Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen nærmer sig.

Debatoplæg - Skejbycenteret - Skelagervej 5-21, 8200 Aarhus N

Aarhus Kommune overvejer at ændre de formelle rammer, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat projektudvikler, om det er muligt at skabe ny byudvikling på adressen Skelagervej 5-21 i Aarhus N. Forespørgslen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017. For at imødekomme projektudviklers ønske for udvikling af Skejbycenteret, overvejer Aarhus Kommune at ændre den nuværende kommuneplanramme for området, så området kan bebygges tættere og højere end det er i dag.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om projektudviklers forslag som indebærer:

  • At der kan blive mulighed for at bygge etageboliger ud mod Skejbygårdsvej.
  • At der kan blive mulighed for at bygge 4-6 etager langs Skejbygårdsvej.
  • At bydelcenteret Skejbycenteret udvides med boliger så området bliver mere tæt bebygget. Det nuværende Skejbycenter er på ca. 10.600 m2. Det kommende boligprojekt som projektudvikler foreslår er på ca. 12.000 m2 inkl. overdækkede parkeringsarealer. Det svarer til at bruttoetagearealet beregnet som procentdel af kommuneplanrammens areal stiger fra nuværende 50% til fremtidige 115%.
  • At parkeringspladserne etableres under et dæk, hvorpå der indrettes opholdsarealer til både kommende beboere og med offentlig adgang via ramper fra fortovet.

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer du ser i Skejbycenteret?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i Skejbycenteret?
  • Hvordan fællesskaber kan indtænkes i bydelen?
  • Hvordan vi skaber god sammenhæng mellem Skejbycenteret og de omkringliggende boligområder, kollegier, skoler og institutioner og plejehjem.

Materialer (1)

Høringssvar (42)

Nej tak til etagebyggeri ved Skejbycenteret

Jeg har boet i området i 30 år og det, der i sin tid gjorde området attraktivt og trygt at bo i, var den lave bebyggelse med grønne fællesområder, de mange gode cykel- og gang stier, dy...

Nej tak til etagebyggeri ved Skejbycenteret

Jeg har boet i området i 30 år og det, der i sin tid gjorde området attraktivt og trygt at bo i, var den lave bebyggelse med grønne fællesområder, de mange gode cykel- og gangstier, dyr...

NEJ TAK TIL flere boliger – JA TAK til løsning af de trafikale problemer

NEJ TAK TIL flere boliger – JA TAK til løsning af de trafikale problemer Vi vil gerne tilslutte os det høringssvar, der er indsendt af Morten Skov, 3.7.21., som har overskriften "Høring...

Udvikling af Skejbycentret

UDVIKLING AF SKEJBY CENTRET! - det er overskriften, men i virkeligheden er det en AFVIKLING af Skejby Centret!! - Skejby Centret forsvinder fra folks bevidsthed, og ses ikke af kunder,...

Trafikkaos, kriminalitet og butiksdød

Boligkontoret Århus og organisationens afdeling 35 Skelagervej takker for muligheden for at give sine synspunkter til kende ift. det kommende projekt. Vi byder udvikling omkring Skejbyc...

Flere boliger - nej tak

Området omkring Skejbycentret hænger pt. flot sammen med den grønne profil, der er langs hele Skejbygårdsvej. På trods af at det "blot" er en P-plads, er den pænt afgrænset af hække og...

Nej tak til fortætning/ Skejbycentret

Jeg vil gerne tilslutte mig det høringssvar, der er indsendt af Morten Skov, 3.7.21., som har overskriften "Høringssvar fra naboer på Skelagervej 6-8" Jeg har boet på Skelagervej siden...

Nej tak til fortætning/ Skejbycentret

Jeg vil gerne tilslutte mig det høringssvar, der er indsendt af Morten Skov, 3.7.21., som har overskriften "Høringssvar fra naboer på Skelagervej 6-8" Jeg har boet på Skelagervej siden...

Studerende siger Nej Tak til dyrt, tæt højhusbyggeri og øget trafik

Også som studerende siger jeg NEJ TAK til mere tæt højhusbyggeri og ekstreme trafikforhold langs Skejbygårdsvej. Skelagerområdet er et godt område for også udefrakommende, mindrebemidle...

Byudvikling Skelagervej 5 - 21

Nej tak til mere tæt byggeri, højhusbyggeri langs Skejbygårdsvej.Ja tak til byudvikling. Igennem det seneste årstid er der bygget flere hundreder lejligheder - 4-6 etagers byggeri i nær...

Skejbycenteret

Jeg flyttede for 21 år siden til Skejby, fordi jeg godt kunne lide området. Lav bebyggelse, grønne områder, mange stier i området, og at der var højt til loftet og åben himmel. Bebyggel...

Byggeri ved føtex

Jeg troede det var en joke, da jeg læste om ønsket om at bygge boliger på parkeringspladsen ved Føtex. Hvad tænker i på? Her er allerede bygget rigeligt med boliger i området. Man bygge...

Skejbygårdsvej

Vi har ikke brug for lejlighedskomplekser der ser ud som det der ligger ved Veri centeret. Skejby skal forblive med lav bebyggelse uden tæt beboelse klemt helt ud til vejen. Det er fint...

Nybyggeri skejbygårdsvej og Skejby center

Stort nej tak. Nu kan nyudviklede ikke tåle at se hverken en græsplæne eller p- plads uden at der skal stå en højhus. Underjordisk parken vil kun gælde boligerne og ingen til centret. V...

Natur og trafik

Jeg oplever at der allerede på nu værende tidspunkt er meget trafik på skejbygårdsvej,hvilket gør at det er svært at komme udfra sideveje som bilist, samt krydse som cyklist og gående....

Stor trafik og sværere andgang til centret

Synes bestemt ikke det er en god ide med sådan et projekt. Det er er i forvejen meget trafik på vejen foran og ved den sådan bebyggelse er jeg bekymret for at det vil blive svært at få...

Skejbycenteret.

Synes absolut ikke vi har behov for flere byggerier omkring Skejbycenteret. Der er rigtig meget trafik i forvejen. Skejbycenteret er måske ikke stort, men dejligt åbent og imødekommende...

Svært at køre fra Skejbyparken og ud på Skelagervej

En lastbil der tager sin tid om at køre ind til Skejby centeret kan få lyskrydset på Randersvej til at stå stille. Bor i Skejbyparken og i myldretrafikken er det så enormt svært at komm...

Debatoplæg Skejby Centret

Dette er så blot endnu et eksempel på, at der tilsyneladende ikke er nogen grænse for hvor langt kommunen vil gå i forhold til at imødekomme diverse såkaldte "by-udvikleres" fikse ideer...

Debatoplæg Skejbycentret - Skelagervej 5-21, 8200 Aarhus N

Nej tak. Det frie udsyn til åben himmel og fri horisont, og masser af grønne områder, hvor man kan trække vejret frit, er det som gør det attraktivt at bo her. Det går fuldstændig tabt...

Skejbycentret

Nej tak Som ejer af virksomhed på Skelagervej 1, har vi en væsentlig interesse i at bevare P-pladser for såvel kunder som ansatte Vi har desuden en række bekymringer: Adgangsforhold i o...

Skejbycentret

Nej tak Som ejer af virksomhed på Skelagervej 1, har vi en væsentlig interesse i at bevare P-pladser for såvel kunder som ansatte Vi har desuden en række bekymringer: Adgangsforhold i o...

Nej tak til høj og tæt bebyggelse ved/på Skejbycenteret .

Jeg har valgt at bo her pga. det grønne område og den lave bebyggelse og det rige dyreliv der endnu er her, og det vil jeg gerne bevare. Min trivsel afhænger faktisk af det og sikkert o...

Skejbycentret

Lyder som et rigtigt godt projekt. Skejbycentret har længe været et indkøbscenter uden de store muligheder med få butikker der ikke lever længe før de igen lukker. (Føtex undtaget). Fle...

Svarfrist

Jeg ønsker høringsfristen forlænget med en måned, da det er meget svært at få samlet beboere, som vil kunne forholde sig til oplægget i en ferieperiode.

Høringssvar fra naboer på Skelagervej 6-8.

Høringssvar fra de umiddelbart tætteste naboer på Skelagervej 6A-D & 8 A-D. Høringssvaret er vedlagt som 7 siders PDF fil.

Planen generelt

Det korte svar er: NEJ TAK! Det vil fuldstændig ødelægge området og udsynet med bebyggelse langs Skejbygårdsvej! Der er i forvejen tæt trafik og støj og flere boliger vil kun øge dette...

Kommune-​ og lokalplanlægning

Investorens jagt på størst mulig proft ses meget sjælden at tilføre et område og des beboere nogle forbedringer, hvilket også vil være tilfældet her. Derfor er den eneste måde at stoppe...

Inddragelse af områdets kirker

Aarhus Stift har modtaget forslag for indkaldelse af idéer og forslag, SKEJBYCENTERET, Skelagervej 5-21, Aarhus Kommune. Der bliver med planen mulighed for at bygge 4-6 etager langs Ske...

Depatoplæg - Skejbycenteret - Skelagervej 5-21, 8200 Aarhus N

Seks etager langs Skejbygårdsvej og overdækkede parkeringsarealer! Mon ikke forslagsstillerne har taget fejl af postnumrene! Dette er jo ikke 8000 Aarhus C, hvor alt nu om stunder skal...

Ja til forbedringer af Skejbycentret, nej til flere boliger

Det ville være rigtigt dejligt, hvis man udnyttede Skejbycentret noget mere både udendørs og indendørs. Den idé er jeg helt med på. Jeg savner fx flere indkøbsmuligheder end blot føtex....

Udviddelse af Skejbycenteret

En udvidelse med mere beboelse vil betyde endnu større trafikbelastning til området via en allerede belastet Skejbygårdsvej. Der er øget støjniveau og det er svært at komme ud fra sidev...

Parkeringsforhold - kunder

Selv med et planlagt antal boliger på 78 primært henvendt til studerende/ældre må vi formode at der skal etableres minimum 0,5 p-pladser pr. bolig . Som situationen er i dag , så huser...

Skejbycenteret

Vi har haft tiltagende trafik- og støjproblemer i området, som det offentlige er ligeglade med. Området er tiltænkt at være åbent og grønt og det, samt resten af Århus; skal ikke ødelæg...

skejbycenter

Vi har ikke brug for mere tæt bebyggelse eller højhuse til bla, alle dem som skal ud af gellerupparken, men vi mangler en rema1000 eller netto.

Nej tak til etagebyggeri

En af de dejlige ting i Skejby er de mange grønne arealer, god plads og forskellige typer af bebyggelser. Synes dog at det er en super ærgerlig udvikling, og manglende nytænkning, at ny...

Stop fortætning af bebyggelse på Skejbygårdsvej

Der er ikke brug for flere boliger foran Skejbycentret. Det ville være fint med flere butikker og caféer til alle de nye beboere fra Skejbyen, også forskønnelse og mere grønne arealer e...

Skejby centeret

Synes at det er svært at bo i skejby parken op af centeret pga. den evige larm af trafik og larm om natten når Føtex får varer kørt ind af meget larmende lastbiler og evige trækken rund...

Skejbycenteret.

Jeg synes, det er rigtig fint at man vil optimere Skejby centeret, dog vil jeg synes det er trist med meget høj bebyggelse i området. Jeg synes, at man skal vurdere at udnytte det der a...

Indgang til Skelagervej

Jeg synes for så vidt, det er en god ide at modernisere Skejbycenteret - evt. med en god kaffebar el.lign. Vær dog opmærksom på, at der allerede nu er tæt trafik på Skejbygårdsvej, og a...

Skejbycentret

For min skyld kan i udvikle på centret da der kommer til at mangle parkering med de nye tilflyttere i området. Dog skal i være opmærksom på at der bliver dealet narko i stor stil fra ce...

Nej tak til tættere bebyggelse

Jeg sætter stor pris på de grønne arealer som er rundt omkring i Skejby. Bevare noget grønt, istedet for at klodse beton op og ned af hinanden. Synes det super trist Aarhus kommune har...
28/07/2021 - 18:45

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H321

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00