Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen nærmer sig.

Høring af Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

Aarhus Kommune skal have en ny sundhedspolitik for de kommende 5 år. Målet er en visionær og kort politik, der trækker på erfaringerne fra de tidligere sundhedspolitikker, viderefører sundhedspolitikken som fælles opgave på tværs af Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune skal have ny sundhedspolitik, der skal gælde for 2020-2024 og derfor vedtages i januar 2020. 

Sundhedspolitikken udgør en fælles ramme for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i et 0-100 års perspektiv på tværs af forvaltningsområder i Aarhus Kommune. 

Den nye sundhedspolitik bliver fjerde generations sundhedspolitik i Aarhus Kommune, og oplægget er at bygge videre på de fire strategiske satsningsområder fra Sundhedspolitik 2015-2018.

Sundhedspolitikken er udarbejdet på tværs af magistratsafdelinger og med inddragelse af borgere samt forvaltningen, fagudvalg, herunder det midlertidige Sundhedsfremmeudvalg og udvalgte råd.

100 borgere har, via en samtalesalon for de nye aarhusmål, delt og drøftet, hvad det gode liv er for borgerne i Aarhus.

Ønsket er at danne flere partnerskaber, understøtte meningsfulde fællesskaber og fremme den mentale sundhed.

Visionen er at videreføre fokus på lighed i sundhed, og at nogle borgere har brug for lidt mere end andre. Samtidig skal vi også give den enkelte aarhusianer mulighed for at tage ansvar for egen sundhed for dermed:
•    at have det godt mentalt, socialt og fysisk
•    at udnytte egne evner og potentialer
•    at deltage i meningsfulde fællesskaber
•    at fremme egen sundhed og trivsel

Sundhedspolitikken er i høring frem til 11. december 2019, og høringssvar kan indsendes via www.deltag.aarhus.dk.

Efter at have gennemgået høringssvarene vil Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg sende en samlet indstilling til Aarhus Byråd, der vil blive behandlet i januar 2020.

Hvis der er spørgsmål til høringen, kan sundhedsstrategisk konsulent Ruth Kjær kontaktes på e-mail kru@aarhus.dk eller tlf. 41873588.
 

Materialer (1)

Høringssvar (8)

Høringssvar

Se vedhæftede høringssvar

Ældrerådets udtalelse til Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

se vedhæftede fil

Høringssvar fra Region Midtjylland vedr. AArhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

Se vedhæftede

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024 Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar til den kommende sundhedspolitik i...

Trafik

Færre trafikpropper og forbedret infrastruktur i Aarhus ville forbedre min sundhed gevaldigt. Mit stressniveau skyder op gennem taget på min bil hver morgen, når jeg kører til og fra ar...

Mere hjælp på sundhedsområdet til hjemløse/socialt udsatte

Vi vil gerne have gadesygeplejerskerne Thomas og Louise ansat permanent, da de gør en stor forskel for hjemløse og socialudsatte borgere i Århus og vil blive svære at undvære. Personale...

Digital sundhed

Jeg syntes Aarhus kommune skulle give os borgere bedre muligheder for, at benytte sig af kommunens tilbud digitalt. Ligeledes vil det være ønskværdigt om alle mine oplysninger som borge...

Byrum

Jeg synes, der er en værdi i at tænke sundhed ind i arkitektur og byrum. Gratis tilbud, som er tilgængelige for alle – uanset hvem man er. Dét er lighed. Og her tænker jeg ikke på grati...
06/12/2019 - 08:40

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Sundhed og Omsorg
Hørings-id

H134

Kontakt
Vil du vide mere?