Gå til hovedindhold

Helhedsplan for Banegårdskvarteret

Banegårdskvarteret er under udvikling, og denne helhedsplan skal sikre at de overordnede og strategiske rammer for planer og projekter i området er på plads.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Helhedsplanen for Banegårdskvarteret er en strategisk plan, der med rammer og principper danner grundlaget for aktuelle og kommende byudviklings- og anlægsprojekter i området.

Området strækker sig fra Banegårdspladsen til Europaplads og omfatter udvikling af Rutebilstationsgrunden og de tilstødende DSB Ejendomme arealer, projekter ved Banegraven, samt en eventuel fremtidig planlægning for arealerne ved Politigården.

Planen forholder sig også til de store ændringer på pladser og gader, som Mobilitetsplan for Midtbyen og anlæg af yderligere højklasset kollektiv transport vil medføre.

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljøvurdering. Helhedsplanen og Miljøvurderingen er i offentlig høring fra den 3. juni til den 26. august 2021, og kan ses på denne side under "Materialer".

Borgermøde

Teknik og Miljø vil i løbet af høringsperioden afholde et offentligt borgermøde, hvor helhedsplanen fremlægges. Borgermødet er stadig under planlægning og forventes afholdt i august 2021. Du kan holde dig opdateret på denne side og under fanen 'Begivenheder'. Borgermødet bliver et online/virtuelt møde med streaming og mulighed for spørgsmål undervejs.

Byrådsbeslutning

Helhedsplanforslaget og Miljøvurderingen er godkendt på Byrådsmødet den 12. maj 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønskede en mindretalsudtalelse medsendt. Den kan ligeledes ses på denne side under "Materialer".

Materialer (3)

23/06/2021 - 13:35

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H315

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00