Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Nyt blandet byområde ved Rødkløvervej, Aarhus N

Aarhus Kommune er blevet kontaktet af en privat udvikler, som gerne vil ændre et mindre område syd for Rødkløvervej fra et villaområde til et blandet byområde.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Bebyggelsen vil primært være i form af etageboliger i varierede højder på 3-6 etager. Området rummer i dag ti villaer, som forudsættes nedrevet. Ejendommen Rødkløvervej 9, som ligger på hjørner af Rødkløvervej og Kløvermarksvej forudsættes ikke nedrevet.

I den gældende Kommuneplan indgår arealet i et større område, hvor der skal være mulighed for at bygge både boliger og erhverv i en tættere bystruktur. Hensigten er at sikre en god udnyttelse af de områder, som ligger tæt på en letbanestation, hvilket er tilfældet med området ved Rødkløvervej.

OBS!
Aarhus Kommune følger råd og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og aflyser alle planlagte borgermøder.

Borgermødet om Nyt blandet byområde ved Rødkløvervej, Aarhus N blev derfor aflyst i torsdags den 12. marts 2020. I forhold til det aflyste borgermøde, bliver der ikke arrangeret et egentligt erstatnings-borgermøde, men vi vil vurdere muligheden for at invitere til et nyt borgermøde senere i processen.

Debatoplægget om Rødkløvervej er i offentlig høring til og med 20. marts 2020. Høringsperioden bliver ikke forlænget.

Materialer (1)

Høringssvar (17)

Protest mod lokalplanen for Rødkløvervej

se vedlagte ril Indledningsvis må vi bemærke, at det virker som om, planen skal hastes igennem uden en reel debat. Der blev med kort varsel indkaldt til et orienteringsmøde den 12. mart...

INDSIGELSE - Nyt blandet byområde ved Rødkløvervej, Aarhus N

Jeg skal herved fremsende indsigelse mod det planlagte byområde ved Rødkløvervej. Bygherren skriver, at bebyggelsen vil blive videreført i områdets tradition for karrebebyggelse i 6 eta...

Vedrørende Nyt blandetbyområdeved Rødkløvervej

Jeg har boet på Rødkløvervej siden 1981 Mine børn er vokset op her har gået i Kløverparkens børnehave og Katrinebjerg skolen et dejligt fredeligt område Der er en tendens til at de dejl...

Høringssvar/bemærkning til Nyt blandet byområde ved Rødkløvervej, Aarhus N

Med stor interesse har vi gennemgået det af Aarhus Kommune udsendte materiale om etablering af et blandet byområde ved Rødkløvervej. Desværre blev det planlagte borgermøde aflyst, så vi...

Nyt blandet byområde ved Rødkløvervej Århus N

Jeg skriver som ejer af Rødkløvervej 4-6-8 -mit barndomshjem. Jeg er 3. generations ejer af ejendommen - sønnesøn af murermester Alfred Mougaard, som sammen med tømrermester Ibsen opfør...

Høringssvar Rødkløvervej

Nedenstående er på vegne af Christiansbjerg Fællesråd Fællesrådet stiller sig undrende i forhold til, at høringsfristen ikke udskydes i forbindelse med det aflyste Borgermøde og helheds...

Byggeprojekt ved Rødkløvervej, Jordbrovej og Katrinebjergvej

Bor på Hvidkløvervej i ejendommen Hvidkløvervej 9 / Rødkløvervej 18 og har indefra og fra min altan udsigt over det grønne område med have og mulighed for ophold, især om sommeren, som...

DEBATOPLÆG - NYT BLANDET BYOMRÅDE VED RØDKLØVERVEJ, AARHUS N

De villaer som der ønskes fjernet har ligget der i mange år, og danner et værn mod at begrænse sol indfaldet til den lille vej Rødkløvervej. Det vil både være synd og en forbrydelse at...

Parkering, charme og behov

Med forslaget om et nyt blandet byområde ved Rødkløvervej, kan jeg som beboer kun stå tilbage med en frygt overfor, hvad et sådant byggeri ville kunne gøre ved et ellers hyggeligt, men...

Kommentarer og spørgsmål til byggeprojekt omkring Rødkløvervej

Herunder en række spørgsmål vdr. byggeprojektet: - Hvordan vil et byggeri, målrettet unge og studerende, påvirke et ellers udpræget roligt kvarter? - Hvordan vil man sikre parkering i e...

Eventuelle skyggegener

Byområdet er beliggende syd for Rødkløvervej, grænsende til Katrinebjergvej, Jordbrovej og Kløvermarksvej. I umiddelbar nærhed til arealet ligger børnehaven Kløverparken, med beliggenhe...

Debatoplæg - Nyt blandet byområde ved Rødkløvervej, Aarhus N

Den private udvikler, der har kontaktet kommunen er Casa A/S. En kæmpe byggekoncern med domicil i Horsens og således ingen direkte rødder i Aarhus. Casa byggede i 2018 for 1,8 milliard...

Bekymringer angående omtalte byggeri

Følgende udtrykker bekymringer fra nogle af områdets beboere angående omtalte nybyg: - Området bliver meget indelukket, hvis det omtalte byggeri opføres. Det gælder særligt i forhold ti...

Kommentarer til debatoplæg om opførelse af nye etageboliger ved Rødkløvervej

Se venligst vedlagte PDF fil.

Trafik og udkørsel omkring skole og institutioner

Teknik og Miljø bør, i forbindelse med dette byggeri, være meget opmærksomme på, hvilken indflydelse byggeriet vil have på trafiksikkerheden for områdets børn, og de omkringliggende ins...

Debatoplæg - Nyt blandet byområde ved Rødkløvervej, Aarhus N

Et projekt der nok skal skabe gode boliger for et voksende område i byen. Synes det er en glimrende idé at erstatte villa bebyggelse med etage boliger. Med det hurtigt voksende befolkni...

Problematik i opførelse af lejlighedskomplekser

Den lange proces af opførelsen af de nye store lejlighedskomplekser vil først og fremmest genere børnehaven på Rødkløvervej, der ligger lige op til. Det vil gå ud over både børn og pers...
21/03/2020 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H151

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00