Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Ståsted for arbejdet med mental sundhed - Børn og Unge

Vi ser mange sårbare børn og unge, som ikke trives af mange forskellige årsager. Karakterræs, parathedsvurderinger, sociale medier og Corona er med til at øge presset på børn og unges trivsel. Vi har som kommune og voksne et ansvar for at øge børn og unges trivsel og støtte dem i at kunne mestre deres liv. Hvordan sikrer vi, at alle børn og unge føler sig som en del af fællesskabet? Hvordan får vi gjort mere af det, der virker? Hvilke indsatser og tiltag skal vi prioritere politisk?

Disse spørgsmål er stillet i forbindelse med udviklingen af Ståsted for arbejdet med mental sundhed, som hermed sendes i høring mhp. kvalificering.

Forslaget til Ståsted for arbejdet med mental sundhed, som her er til høring, er blevet til i løbet af efteråret 2020 med inddragelse af medarbejdere, ledere, forældre, foreninger, organisationer og de unge selv. Vi har haft vigtige dialoger og der har været mange input: Et fælles børnesyn, en tidlig indsats med kendte voksne, styrket forældresamarbejde, forståelse af de sociale medier, sammenhængen mellem kost, bevægelse og fællesskaber, og behov for kompetenceløft til lærerne og pædagoger er bare nogle af de mange gode indspark, jeg har fået i processen.

Ståstedet skal give:

  • Et grundlag for arbejdet med mental sundhed i Børn og Unge
  • Et fælles sprog og forståelse for arbejdet med trivsel og livsmestring i Børn og Unge
  • Et afsæt for udvikling af indsatser og redskaber i Børn og Unge med fokus på mental sundhed, livsmestring og fællesskaber

Tanken med høringsprocessen er, at alle interessenter får mulighed for at give input til ståstedet, inden den gøres færdig. Da jeg gerne vil have alle jeres input og overvejelser indkalder jeg derfor til et høringsmøde den 3. maj kl. 18.30-19.30, hvor I får mulighed for at høre mere om tankerne bag. Dette skal gerne give jer en god forudsætning og lyst til at sende jeres kommentarer og input ind, så de kan tages med i den endelige udgave af ståstedet.

Link til høringsmødet:

Deltag på din computer eller din mobil-app

Klik her for at deltage i mødet

Få mere at vide | Mødeindstillinger

Materialer (5)

Høringssvar (26)

Høringssvar

Brugergruppen i Aarhus Kommunes Folkeoplysningsudvalg om Børn og Unges Ståsted for arbejdet med mental sundhed.

Høringssvar til "Ståsted for arbejdet med Mental Sundhed - Børn og unge"

Se vedlagte worddokument. Mvh Kim Rattenborg Bestyrelsesmedlem i Sind - Århus-Samsø lokalafdeling

Børn, unge og sorg

Vi foreslår, at kommunen etablerer sorggrupper på skoler for at sikre, at ingen børn og unge pårørende og efterlevende står alene med sorg. Se vedlagte pdf-fil.

Høring vedr. Ståsted for arbejdet med mental sundhed

Se vedlagte PDF

Høringssvar Ståsted for arbejdet med mental trivsel

Tak for oplægget og invitationen til at medvirke til at kvalificere det. Ung Uden Mobning er en frivillig forening stiftet på baggrund af en oplevelse af, at der er mange gode viljer ti...

Høringssvar fra HMU MBU vedr. ståsted

Høringssvar fra HMU

Sundhed og Omsorgs høringssvar til Ståsted for arbejdet med mental sundhed

Høringssvar vedhæftet.

Høringssvar Ståstedet

se vedhæftet pdf

Sundhed og Omsorgs høringssvar til Ståsted for arbejdet med mental sundhed

Høringssvar vedhæftet.

Børn og Unge

Ståsteder for arbejdet med mental sundhed i Børn og Unge

Høringssvar Ståsted for mental sundhed

Hermed høringssvar på vegne af skolebestyrelsen ved Risskov Skole.

Psykisk sårbarhed og mental sundhed

Vedhæftet som bilag.

Mental sundhed

Høringssvar vedr mental sundhed

MOT Danmark

Vi har på Kragelundskolen netop indgået et samarbejde med MOT Danmark for kommende skoleår. Det har vi gjort, fordi MOT, gennem et meget struktureret og kontinuerligt program, understøt...

MOT-Danmark

Solbjergskolen blev MOT-skole for 3 år siden, og vi oplever, at vi som en del af MOT Danmark har fået en rigtig god struktur og et værdifuldt redskab i arbejdet med særligt udskolingsel...

Ståsted for arbejdet med mental sundhed - Børn og Unge

Sølystskolen har været MOT skole i fire år. For fem år siden var vi undersøgende på at finde noget, der kunne styrke vores udskoling socialt og trivselsmæssigt. Vi oplevede, at vi efter...

Ståsted for arbejdet med mental sundhed - Børn og Unge

Se vedhæftede

Mental sundhed

MED udvalg

Ståstedet for børn og unges mentale helbred

På vegne af Børns Vilkår er der vedhæftet høringssvar om ståstedet for arbejdet med børn og unges mentale sundhed.

Høringssvar

Se vedhæftede

Ståsted - Mental sundhed

På Strandskolen kan vi godt genkende jeres beskrivelser af børn og unge, som føler sig usikre og kan opleve et øget pres og mange forventninger. Vi har i den forbindelse iværksat MOT i...

Mental sundhed

Høringssvar Fra Viby skoles bestyrelse Ståsted for arbejdet med mental sundhed i Børn og Unge Høringssvar skal indsendes via høringsportalen: Høringer | Høringsportalen - Aarhus kommune...

Ståsted for arbejdet med mental sundhed-Børn og Unge

Trods det vi åbenbart ikke regnes som høringspart har vi alligevel sendt et svar. Vi er rimeligt sure over at mennesker med handicap stille og roligt forsvinder fra kommunens politiske...

Ståsted for arbejdet med mental sundhed. Børn og Unge

På vegne af bestyrelse og personale i Dagtilbuddet Christiansbjerg.

Ståsted mental sundhed

Bavnehøj skoles høringssvar

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd

Høringssvaret er opladet som fil.
30/05/2021 - 12:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åby Åbyhøj Beder - Malling Brabrand - Gellerup Harlev - Framlev Hårup - Mejlby Hasle Hasselager - Kolt Hele kommunen Hjortshøj Holme - Højbjerg - Skåde Lisbjerg Lystrup Elsted Mårslet Midtbyen Sabro - Borum Skejby-Christiansbjerg Skæring - Egå Skødstrup - Løgten Solbjerg Stavtrup - Ormslev Tilst - Brabrand Nord Tranbjerg Trige - Spørring Vejlby-Risskov Viby
Hørings-id

H279

Kontakt

Ulla Parbo Hefsgaard
Chefkonsulent

M: 29209704 E: uph@aarhus.dk  

Sundhed, Børn og Unge