Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Høring af Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

Aarhus Kommune skal have en ny sundhedspolitik for de kommende 5 år. Målet er en visionær og kort politik, der trækker på erfaringerne fra de tidligere sundhedspolitikker, viderefører sundhedspolitikken som fælles opgave på tværs af Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune skal have ny sundhedspolitik, der skal gælde for 2020-2024 og derfor vedtages i januar 2020. 

Sundhedspolitikken udgør en fælles ramme for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i et 0-100 års perspektiv på tværs af forvaltningsområder i Aarhus Kommune. 

Den nye sundhedspolitik bliver fjerde generations sundhedspolitik i Aarhus Kommune, og oplægget er at bygge videre på de fire strategiske satsningsområder fra Sundhedspolitik 2015-2018.

Sundhedspolitikken er udarbejdet på tværs af magistratsafdelinger og med inddragelse af borgere samt forvaltningen, fagudvalg, herunder det midlertidige Sundhedsfremmeudvalg og udvalgte råd.

100 borgere har, via en samtalesalon for de nye aarhusmål, delt og drøftet, hvad det gode liv er for borgerne i Aarhus.

Ønsket er at danne flere partnerskaber, understøtte meningsfulde fællesskaber og fremme den mentale sundhed.

Visionen er at videreføre fokus på lighed i sundhed, og at nogle borgere har brug for lidt mere end andre. Samtidig skal vi også give den enkelte aarhusianer mulighed for at tage ansvar for egen sundhed for dermed:
•    at have det godt mentalt, socialt og fysisk
•    at udnytte egne evner og potentialer
•    at deltage i meningsfulde fællesskaber
•    at fremme egen sundhed og trivsel

Sundhedspolitikken er i høring frem til 11. december 2019, og høringssvar kan indsendes via www.deltag.aarhus.dk.

Efter at have gennemgået høringssvarene vil Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg sende en samlet indstilling til Aarhus Byråd, der vil blive behandlet i januar 2020.

Hvis der er spørgsmål til høringen, kan sundhedsstrategisk konsulent Ruth Kjær kontaktes på e-mail kru@aarhus.dk eller tlf. 41873588.
 

Materialer (1)

Høringssvar (22)

Frivillig kan ikke alt

Vi vil alle stemme for et mål om glæde og sunde medmennesker! Realisering af målet er noget andet. Som forperson for et lokalcenter råd ( frivillige) er jeg noget bekymret over hvor man...

Bedre grønne rekreativ muligheder i midtbyen

Vedr at støtte den almindelige folkesundhed vil vi opfordre Sundheds Magistrat til at engagere sig i et øget samarbejde med Kultur og Miljø og Teknik. Århus C er skarpt underforsynet me...

Smil Aarhus. Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Høringssvar fra Folkeoplysningssamvirket i Aarhus er vedhæftet

Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Høringssvar fra Brugergruppen i Folkeoplysningsudvalget er vedhæftet

DGI Østjylland og Bevæg dig for livets høringssvar på forslag til Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

DGI Østjylland og Bevæg dig for livet (samarbejdet mellem DIF og DGI) har med stor interesse og et smil på læben læst forslaget til Aarhus Kommunes Sundhedspolitik 2020-2024. Vi glæder...

Seksuel sundhed og LGBT+-vilkår i Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik

AIDS-Fondets høringssvar er vedhæftet som PDF.

Aarhus Kommunes Sundhedspolitik 2020-2024

Se venligst vedhæftede

Sundhedspolitikken

Bestyrelsen for SIND Aarhus-Samsø har drøftet udkastet til sundhedspolitikken og er enig om at udtale: Der ses ikke at være nævnt noget om sammenhængen mel-lem fremme af sundhed og den...

Sundhedspolitik 2020-2024

se vedhæftede om sundhedspolitik

Høring af Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse, Aarhus Lokalforening vedhæftet

Høringssvar til forslag om Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik for 2020-2024

Hermed fremsendes høringssvar fra Børn og Unge vedr. forslag om Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik for 2020-2024.

Erhverv Aarhus' høringssvar til Sundhedspolitik 2020-2024

Høringssvaret er vedhæftet som PDF.

Høringssvar fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Høringssvar vedlagt

Høringssvar fra Aarhus Universitet Health

Se vedhæftede

Høringssvar

Se vedhæftede høringssvar

Ældrerådets udtalelse til Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

se vedhæftede fil

Høringssvar fra Region Midtjylland vedr. AArhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

Se vedhæftede

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024 Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar til den kommende sundhedspolitik i...

Trafik

Færre trafikpropper og forbedret infrastruktur i Aarhus ville forbedre min sundhed gevaldigt. Mit stressniveau skyder op gennem taget på min bil hver morgen, når jeg kører til og fra ar...

Mere hjælp på sundhedsområdet til hjemløse/socialt udsatte

Vi vil gerne have gadesygeplejerskerne Thomas og Louise ansat permanent, da de gør en stor forskel for hjemløse og socialudsatte borgere i Århus og vil blive svære at undvære. Personale...

Digital sundhed

Jeg syntes Aarhus kommune skulle give os borgere bedre muligheder for, at benytte sig af kommunens tilbud digitalt. Ligeledes vil det være ønskværdigt om alle mine oplysninger som borge...

Byrum

Jeg synes, der er en værdi i at tænke sundhed ind i arkitektur og byrum. Gratis tilbud, som er tilgængelige for alle – uanset hvem man er. Dét er lighed. Og her tænker jeg ikke på grati...
11/12/2019 - 23:30

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Hørings-id

H134