-25

Høringssvar - eventstrategi 202-25 Aarhus City Forening

Eventstrategi 2020-2025

Aarhus, den 22. april 2020 HØRING OM AARHUS KOMMUNES EVENTSTRATEGI 2020-2025 GENERELT Aarhus Haandværkerforening har positivt læst Aarhus Kommunes forslag til eventstrategi for 2020-202...

Høringssvar fra Erhverv Aarhus - Eventstrategi 2020-2025

Se vedhæftede dokument.

Kreative frizoner

Indspark til eventstrategi fra Kulbroens Venner Daniel Walsh, Marc Eggen & Martin Thim Aarhus vokser, og byen fortættes – en af konsekvenserne af det er den meget positive udvikling, at...

Eventstrategi - Høringssvar

HØRINGSSVAR Aarhus Kommunes Handicapråd – Eventstrategi – D. 21.04.2020 Handicaprådet har med tilfredshed konstateret, at Eventstrategien lægger sig tæt op ad Aarhus Kommunes handicappo...

Hørings-id: H163 - Eventstrategi 2020-2025 – Høringssvar fra Sport Aarhus Events

Se vedhæftede høringssvar.

Høringssvar vedrørende Eventstrategi 2020-2025

Vi vil fra Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) gerne bidrage til høringen af Eventstrategi 2020-2025. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger...

Høringssvar

Høringssvar til Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025 Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter og Sailing Aarhus har med stor interesse læst høringsudkastet til Aarhus Kommunes E...

Eventstrategi 2020-2025

Sundhed og Omsorgs høringssvar til Eventstrategi 2020-2025 Opsummering: • Eventstrategien giver gode bud på, hvordan Aarhus fremadrettet styrker, videreudvikler og foretager prioriterin...

Aarhus Kommune Eventstrategi 2020-2025

Se vedhæftede dokument

Høringssvar fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Se vedlagte høringssvar fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune
04/05/2020 - 13:30

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kultur og borgerservice
Hørings-id

H163

Kontakt

Aarhus Events
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Mail: aarhusevents@aarhus.dk 

Hjemmeside: www.aarhusevents.dk