Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Udtalelse til kvalitetsrapporten 2021 på 0-6-årsområdet

For første gang skal der udarbejdes en kvalitetsrapport særskilt for 0-6-årsområdet. Det er muligt for interessenter på 0-6-årsområdet at komme med en udtalelse på baggrund af det foreliggende udkast til rapporten.

På siden her finder du det udkast til kvalitetsrapporten på 0-6-årsområdet som bestyrelser, organisationer og andre har mulighed for at give en udtalelse på baggrund af.

Du finder ligeledes et kort brev fra Rådmand Thomas Medom, samt en vejledning til, hvordan man som fx bestyrelse kan arbejde med en evt. udtalelse.

Formålet med er blandt andet at give dagtilbudsbestyrelserne, mulighed for at kvalificere belysningen af temaerne i kvalitetsopfølgningen til byrådet med lokale perspektiver og erfaringer.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et udkast, og at rapporten løbende vil blive justeret, kvalificeret og finpudset, mens I som interessenter har mulighed for at give en udtalelse. Derudover kan udtalelserne ligeledes give anledning til justeringer i rapporten, inden den foreligger i endelig version.

I forbindelse med udtalelsesperioden inviteres interesserede til et virtuelt informationsmøde over Teams den 23. marts 2021 fra 16.00-17.00.

Informationsmødet blev optaget, og du kan gense mødet og præsentationen af rapportens hovedpointer her:

https://web.microsoftstream.com/video/8153ffa9-67e7-4d04-838a-132cd20d6d28

Materialer (5)

Høringssvar (11)

Høringssvar fra Risskov Dagtilbud vedr. Udkast til Kvalitetsrapport 2021

Bestyrelsen i Risskov Dagtilbud har haft lejlighed til at læse og drøfte udkast til Kvalitetsrapport 2021 for 0-6 års området. Det har givet anledning til følgende kommentarer/bemærknin...

Høringssvar

Høringssvar fra Gl. Åby Bestyrelse vedr. kvalitetsopfølgning på 0-6 års området, april 2021 Vi er i bestyrelsen først og fremmest positive over, at rapporten indeholder begrebsafklaring...

Udtalelse til kvalitetsrapporten 2021 0-6 årsområdet

https://deltag.aarhus.dk/system/temporary?file=H%C3%B8ringssvar%20til%20byra%CC%8Adet%20i%20forbindelse%20med%20kvalitetsopf%C3%B8lgning.pdf

Kvalitetsopfølgning 0-6

vedhæftet

Udtalelse

Kvalitetsopfølgning 0-6 årsområdet 2021

Høringssvar til kvalitetsrapporten 2021 på 0-​6-årsområdet

Vedhæftet i fil.

Kvalitetsopfølgning 0-6

fil vedlagt

Høringssvar på udkast til ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn

På vegne af bestyrelsen i Viby-Rosenvang.

Kvalitetsopfølgning 0-6 årsområdet 2021

På vegne af bestyrelsen i Dagtilbuddet Christiansbjerg.

Kvalitetsopfølgning 0-6 årsområdet 2021

Generelle kommentarer: • Det er positivt, at der er kommet en selvstændig kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet, således at det kan komme fokus på læringsmiljøer af høj kvalitet på 0-6...

Kvalitetsopfølgning i dagtilbuddene

Ellevang dagtilbuds bestyrelse
14/04/2021 - 15:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H263

Kontakt

Louise Heltborg Budde:

lohebu@aarhus.dk, 30 52 68 73

Patrick Larsen:

pala@aarhus.dk, 41 87 27 57

 

OBS: Alle udtalelser skal sendes hér via høringsportalen. Udtalelser kan ikke sendes på mail til ovenstående.