Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Høring om nyt kommunalt 10. klasse-tilbud

Der stilles forslag til ny organisering og faglig profil for de kommunale 10. klasse-tilbud i Aarhus Kommune. I høringsforslaget foreslås det, at almen kommunal 10. klasse samles organisatorisk under en samlet ledelse, samt at almen kommunal 10. klasse flyttes fra Tranbjerg skole, Vestergårdskolen og Rundhøj til en ny fysisk lokation. Erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) forslås fortsat forankret under erhvervsuddannelserne. Eliteidrætslinjen ESAA 10 på Rundhøjskolen foreslås også fortsat forankret sammen med de øvrige ESAA klasser på Rundhøjskolen. 

I høringsforslaget lægges op til at kommunal 10. klasse skal være et inkluderende og attraktivt ungemiljø, målrettet unge med behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Der lægges op til, at 10. klasse-tilbuddet i Aarhus skal drives efter en kombination af folkeskoleloven og ungdomsskoleloven med fokus på, at 10. klasse er indledningen til ungdomsuddannelse. De unge skal mødes med en stærk faglighed med varieret, praktisk og anvendelsesorienteret undervisning med koblinger mellem den daglige undervisning i 10. klasse og ungdomsuddannelserne, omverdenen og erhvervslivet. 

Forslaget om 10. klasse er i høring frem til 4. juni 2021 kl. 12.  

Der afholdes informationsmøde om høringsforslaget tirsdag den 4. maj 2021 kl. 16.30-17.30. Her er der mulighed for at få en introduktion til høringsforslaget og at stille afklarende spørgsmål til materialet. Informationsmødet foregår på Teams: Klik her for at deltage i mødet

Høringsforslaget er udarbejdet med afsæt i faglig rådgivning fra en bredt sammensat udviklingsgruppe samt inddragelse af unge og medarbejdere. Baggrundsmaterialet findes på #detvigør: link 

 

 

Materialer (3)

Høringssvar (17)

Høringssvar

Høring om forslag til ny struktur og indhold i kommunal 10. klasse

Høring om nyt kommunalt 10. klasses tilbud

På vegne af Bestyrelsen i UngiAarhus ØST fremendes hermed høringssvar af Formand for Bestyrelsen Peter Povlsen, i forbindelse med Høring om nyt kommunalt 10. klasses tilbud.

Høring om nyt kommunalt 10. klasse-tilbud

Århus Lærerforenings høringssvar vedr. Børn og Unges høringsforslag til fremtidig organisering og indhold for kommunal 10. klasse i Aarhus Kommune

Høringssvar på 10. klasse

Høringsvar fra bestyrelsen for UngiAarhus Nord

Svar på høring om nyt kommunalt 10. klasses tilbud i Aarhus Kommune

Vedhæftet følger høringssvar fra bestyrelsen i UngiAarhus SYDVEST

Høring om nyt kommunalt 10. klasse-​tilbud

Underskrivere: Ann-Charlotte Bergmann, tidl. lærer Center-10 Aarhus High School Søren Gornitzka, tidl. lærer Center-10 Aarhus High School Dorthe Krejlgaard, tidl. lærer Center-10 Aarhus...

Høringssvar 10 - klasse

Høringssvar er vedhæftet som pdf.

Høring om 10. klasse

Vestergårdsskolens skolebestyrelse og MED-udvalg har sammen lavet vedlagte høringssvar vedrørende nyt kommunalt 10. klassestilbud.

Ny 10. klasse i Aarhus

Se vedhæftede fil

Høring vedr. nyt kommunalt 10. klasse - tilbud

Høringssvar fra Aarhus Skolelederforening vedr. nyt kommunalt 10. klasse - tilbud er vedhæftet som fil

Høring om nyt kommunalt 10. klassestilbud

Vedhæftet følger høringssvar fra bestyrelsen i Ung i Aarhus Syd

MKB høringssvar

Se vedhæftede

Kommunal 10. klasse

På Gammelgaardsskolen er vi optaget af sammenhængskraft og mindre social og faglig polarisering i udbuddet af det kommunale 10. klasses tilbud. • Målgruppe: Ligesom den resterende del a...

Høring om nyt kommunalt 10. klasse-​tilbud

Se vedhæftede

MSB høringssvar vedrørende forslag til ny struktur og indhold i kommunal 10. klasse

Se vedlagte høringssvar

Høring om nyt kommunalt 10.klasse-tilbud

Vi er åbenbart ikke høringspart i det her, noget vi er ret vrede over, vores børn bruger også kommunens skoler men vores mening er man åbenbart ligeglad med, man er som vi ser det ved a...

Nyt 10.klassesudbud i Århus

Vedlagt høringssvar om nyt udbud af 10. klasse i Århus
24/06/2021 - 10:15

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Område
Åby Åbyhøj Beder - Malling Brabrand - Gellerup Harlev - Framlev Hårup - Mejlby Hasle Hasselager - Kolt Hele kommunen Hjortshøj Holme - Højbjerg - Skåde Lisbjerg Lystrup Elsted Mårslet Midtbyen Sabro - Borum Skejby-Christiansbjerg Skæring - Egå Skødstrup - Løgten Solbjerg Stavtrup - Ormslev Tilst - Brabrand Nord Tranbjerg Trige - Spørring Vejlby-Risskov Viby
Hørings-id

H295

Kontakt

Daniel Wilson (konsulent) 

Børn og Unge, Pædagogik, Undervisning og Fritid. 

e-​mail: wida@aarhus.dk Tlf. 41872764  

 

Jesper Callesen  (specialkonsulent) 

Børn og Unge, Pædagogik, Undervisning og Fritid. 

e-mail: jcal@aarhus.dk – Tlf.: 40124459 

 

Vil du vide mere?

Læs mere på #det vi gør: link 

Via linket finder du rapporten med Udviklingsgruppens faglige rådgivning og rapporten om ungeinddragelsen.