Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Helhedsplan for Banegårdskvarteret

Banegårdskvarteret er under udvikling, og denne helhedsplan skal sikre at de overordnede og strategiske rammer for planer og projekter i området er på plads.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Helhedsplanen for Banegårdskvarteret er en strategisk plan, der med rammer og principper danner grundlaget for aktuelle og kommende byudviklings- og anlægsprojekter i området.

Området strækker sig fra Banegårdspladsen til Europaplads og omfatter udvikling af Rutebilstationsgrunden og de tilstødende DSB Ejendomme arealer, projekter ved Banegraven, samt en eventuel fremtidig planlægning for arealerne ved Politigården.

Planen forholder sig også til de store ændringer på pladser og gader, som Mobilitetsplan for Midtbyen og anlæg af yderligere højklasset kollektiv transport vil medføre.

Samtidig med Helhedsplanen er der udarbejdet en Miljøvurdering. Helhedsplanen og Miljøvurderingen er i offentlig høring fra den 3. juni til den 26. august 2021, og kan ses på denne side under "Materialer".

Borgermøde

Teknik og Miljø vil i løbet af høringsperioden afholde et offentligt borgermøde, hvor helhedsplanen fremlægges. Borgermødet streames via facebooksiden Vi udvikler Aarhus den 17. august 2021 18:30 - 20:30. Du kan holde dig opdateret på denne side og under fanen 'Begivenheder'. Borgermødet bliver et online/virtuelt møde med streaming og mulighed for spørgsmål undervejs.

Byrådsbeslutning

Helhedsplanforslaget og Miljøvurderingen er godkendt på Byrådsmødet den 12. maj 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønskede en mindretalsudtalelse medsendt. Den kan ligeledes ses på denne side under "Materialer".

Materialer (3)

Høringssvar (20)

Høringssvar fra MKB vedr. Helhedsplanen for Banegårdskvarte-ret

Se vedhæftede høringssvar.

Høringssvar - Helhedsplan for Banegårdskvarteret

Fællesråd for Møllepark-Vesterbro Kvarter vil gerne kvittere for, at Helhedsplansforslag for Banegårdskvarteret indeholder gode tanker, idéer og oplæg. Vi har været glad for at se…

Helhedsplan for Banegårdskvarteret - Hørings-Id H315

Frederiksbjerggruppen ser positivt på visionen for Banegårdskvarteret, som den er beskrevet i helhedsplanen, og opfordrer hermed til, at der udskrives en arkitektkonkurrence for ba…

Midttrafiks høringssvar til Forslag til Helhedsplan for Banegårdskvarteret

Vedlagt er Midttrafiks hørringssvar til Forslag til Helhedsplan for Banegårdskvarteret.

Høringssvar fra Erhverv Aarhus

Se vedhæftede

Helhedsplanen for Banegården

HØRINGSSVAR, HELHEDSPLAN FOR BANEGÅRDSKVARTERET. Aarhus d. 31.8.2021 Midtbyens Fællesråd vil gerne kvittere for, at Helhedsplansforslaget indeholder gode tanker, idéer og oplæg…

Placering af vores pølsevogn

Høringssvar fra Børnenes Kontor er vedhæftet.

Tænk alle elementer af den kollektive trafik ind i banegårdskvarteret

Høringssvar uploadet.

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd vedr. Helhedsplanen for Banegårdskvarteret

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd vedr. Helhedsplanen for Banegårdskvarteret Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til den åbne høring a…

Tilgængelighed for blinde og svagsynede

Området omkring Banegården og Rutebilstationen er et særdeles vigtigt trafikalt gennemfartsområde for mennesker med synshandicap, da vi er dybt afhængige af offentlige transportsfo…

Nej til flere højhuse i middelalderbyens centrum, ja til flere grønne områder og bevarelsen af de eksisterende

Det ser ikke så slemt ud som den forfærdelige plan for overdækning af banegraven med et nedfald af gigantiske, lyseslukkende højhuse. Jeg har sikkert overset noget af det, der "stå…

Placering af Letbanestop

DSB Ejendomsudvikling A/S ejer størstedelen af arealet hvor "Perlekædeprojektet" er vist i Helhedsplanen. Letbane traceen krydser dette areal iflg.. side 38 i Helhedsplanen.Vi ser …

Sammenhæng på rejsen

Passagerrådet i Region Midtjylland bifalder Aarhus Kommunes plan om opgradering af den kollektive trafik i Aarhus og prioriteringen af forskellige trafikformer i banegårdskvarteret…

Udvikling af Banegårdskvarteret

Ældrerådets høringssvar findes i den vedhæftede fil

Trafikløsninger - Logistik

Til rette vedkommende, På vegne af Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S skal jeg hermed indledningsvist udtrykke sympati for de visioner, der overordnet præsenteres i Helhedsplan…

Inddragelse af områdets kirker

Aarhus Stift har modtaget høring om helhedsplan for banegårdskvarteret. Aarhus Stift har på nuværende tidspunkt ingen bemærkninger til helhedsplanen. I forbindelse med den m…

Trafik og parkering

Som storbruger af vejene, professionelt og privat, i Aarhus Kommune, mener jeg at der skal gøres op med præmissen om overfladeparkering foran gadedøren inden for Ringgaden. Veje e…

Høje huse kaster lange skygger...

Jeg ved, at man i kommunen er glad for høje huse, men bygger man højt, tager man også af udsigten til himlen. Dertil kommer, at man får bygninger, som det meste af dagen vil kaste …

Fremtidig hensigtsmæssig drift

Genbrug ved AffaldVarme Aarhus har følgende bemærkninger til debatoplægget om ”Helhedsplan for banegårdskvarteret”. I et kompakt område med mange interesser og hensyn finder Affal…

Kommentarer til "Helhedsplan for Banegårdskvarteret"

Hej, Jeg finder det interessant, ud fra jeres egne tegninger i "Helhedsplan Banegårdskvarteret.pdf" at det virker det til, at nogle har været optimiske med plads v. banegårdspla…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H315

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00