Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Willemoesgade karréen

Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat bygherre, om det er muligt at skabe ny byudvikling i karréen Willemoesgade, Otte Ruds Gade, Aldersrovej og Niels Juels Gade.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Da forespørgslen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, overvejer Aarhus Kommune derfor at ændre de formelle rammer, der angiver,  hvilken type udvikling, der kan ske i området.

I 2017 blev der afholdt en proces for udvikling af karréen med bl.a. en forudgående høring om ændring af kommuneplanens rammer. Den daværende ejer valgte at sætte sagen i bero, og det er den nye ejer, som har anmodet om udvikling af karréen. Da der er gået tre år, og der er kommet andre ønsker på baggrund af et konkret projekt, foretager vi derfor en ny forudgående høring.

Debatoplægget kan ses under "Materialer" på denne side.

OBS! Vi har desværre konstateret en fejl på luftfotoet i debatoplægget. Der skulle selvfølgelig have stået "Aldersrovej" i stedet for "Larsen-ledts Gade". Vi beklager fejlen.

 

Virtuelt borgermøde

Mandag den 17. august 2020 blev der afholdt virtuelt borgermøde om Willemoesgade karréen.

Video fra borgermødet - klik her

 

Materialer (2)

Høringssvar (25)

Byggeriets højde og proportioner i forhold til villakvarter, behov for helhedsplan

Projektet synes overhovedet ikke at forholde sig til en proportionsmæssig tilpasning til de lave boliger i villaområdet vest for Aldersrovej. Op til 6 etager vil udgøre et voldsomt spri...

Høringssvar vedr. byggeprojektet Willemoesgade 15.

Der er gode takter i de foreliggende ideoplæg, som fremgår af høringsmaterialet og af høringen den 17.8. Dejligt med en arkitektur, som vægter de enkelte bygningers forskellighed højt o...

Høringsbidrag – Debatoplæg for Willemoesgade karréen

Høringsbidrag – Debatoplæg for Willemoesgade karréen På vegne af RETREAL 2 AARHUS ApS, CVR-nr. 35 25 77 72, (herefter ”RetReal”) skal jeg herved komme med mine bemærkninger til debatopl...

Trafik og parkering

Vi ser meget positivt på at projektet realiseres og området aktiveres. Men det betyder samtidig at mange mennesker skal til og fra området og dermed en del øget trafik i gaderne omkring...

Nybyggeri som (faktisk) gavner alle

Ved det virtuelle oplysningsmøde d. 17/8/20 blev det præsenteret, at tidligere ejere af grunden ikke kunne finde økonomisk incitament til opførsel af boliger, hvis den øgede bebyggelses...

Træer og beplantning

Der er stærkt ønske om at Århus Kommune medvirker til at sikre at de eksisterende og planlagte grønne arealer faktisk bliver grønne, bidrager til biodiversiteten og er levedygtige i fre...

Willemoeskarreen, willemoesgade 15, bevaring af bygning 2118

Man har valgt at bygning 2116 er bevaringsværdig, dette bør også være gældende for bygning 2118, da vi derved kan bevare den ensartede facade (sten og arkitektur) mod Willemoesgade. Byg...

Willemoeskarreen, willemoesgade 15

Udkørsel fra den planlagte p-kælder bør ikke føres ud mod Willemoesgade, men istedet den større vej, Aldersrovej. Det giver ikke mening at lade trafikken komme ud på den mindre Willemoe...

Beskytte og indpasse det nye projekt til Trøjborgs omgivelser.

Jeg ser positivt på udviklingen på Trøjborg, og at man i følgende planlægning har fokus på bevaring af eksisterende bygninger på grunden. Jeg har dog flere forslag og ønsker til en komm...

Trøjborgs kulturliv

Trøjborg mangler flere faciliteter til kulturelle og sociale begivenheder, fx musik og teater, private fester samt øvelokaler til områdets mange unge musikere. Vi vil derfor foreslå at...

Willemoesgade 15

Kritik af og forslag til ændringer af projektforslag

Karréen Willemoesgade, O.R. Gade, Aldersrovej og N.J. Gade

Spændende projekt og dejligt, at man tænker i at bevare de flotte bygninger med buet tag mod Aldersrovej. Beboelse Trøjborg mangler boliger, der appellerer til at familier slår sig ned...

Byggehøjde og parkeringsafgift

Kommentar til byggeprojektet Willemoesgade 15: Som beboer i villakvarteret overfor det skitserede byggeri er vi bekymret over byggeriets højde ud til Aldersrovej. Et 6 etagers byggeri v...

Debatoplæg - Willemoesgade karréen

Jeg har med interesse læst om udvikling af karréen Willemoesgade, Otte Ruds Gade, Aldersrovej og Niels Juels Gade. Jeg er selv for nylig indflyttet i en almen bolig i lokalplan 1041, og...

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED UDVIKLINGEN AF PROJEKT PÅ TRØJBORG

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED UDVIKLINGEN AF PROJEKT PÅ TRØJBORG Willemoesgade Karreen, Otte Ruds Gade, Aldersrovej og Niels Juels Gade INDLEDNING Aarhus Kommune har på baggrund af en h...

Bebyggelsesprocent og negative konsekvenser derved

Jeg synes, det er problematisk, at bebyggelsesprocenten overskrides med så voldsomt et niveau. Dette vil have en række negative konsekvenser: * øget trafik i et område som i forvejen er...

træer højde beboerhus

Det vil være trist, hvis de flotte træer overfor Løvbjerg fjernes. Tilgængelighed løses ikke ved dette. Man går ikke ind i andres gård. Men, hvis man kunne få et nyt beboerhus ville det...

trafik og beboersammensætning

1. traffik:Det iøvrigt s pændende projekt vil betyde yderligere trafik. På Aldersrovej vil det betyde ydereligere behov for sikring af svage trafikanter samt behov for at sikre udkørsle...

Nye bygninger mod Willemoesgade

Bygningen overfor Willemoesgade 48, der kommer til at hedde 2118, hvorfor bygges den ikke i samme højde/plan som den gamle bygning i Otto Ruds Gade/Willemoesgade, således man fortsætter...

Udseende.

Har man tænkt sig at beholde den hvide forskalning på den gamle universitetsbygning Niels Juelsgade 84, eller overvejer man at vise de underliggende røde sten?

Trafik

Har i overvejet hvordan mer trafikken til/fra parkeringskælder med ind/udkørsel i Willemoesgade, vil påvirke trafikken i Otte Ruds Gade og Niels Juelsgade? Samt tanker om det store mer...

Input til Willemoesgade karréen

2 forslag 1) Kunne man lave et nyt kultur/borgerhus i karréen. Som det er nu drives det gamle og meget nedslidte medborgerhus i Tordensskjoldsgade af frivillige. Derudover er der et and...

Arbejdstider

Kan vi forvente, at der bliver arbejdet indenfor normal arbejdstid. Dvs mellem 7-17?

Daginstitution

Børn og Unges planlægningsafdeling anbefaler, at der i forbindelse med byggeriet tages hensyn til daginstitutionen på Aldersrovej 21, 8200 Aarhus N således, at daginstitutionen ikke påv...

Ang bebyggelse i højde på Niels juuls gade og aldersrovej!

Jeg synes det er et spændene projekt, men jeg er godt nok ked af hvis der skullebygges i højden! Dette vil forringe lyset i vores lejligheder og tage udsigten fra lejligheder. Derfor sy...
28/08/2020 - 23:59

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H187

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00