Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Klimastrategi 2030 og Klimaplan 2021-2024

I 2008 satte Aarhus Byråd et ambitiøst mål om et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Indtil nu er det lykkedes kommunalt ansatte, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere at halvere byens CO2-udledning. Aarhus er således blandt de byer i verden, der i forhold til udledning af drivhusgasser, har undergået den største positive forandring. Det er vi stolte af. Det viser, at det nytter at have høje ambitioner sammen.

Klimakrisen er global, men kan kun løses lokalt. Som borgere er vi ikke kun en del af vores lokal­samfund, vi er også en del af verden. På samme måde, som vi er afhængige af, at andre skaber forandring i verden, for at vi kan løse klimakrisen, er de også afhængige af os. Ingen er i mål før alle er i mål. Det samme gælder i Aarhus. 90 % af CO2-udledningen, der er tilbage i Aarhus, kommer fra kilder som ligger uden for byrådets direkte indflydelse.

Klimastrategi 2030 og Klimaplan 2021-2014 sætter rammen for – gennem seks hovedspor – at bringe Aarhus et skridt nærmere CO2-neutralitet i 2030 og samtidigt skabe forudsætningen for et fossilfrit bysamfund.

Rejsen skal vi tage i fællesskab, og gør vi det smart, er vi ikke kun være med til at løse klimakrisen - vi kan også skabe en endnu bedre by for alle!

I høringsperioden afvikler Aarhus Kommune en række høringsevents. Læs mere her

Materialer (3)

Høringssvar (79)

Klimahandlingsplan, strategi og indsatskatalog

se vedhæftede

Klimahandlingsplan, strategi og indsatskatalog

se vedhæftede

Klimahandlingsplan, strategi og indsatskatalog

Se vedhæftede

Høringssvar til klimastrategi

Høringssvar til Aarhus Kommunes klimastrategi for 2030 mm Først en stor tak til Aarhus kommune for at arbejde på at vi bliver klimaneutrale i 2030. Det er yderst vigtigt at vi o…

Høringssvar fra DI Østjylland til Klimastrategi 2020-2030

Høringssvar vedhæftet som pdf

KLimastrategi

Høringssvar vedhæftet som PDF

Input til klimaplan - Aarhus Vindmøllelaug

Aarhus Vindmøllelaug Aarhus, 18. Nov. 2020 Høringssvar til Klimaplan,-strategi og -handlingsplan Kære byråd Dette svar drejer sig om de tre nye planer: 1. Klimast…

Klimaplan

Kære Aarhus byråd Jeg har her vedhæftet min bekymring med hensyn til jeres klimaplan for vores by. Jeg håber I vil overveje mine synspunkter, lige som jeg overvejer jeres. Mv…

Landbrugsorganisationernes bemærkninger til Aarhus Kommunes Klimastrategi 2030

På vegne af Landboforeningen Kronjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg og Østjydsk Familielandbrug indsendes hermed bemærkninger til Aarhus Kommunes Klimastrategi 2030. Se ve…

Høringssvar fra Erhverv Aarhus

Høringssvaret er vedhæftet som PDF.

Er fremtidens grønne borgere kun iført figenblade?

Er fremtidens grønne borgere kun iført figenblade? Jeg tilslutter mig generelt kritikken i øvrige høringssvar af en alt for uambitiøs klimastrategi. Derudover mangler jeg hel…

Høringssvar på Udkast til Klimahandlingsplan 2021-24

Vores høringssvar på Udkast til Klimahandlingsplan 2021-24 er vedhæftet som en fil. Mvh Doughnut-gruppen i Mejlgade 53, Aarhus

Bæredygtighed er et fælles ansvar, også kommunens

Kommuneplantillæg om VE-anlæg Den 18. november behandler Aarhus kommune på byrådsmødet "Kommuneplantillæg om VE-anlæg" (Endelig vedtagelse af temaplan om vedvarende energianlæg). …

Det bæredygtige undervisningsrum – bygget sammen med elever, lærer og håndværkere via oplevelsesbaseret læring om bæredygtighed

Kære Aarhus Kommune, Der er mange gode tanker i Klimaplanen og her er endnu en, som kan bringe handling og læring ind i lokalmiljøet og skolerne, så vi får bæredygtighed på sko…

Klimaplan 2021-2024

Vedhæftet fremsendes høringssvar til Klimaplan 2021-2024 fra Kommunistisk Parti Aarhus.

Aarhus Kommunes Klimaplan - Landbrug og biodiversitet

Landbrug og Biodiversitet. Vi fremsender hermed vedhæftet høringssvar fra Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus vedrørende Aarhus Kommunes Klimaplan.

Mobilisering af adfærdsændringer og klimarigtige valg i Aarhus

For at få en succesfuld omstilling, kræver det en stor fælles mobilisering at sætte klimarigtig handling bag de forandringer der er nødvendige, for et bæredygtigt byliv. En mobilis…

Mobilisering af adfærdsændringer og klimarigtige valg i Aarhus

For at få en succesfuld omstilling, kræver det en stor fælles mobilisering at sætte klimarigtig handling bag de forandringer der er nødvendige, for et bæredygtigt byliv. En mobilis…

Aarhus Kommunes Klimaplan - Energi, transport, byggeri, landbrug, industri og biodiversitet

Vi vedhæfter hermed høringssvar i forbindelse med kommunens klimaplan fra foreningen Det Fælles Bedste.

Borgerinddragelse og trivsel

Høringssvar Tema – Inddrage borgerne og trivsel Forslag til opfølgning på klimaplanen i borgerregi. For at denne klimaplan kan blive en succes, er det vigtigt med høj grad af…

Klimahandlingsplan

Høringssvar til forslag om klimahandlingsplan

energiregnskabet i klimastrategi og klimahandlingsplan

Høringssvar klimastrategi 2030 og klimaplan 2021-2024: 2020.11.16 Byrådet bør søge belyst forventet energiregnskab i klimastrategien og klimaplanen: Hvordan ser energiregnska…

Klimahandlingsplan og Klimastrategi

Vi har at høringssvaret indeholde de emner, som Klimahandlingsplanen mangler og udbygger de positive tiltag der er i Klimahandlingsplanen

Klimaplaner

Se bilaget

Mit bidrag til klimaet

Mit bidrag til klimaet. Se vedhæftet pdf.

Byggeri og anlæg - Den gamle klimaplan versus den nye

Høringssvar 5 – Indsatskataloget Byggeri og anlæg Tema: Den gamle klimaplan versus den nye. Rykker vi eller står vi næsten stille ??? I forhold til den gamle klimaplan 2016-…

Byggeri og anlæg - Decentrale energisystemer

Høringssvar – Energi og Byggeri og anlæg Ref: – Strategiplanen s. 21 Tema: Decentrale energisystemer / Energidistrikter Klimachefen har oplyst, at vores elnet ikke er tilstr…

Byggeri og anlæg - Charter

Høringssvar – Indsatskataloget Byggeri og anlæg Ref: BA–4 – Partnerskab for klimavenlig byggekultur Tema: Udarbejdelse af charter Super vigtigt punkt. Tak for det! Desvær…

Byggeri og anlæg - Materialebank

Høringssvar – Byggeri og anlæg Ref: BA-6 Tema: Materialebank – Byggebranchens Reuse Mht indsatsen på Byggeri og Anlæg tales der om: ”en helhedsorienteret tilgang og et tæt s…

Byggeri og anlæg - Ansvarlig enhed

Se vedlagte fil

Høringssvar vedr. Klimastrategi 2030, Klimahandlingsplanen 2021-2024 og tilhørende indsatskatalog

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om Klimastrategi 2030, Klimahandlingsplan 2021-2024 og det tilhørende indsatskatalog igennem denn…

Industri

Hermed høringssvar angående Aarhus Kommunens Klimaplan, INDUSTRI-delen, fra Det Fælles Bedste, Midtbyens Fællesråd samt Doughnutgruppen/Mejlgade 53

Generelt + særligt om Delprogrammet Energi

Der henvises til vedlagte høringssvar.

Energi

Dette er høringssvar vedrørende ENERGI-delen i Aarhus Kommunes Klimaplan fra Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus. Se venligst vedhæftede fil.

klimaplanens og indsatskatalogets afsnit om byggeri og anlæg

høringssvar til klimaplanen vedr. Byggeri og Anlæg Generelt. Byggeri og anlæg samt opvarmning af byens boliger bidrager også i Århus Kommune til en betydelig del af co2 belast…

HØRINGSSVAR TIL AARHUS KOMMUNES KLIMAPLAN

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Klimavenlig sport

Klimavenlig sport Aarhus havn flytter østpå og inderhavnen står tom og trist tilbage. Vi er mange borgere der gerne vil sejle, men det er umuligt at få havneplads i Aarhus C.…

Elbillisme

For at opnå målet om 40 % elbiler i 2030, skal Aarhus kommune gå foran i etableringen af ladeinfrastruktur. Det går pt. alt for langsomt. I Aarhus city, hvor mange bor i etageb…

Uambitiøs klimaplan

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Beskyttelse af klima og miljøet

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Produktion og lagring af vedvarende energi - til indsatsområde E4 og E6

Dette høringssvar er et forsøg på at tænke ud af boksen, hvilket jeg savner meget i Aarhus Kommunes klimaplan. Høringssvaret er delt i tre dele og retter sig først og fremmest til …

Århus Kommunes Klimaplan

Høringssvar vedr. Århus Kommunes Klimaplan Aarhus har sat sig det mål at være CO2-neutral i 2030. Og det er der i Klimahandlingsplanen beskrevet nogle spændende tanker om. Me…

Lad os cykle århus CO2 neutralt!

Det er dejligt at bo i en by, som har ambitioner om at finde løsninger. “Gladere Gaders“ bidrag til at løfte denne ambition er mere radikalt, end der er lagt op til i klimaplanen.…

Høringssvar til klimaplanen

Se vedhæftede høringssvar

Høringssvar til Aarhus Kommune Klimaplan

Hermed mit høringsvar på jeres klimaplan. Vi skal skabe en grønnere by og fremtid.

5 forslag til forbedringer

[også vedhæftet som PDF] Kære Aarhus Kommune og Aarhus Byråd Tak for et rigtigt fint stykke arbejde ifm. den nye klimaplan. Jeg læste den i spænding med henblik på at få besv…

affald sortering

Affald sortering og daginstitutioner: Jeg arbejder som køkkenleder i et ny bygget hus. Som stod færdig i september 2019. I dette byggeri er der på ingen måde tænk miljø, affald sor…

Kommunens klimastrategi er ikke realistisk

Nye Borgerlige Aarhus’ høringssvar om Aarhus Klimastrategi 2030: - Nye Borgerlige Aarhus er enige i det langsigtede mål om udfasning af fossile brændstoffer som energikilde. Sær…

Høringssvar fra Cyklistforbundet Aarhus til Udkast til Klimahandlingsplan 2020-24 og klimastrategi

Vi ønsker i Cyklistforbundet Aarhus at bidrage til udvikling af en politik for transporten i Aarhus der bidrager til at reducere CO2 udviklingen samtidig med at Aarhusianerne får b…

Bekymret for klimakrisen

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Begrønning af byen - friskere luft - mindre co2. Blomster istedet for græs.

I kommunens klimaplan er dette ikke tænkt med. Og dog er det såre simpelt: Byens mure skal begrønnes - dvs der skal vokse vedben o.l på så mange af byens mure som muligt: Det v…

Klima

Min bekymring er udtrykt i den vedhæftede fil.

Klima

XX

Mere grøn transport - færre biler

Se vedhæftet fil

klimastrategi

Aarhus 22. oktober 2020 Midtbyens Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro Høringssvar til forslag til Klimahandlingsplan for Aarhus Midtbyens Fællesråd…

Århus' klimapolitik

Vedhæftet er mit høringssvar.

Høringssvar til Aarhus Kommunes klimaplan

Mit høringssvar er vedhæftet som fil

Jeg er bekymret for min fremtid

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Bekymring ang. jeres foreliggende klimaplan

Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende klimaplanen som jeg herm…

Bæredygtighed i byggeriet

Vi vil opfordre til, at kommunen understøtter mere bæredygtighed i byggeriet ved at stille øgede krav til projekterne, inden der gives byggetilladelse. Bæredygtighed er også at in…

Bekymring for klima- og biodiversitetskrisen

Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende klimaplanen som jeg herm…

Kommunens klimaplan

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Kritik

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Klima

Se vedhæftet fil..........

Høringssvar til Aarhus Kommunes klimaplan

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Hørringssvar til Aarhus kommunes klimaplan

Jeg har vedlagt mit hørringssvar som en PDF, men det kan også komme her. Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. De…

Klimaplan

Det skal gøres bedre!

Klimaplan

Det skal gøres bedre!

Klimplanen 2030

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Klimaplan

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Høringssvar til kommunens klimastrategi

Høringssvar til kommunens klimastrategi se bilag

KLIMASTRATEGI OG KLIMAPLAN AARHUS

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Klimaplan

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Klimastrategi og klimaplan Aarhus

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Klimaplanen

læse uploadede file

Klima

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende klim…

HØRINGSSVAR TIL AARHUS KOMMUNES KLIMAPLAN

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

klimaplanen 2030

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for klimakrisen og for Aarhus Kommunes plan for at imødegå den. Derfor har jeg samlet mine kritikpunkter og argumenter til den foreliggende kl…

Hvor er forbruget?

Dejligt at i har ambitioner om at gå foran med en ambitiøs klimaplan! Når jeg ser på grafikken over scope 1, 2 og 3, kan jeg dog ikke få øje på en kæmpe andel af vores udledning;…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H182

Kontakt

Go Green With Aarhus
Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling
Blixens
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tlf.: 89 40 20 00

Mail: gogreen@aarhus.dk

Vil du vide mere?

https://gogreenwithaarhus.dk/