Gå til hovedindhold

Forslag til §25-tilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport - Regnvandssøer i Viby

Aarhus Vand A/S ønsker at anlægge et nyt regnvandsbassin ved Ormslevvej.

 

Høringen løber i 9 uger fra den 23. maj til den 25. juli 2024.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.
 

Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S arbejder for at fremtidssikre Aarhus i forbindelse med håndtering af regnvand og spildevand. En væsentlig del af Aarhus Kommunes strategi i forhold til håndtering af de stigende regnmængder er adskillelse af regn- og spildevand. I området findes allerede et regnvandsbassin, der efter projektets realisering vil indgå som en del af det nye regnvandsbassin. Regnvandsbassinet vil sikre en bundfældning af sediment og omsætning af næringsstoffer inden udledning.

Regnvandsbassinet kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som en etablering af projektet vil medføre. Miljøkonsekvensrapporten skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan realiseres.
 

Materiale til høringen

Forslag til §25-tilladelse

Miljøkonsekvensrapport

Ikke teknisk resumé

Udkast til midlertidig tilladelse - udledning af tag- og overfladevand fra bassin B660
 

Byrådsbeslutning

Forslag til §25- og udledningstilladelse med tilhørende miljøkonsekvensrapport er godkendt på byrådsmødet den 8. maj 2024.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.


Forslag til Lokalplan nr. 1175

Lokalplanforslaget om Regnvandssøer i Viby er også i høring fra den 23. maj til den 25. juli 2024. Yderligere oplysninger om denne høring kan ses her.

 

Materialer (4)

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Viby
Hørings-id

H894

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
vvm@mtm.aarhus.dk