Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Høring vedrørende veteranstrategi for Aarhus Kommune

Udkast til veteranstrategi for Aarhus Kommune sendes i offentlig høring.

Samtlige partier i byrådet står bag en beslutning om, at der skal laves en veteranstrategi for Aarhus Kommune. Med veteranstrategien ønsker Aarhus Kommune dels at styrke indsatsen for de veteraner og pårørende, der har behov for hjælp. Dels ønsker kommunen at kvittere for den store indsats, der ydes af personel udsendt på internationale missioner.

En arbejdsgruppe nedsat af byrådet har lavet udkast til veteranstrategi, som hermed sendes i høring.

Borgere, samarbejdsparter og interessegrupper er velkomne til at indgive høringssvar.

Alle høringssvar vil blive forelagt byrådet, som træffer den endelige beslutning.

Høringssvar på portalen er offentlige. Derfor skal du være opmærksom på om dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger.

Høringsmaterialet består af:

  • Udkast til veteranstrategi for Aarhus Kommune
  • Indstilling til Aarhus Byråd vedr. veteranstrategi, Her uddybes baggrund og forudsætninger for strategi-udkastet.

Materialer (2)

Høringssvar (13)

Veteranstrategi høringssvar

Høringssvar vedr. veteranstrategi.

Mindfulness-baseret stressreduktion til veteraner og pårørende

Dansk Center for Mindfulness takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar. Den foreliggende veteranstrategi er vigtig, og vi er især opmærksomme på, at Aarhus Kommune vil prøve...

Mindfulness-baseret stressreduktion til veteraner og pårørende

Dansk Center for Mindfulness ønsker i samarbejde med Aarhus Kommune at tilbyde veteraner og pårørende mindfulness træning med Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), der er et viden...

Høringssvar.

Kære Aarhus Kommune Tak for at invitere Veterancentret med til høringen af jeres kommende veteranstrategi. Det er en rigtig god, ambitiøs og helhedsorienteret strategi, der lægger op ti...

Danmarks Veteraners høringssvar til Aarhus Kommunes Veteranstrategi

Se vedhæftede

Danmarks Veteraners høringssvar til Aarhus Kommunes Veteranstrategi

Se vedhæftede.

Veteranstrategi - Høringssvar

Høringssvar Aarhus Kommunes Handicapråd – Veteranstrategi - D. 21. april 2020 Handicaprådet finder det positivt, at Aarhus Kommune har udarbejdet en strategi, der vil sikre veteraner og...

Veteranstrategi

Lægeforeningen Midtjylland svar på Veteranstrategi for Aarhus Kommune Lægeforeningen Midtjylland vil gerne kvittere for modtagelsen af Udkast til veteranstrategi for Aarhus Kommune. I d...

Høringssvar vedrørende veteranstrategi for Aarhus Kommune

Høringssvaret er vedhæftet.

Høringssvar vedr. udkast til veteranstrategi i Århus Kommune

Høringssvar vedr. udkast til veteranstrategi i Århus Kommune Vi i DIF Soldaterprojekt støtter op om de positive tilkendegivelser, der kommer til udtryk i høringssvarene. DIF Soldaterpro...

Veteranstrategi for Aarhus Kommune.

Veteranhjem Midtjylland deler den indstilling arbejdsgruppen har udarbejdet for en veteranstrategi for Aarhus kommune.

Høring vedrørende veteranstrategi for Aarhus Kommune

Hos Fonden Danske Veteranhjem vækker det stor glæde at erfare, at Århus Kommune har udarbejdet en veteranstrategi, der udover at anerkende veteraners indsats for Danmark, også viser en...

Høringssvar

Vedlagt i fil.
27/04/2020 - 15:30

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Sociale forhold og beskæftigelse
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H161

Kontakt

Udviklingskonsulent Ellen Pedersen

Fagligt Sekretariat

Sociale Forhold og Beskæftigelse

tlf. 51 57 64 49