Gå til hovedindhold

Kom med dine input til udviklingsplanen for Bispehaven

Udviklingsplanen skal sætte rammerne for udviklingen af Bispehaven fra et udsat boligområde til et attraktivt lokalområde i Hasle.

Hvordan skal Bispehaven og det nye lokalområde i Hasle se ud i 2030?

Vi vil gerne høre dine inputs til planen, vi vil fx gerne høre:

  • Hvad er de særlige kvaliteter i lokalområdet? - hvordan kan vi bygge videre på disse i den kommende udvikling?
  • Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling af området?
  • Hvordan kan Bispehaven integreres bedre med de omkringliggende kvarterer?
  • Hvilke potentialer har bydelen, og hvordan udnytter vi dem bedst i fremtiden?

 

Dialogmøde og gåtur i udviklingsplanens område

Tirsdag den 10. september 2019 fra kl. 16.30 vil vi gerne invitere til et dialogmøde og en gåtur i udviklingsplanens område.

Vi mødes i 3F´s lokaler (1. sal) på Rymarken 4, 8210 Aarhus V, hvor der vil være en kort information om Udviklingsplanen og et par spændende oplæg om udviklingen af byen og bydelen. Derefter går vi en tur, hvor vi kan drøfte potentialer og muligheder for at udvikle et mere sammenhængende lokalområde omkring Hasle Torv, Bispehaven og de omkringliggende boligkvarterer.

Tilmeldingsfrist den 5. september 2019

 

Aftale mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune sætter rammen

Udviklingsplanen for det nye lokalområde i Hasle og Bispehaven tager afsæt i den aftale, der blev indgået mellem Østjysk Bolig, der ejer Bispehaven, og Aarhus Kommune i april 2019. LÆS AFTALEN HER

Aftalen betyder blandt andet, at det nye Bispehaven kommer til at bestå af en række mindre kvarterer med en varieret bolig- og bygningsmasse. En grøn kile med indlagte muligheder for motion og bevægelse vil strække sig gennem området og binde det sammen fra Klokkerparken i syd, over Ellekær og videre til Hasle Bakker og True Skov i nord. Nye rækkehuse, en kunstgræsbane og erhvervsbyggeri vil præge bydelen, som også vil få bedre forbindelse til de omkringliggende områder og Hasle Torv. Salg af jord skal give indtægter, som blandt andet kan bruges til forbedringer af de eksisterende boliger.

Lovgivningen om såkaldte "hårde ghettoer i Danmark" betyder, at Aarhus Kommune og Østjysk Bolig, der ejer Bispehaven, er forpligtet til at reducere andelen af almene familieboliger i området til 40 pct. Det medfører, at der skal nedrives tre høje og tre lave blokke i Bispehaven. Det skal skabe mulighed for at udvikle området med nye aktiviteter, boliger, erhverv, gader og byrum, så forandringerne understøtter Aarhus Kommune og Østjysk Boligs vision for området. Samtidigt sikres, at de almene boliger i området gøres mere attraktive.

 

Udgangspunkt i tryghedsrenoveringen

Udviklingen af området bygger videre på den tryghedsrenovering, der allerede er i gang. Her er der bl.a. fokus på at binde Bispehaven bedre sammen med resten af byen. Den udvikling bliver forstærket med den nye aftale, hvor nye kvarterer med nye boliger, erhverv og øvrige funktioner skal bidrage til et helt nyt lokalområde, som kan tiltrække og fastholde nye beboergrupper.

Arbejdet med Udviklingsplanen tager desuden udgangspunkt i de erfaringer og aktiviteter, der allerede er gennemført i lokalområdet. Viden og inputs herfra indgår således i det aktuelle arbejde.

 

Udviklingsplanens afgrænsning

Udviklingsplanen dækker området mellem Viborgvej, Ryhavevej og Ringvejen samt området ved Ellekærskolen. Da det er en strategisk plan, som på overordnet niveau sætter retningen for de kommende projekter, er det vanskeligt at lave en skarp geografiske afgrænsning af udviklingsområdet. Målet er at integrere områderne bedre med hinanden. Udviklingen vil derfor fx også berøre området omkring Hasle Torv og Klokkerparken.

10/02/2020 - 10:36

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Borgmesterens Afdeling
Initiativ
Udviklingsplan for Bispehaven - nyt lokalområde i Hasle
Område
Hasle
Hørings-id

H113

Kontakt

Borgmesterens Afdeling,

HR og Organisation

Rådhuset

Rådhuspladsen

8000 Aarhus C

89402000

hr@ba.aarhus.dk

 

Vil du vide mere?

Kontakt Jane Kallestrup

jk@aarhus.dk

89402308