Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald

Byrådet har den 1. februar 2023 besluttet at sende regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald i offentlig høring.

Alle interesserede opfordres til at komme med bemærkninger til regulativerne ved at indsende høringssvar.

Teknik og Miljø vil gennemgå alle modtagne høringssvar til regulativerne og vedlægge dem til indstillingen til Aarhus Byråds endelige vedtagelse af regulativerne.

De væsentligste ændringer i regulativerne er:

  • Lovbestemt husstandsnær indsamling af affald i form af mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, mad- og drikkekartoner samt restaffald og farligt affald
  • Virksomheder, der har genanvendeligt affald i art og mængde som en husholdning, kan benytte kommunale ordninger for indsamling af genanvendeligt affald
  • Virksomheder med husholdningslignende restaffald kan benytte den kommunale ordning for restaffald
  • Mobilsuganlæg udfases i 2039, og der kan ikke etableres nye anlæg.
  • Etablering af centralsuganlæg kræver fremover opfyldelse af Kredsløbs krav om bl.a. fastlagte affaldsblandinger, adgangsforhold og kvalitet i affaldshåndteringen

Materialer (2)

Høringssvar (34)

Regulativ for husholdningsaffald

Ejerforening Lighthouse I kan tilslutte sig høringssvaret fra Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer til regulativ for Husholdningsaffald i Aarhus Kommune. På vegne af…

Fremtidens affaldssystem

Hvad er det som Aarhus Kommune og dermed KREDSLØB ikke har fået øje på ved FREMTIDENS AFFALDSSYSTEM med FARVESORTERING, som er valgt i Aalborg, i Oslo og i en lang række andre st…

Mobilsug og centralsug

Som det fremgår af vedlagte ønsker vi at bibeholde mobilsug og centralsug, som en del af affaldsløsningen i Aarhus Kommune. Vi anbefaler derfor Aarhus Byråd om at forkaste det fors…

Stop jer selv og tænk jer om central sug er smart

Tænk jer om i er ved at lave et kæmpe selvmål

Affaldssug på Aarhus Ø

Jeg tilslutter mig høringssvaret fremsendt af fællesråd for Aarhus Ø

Jeg tilslutter mig høringssvaret fremsendt af fællesrådet for Aarhus Ø

Jeg tilslutter mig høringssvaret fremsendt af fællesrådet for Aarhus Ø

Affaldssug på Aarhus Ø

Jeg tilslutter mig høringssvaret fremsendt af fællesrådet for Aarhus Ø

Regulativ for husholdningsaffald

Vi tilslutter os høringssvaret fra husrådet på Aarhus Ø

H548 affaldssortering

Jeg tilslutter mig fællesrådet fra Aarhus Ø og ønsker at forsætter med en løsning med affaldssug

H548: Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald

Som privatperson, og også som bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen AARhus og som bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Bassin 7, tilslutter jeg mig høringssvaret fra Fællesrådet fo…

Kritik af affaldsordningen med forslag til ændringer

Affaldsordningen (nuværende som fremtidig) synes baseret på idealisme, ikke realisme, og er prismæssigt unfair. Uddybning med ændringsforslag i vedhæftede pdf-fil.

H548 : Høringssvar til Regulativ for Husholdningsaffald i Aarhus Kommune.

Aarhus d.10.03.2023 Til Aarhus Kommune Vedr. H548 – Regulativ for Husholdningsaffald i Aarhus Kommune. Høringssvar. På vegne af 6 Fællesråd i Midtbyforum, Aarhus, samt Vejlb…

Affaldsregulativ

Jeg tilslutter mig høringssvaret fra fællesrådet på Aarhus Ø. Særligt argumentet om at sorteringen vil falde drastisk når den besværliggøres som det her er tilfældet.

Affaldshontering

Sortering i køkken – farvede poser – samme affalds- beholder eller indkast – kun en skraldebil eller samme sug – sorteringsanlæg – GENANVENDELSE. I ø rigt tilslutter jeg mig Fælle…

Høringssvar - H548

Jeg vil gerne tilslutte mig Fællesrådet for Aarhus Ø's høringssvar - H548, vedhæftet. Jeg finder det modstridende at nedlægge et allerede velfungerende system med mobil- og central…

H548

Jeg vil gerne tilslutte mig Fællesrådet for Aarhus Ø's høringssvar - H548, vedhæftet. Jeg synes, det er en dårlig ide at lade den tunge trafik komme tilbage i bybilledet. Jeg tilsl…

H548

Foreningen X1 vil gerne tilslutte sig Fællesrådet for Aarhus Ø's høringssvar - H548, vedhæftet. Vi synes, det er en dårlig ide at lade den tunge trafik komme tilbage i bybilledet. …

Regulativ for husholdningsaffald

Jeg vil gerne tilslutte mig Fællesrådet for Aarhus Ø's høringssvar - H548. Jeg synes også man skal fortsætte og udbygge centralsug, for at undgå affaldsindsamling i gademiljøet, de…

Høringssvar vedr. forslag til regulativ for husholdningsaffald – hørings-id H548

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Høringssvar vedr. forslag til regulativ for husholdningsaffald – hørings-id H548 Som levera…

Mobilsug og Centralsug

Høringssvar fra Envac Danmark A/S. *Bilag vedhæftet (diagram) Vi har fulgt processen med det nye affaldsregulativ tæt i 4 år nu. Særligt AffaldVarme/Kredsløbs planer om udfasni…

Regulativ for husholdningsaffald

Jeg kan varmt tilslutte mig Fællesrådet for Aarhus Ø’s høringssvar. Det må være muligt at finde en bedre løsning ala Aalborg mfl. sådan at gadebilledet ikke skal fyldes med contain…

H548: Høringssvar til Regulativ for Husholdningsaffald i Aarhus Kommune.

Høringssvar H 548 Den 9. marts 2023 Vedr.: H548: Høringssvar til Regulativ for Husholdningsaffald i Aarhus Kommune. På vegne af E/F Siloetten afgives hermed høringssvar vedr.…

Hørings-id H548

Jeg tilslutter mig herved høringssvar til H548

Hørings-id H548

Tilslutning til høringssvar H548.

Affald

Selvfølgelig skal man vælge et system med farvede poser - og central sortering. Som man har gjort i bl. andet Ålborg. Flere skraldespande inde i byen er no-go. Og man får ikke fo…

Affaldssortering

Jeg kan varmt tilslutte mig Fællesrådets svar vedr affaldssortering på Arhus Ø. For mig at se må metoden med forskellige farved poser, som åbenbart er indført andre steder i Europ…

Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig forslaget forslaget som Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer har udarbejdet. Der findes ikke i øjeblikket, et miljømæssigt og ansvarlig…

Høringssvar til regulativ for Husholdningsaffald i Aarhus Kommune

Som privatperson tilslutter sig og støtter jeg 100 % det høringssvar, som Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer har indsendt. Aarhus Kommune Jeg har yderligere de k…

Nyt affaldsregulativ

Vedr. H548 – HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I AARHUS KOMMUNE På vegne af Grundejerforeningen Vejlby Fed (GVF) gives hermed høringssvar vedr. …

H548 Høringssvar til regulativ for Husholdningsaffald i Aarhus Kommune

Bestyrelsen for Ejerforeningen SHIP tilslutter sig og støtter fuldt ud det høringssvar, som Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer har indsendt. På bestyrelsens vegne…

Høringssvar affaldssortering

Som formand for ejerforeningen etape 1 i Z huset kan jeg bakke op omkring Fællesrådets svar. Det er mig endvidere ubegribeligt at man ønsker at udfase / begrænse et velfungerede k…

H548 : Høringssvar til Regulativ for Husholdningsaffald i Aarhus Kommune.

Aarhus d.06.03.2023 Til Aarhus Kommune Vedr. H548 – Regulativ for Husholdningsaffald i Aarhus Kommune. Høringssvar. På vegne af Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havneareale…

Regulativ for husholdningsaffald

Se venligst 2 vedhæftede pdf filer.

Regulativ om husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald

Se vedhæftede

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Klima
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H548